etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin YT-neuvottelut 2006

25.8.2006

YT-neuvottelut päättyivät tänään. Saavutettu neuvottelutulos on työnantajan alkuperäiseen esitykseen ja vallitsevaan tilanteeseen nähden siedettävä. Sovitut toimenpiteet ovat voimassa huhtikuun 2007 loppuun.

Vakituisten työntekijöiden suorilta irtisanomisilta vältyttiin lopulta kokonaan. Eläkejärjestelyiden kautta vähennystä tuli yhteensä 12 henkilöä. Määräaikaisia työsuhteita vakinaistetaan yhteensä 8 kpl. 23 määräaikaista työsuhdetta päättyy syksyn aikana.

JK2 ja JK3 rullakoneineen siirtyy TAM35:stä TAM37/4:een. Painatus ja pienrullaus siirtyy nykyisistä työaikamuodoista TAM35:een. Lavapakkaus jatkaa työnantajan alkuperäisestä esityksestä poiketen TAM27:ssä. Tuotevaraston toinen TAM27 muuttuu TAM25:ksi, vähentäen yhden vakanssin.

Lomautukset sovittiin otettaviksi käyttöön. Paperitehtaalla lomautusten maksimimäärä on 20%, eli joka viides viikko, 7 päivää (kalenteriviikko) kerrallaan. Lomautuksista tehdään alustava suunnitelma, josta selviää mahdolliset lomautusviikot. Työnantaja vahvistaa jokaisen lomautuksen erikseen, viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Molempien paperikonelinjojen henkilöstö on tarkoitus lomauttaa samanaikaisesti. Työnantajalla on kuitenkin oikeus lomauttaa vain toisen konelinjan henkilöstö jos tilauskannat kehittyvät selvästi toisistaan poikkeaviksi. Pastakeittiönhoitaja on paperitehtaan lomautuksen aikana normaalisti töissä, toimien samalla palovartijana.

Jalostustehtaalla ei tule lomautuksia vuoden 2006 aikana. Kunnossapidon lomautukset järjestetään kiertävänä mallina, määrä noin 1/6 työajasta. Pakkaamon henkilöstö lomautetaan silloin kun paperitehtaan lomautukset osuvat samaan ajankohtaan jalostustehtaan TAM37/4:n seisakin kanssa.

Pakkaamon kahdella henkilöllä työskentely sovittiin pysyväksi malliksi. Ruuhkatilanteissa käytetään apuna pakkaamon linjatuuraajaa. Kahdella pakattaessa piiskarahakerroin on 2 kevään YT-neuvotteluissa sovitun mallin mukaisesti.

Tarkempaa tietoa saa tarvittaessa minulta.

Sami Laakso
pääluottamusmies
puh. 040 762 8604Työnantajan laatima yhteenveto sovituista asioista:
(sama joka käytiin läpi perjantain tiedotustilaisuuksissa)

Sovitut järjestelyt ovat voimassa huhtikuun loppuun 2007 saakka, jollei muuten mainita

- JK 3, JK 2, RK 2, RK 3, RK 8 TAM 374
- hyväksyttävä alkuperäistä neuvotteluesitystä laajempi käsittely ("neuvottelut koskevat 250 henkeä" => koko henkilöstö)
- kukin kone voi olla eri aikaan lomautettuna, kysyntä-tilanteen mukaan
- Yllä mainituille koneille ei lomautuksia vuoden 2006 aikana
- Rullapakkaamo jatkaa 2 henkilöllä työskentelyä pysyvästi

- painatus ja pienrullaus TAM 35, ei lomautuksia
- lavapakkaus TAM 27
- RK 5 TAM 15
- trukki TAM 375, TAM 27, TAM 25

Paperitehtaan ja tukevien toimintojen kapasiteetin sopeutus kysyntätilanteeseen ajoittain tapahtuvalla lomautuksella
- Lomautus max 20% työajasta kalenteriviikko kerrallaan, järjestely on voimassa huhtikuun loppuun 2007 saakka
- Lomautusten ajoituksesta annetaan alustava suunnitelma, kustakin lomautusjaksosta annetaan erillinen ilmoitus
- Lomautus koskee soveltuvin osin koko paperitehtaan organisaatiota
- Pastakeittiönhoitaja toimii lomautuksen aikana normaalisti, toimien samalla palovartijana

Rullapakkaamon toimintamalli
- Rullapakkaamon esimiestehtävät jalostustehtaan organisaation toimesta, kun paperitehdas on lomautettuna ja jalostus käy
- Rullapakkaamo lomautetaan, kun sekä paperi että jalostustehdas ei ole käynnissä
- Rullapakkaamon toiminnan jatkaminen 2 henkilöllä vuorossa + linjatuuraaja

Kunnossapito
- Osittainen lomauttaminen suhteutettuna tehtaan käyntiasteeseen
- Korjaus ja kunnossapitotoiminta ajoitetaan pääasiassa koneiden seisokkien ajalle, jaksotetut lomautuksen käynnin aikana
- Henkilömäärä
- Mekaaninen kunnossapito 20 henkilöä
- Rakennus, haalaus, siivous ja pihatyöt 16 henkilöä
- Tarvikevarasto - osittainen lomauttaminen jaksoittain 1/6 työajasta

18.8.2006

Tänään neuvoteltiin kokoonpanolla Kotala, Joronen, Nurmela, Laakso, Kärkkäinen.

YT-menettely päättyy ensi viikon perjantaina, johon mennessä on päätettävä onko neuvottelutulos hyväksyttävissä. Työaikamuutokset ja lomautusten toteutus, kun tietyt tarkkaan määritellyt perusteet ovat olemassa, ovat työnantajan yksipuolisesti päätettävissä olevia asioita. Tarkoitus on kuitenkin löytää ratkaisu, joka on hyväksyttävissä puolin ja toisin. Toimikunta kokoontuu torstaina klo 14.00 päättämään asiasta.

Ensi viikon aikataulu neuvotteluihin liittyen:

ke 23.8. Jouko Ahonen ja Raimo Laitinen Paperiliitosta tulevat tutustumaan neuvotteluissa oleviin asioihin. Paikalla työnantajan puolelta Heikki Kotala ja mahdollisesti Pentti Kallio. Työntekijöiden edustajana Sami Laakso.
to 24.8. YT-neuvottelut klo 8.00
to 24.8. Toimikunnan kokous klo 14.00
pe 25.8. YT-menettelyn päätöskokous klo 10.00
pe 25.8. tiedotustilaisuus neuvotteluista klo 14.00

16.8.2006

Neuvottelut jatkuivat tänään. TAM 37/4 näyttää mahdolliselta JK2:lla ja JK3:lla. Muuta olennaista muutosta ei työnantajan alkuperäiseen esitykseen ole tullut.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 18.8. klo 8.00.

Sami Laakso

7.8.2006

Asioiden selvittely jatkuu. TAM 37/4 jalostukseen TAM 35:n sijaan on edelleen mukana yhtenä vaihtoehtona. Seuraavissa neuvotteluissa 16.8. on tarkoitus verrata jäljellä olevien vaihtoehtojen kustannusvaikutusten eroja.

Sami Laakso

25.7.2006

Lyhyesti tämän päivän neuvotteluista:

Työnantaja pitää kiinni alkuperäisestä esityksestään, lomautukset mukaan lukien. Eri asia onkin sitten se, tehdäänkö lomautuksista sopimus vai ei. Joka tapauksessa työnantaja voi käyttää lomautuksia meidän kannastamme riippumatta ja ilman sopimista. Toisaalta jos asiasta sovitaan jonkinlainen sopimuspaketti, voi lopputulos olla meidän kannaltamme parempi, koska silloin pääsemme asiaan myötävaikuttamaan. Kuitenkaan emme ole valmiita lomautuksista sopimaan, ellemme saa sitä kautta jotain merkittävää hyötyä. Kaikki on kuitenkin edelleen auki, ja mistään ei ole sovittu edes periaatetasolla.

Seuraavat neuvottelut pidetään ma 7.8.2006.

Sami Laakso

11.7.2006

YT-neuvottelukunta kokoontui 11.7.2006 yhteistoimintamenettelyn merkeissä. Kuultiin työnantajan tarkennettu esitys toimenpiteistä. Heikki Kotalan tiedote työnantajan esityksistä löytyy LohjaNetistä.

Sami Laakso

21.6.2006

YT-neuvottelut alkavat Loparex Oy:ssä

Loparex Oy:n heikon taloudellisen tilanteen parantamiseksi on työnantaja esittänyt yhteistoimintamenettelyä. Kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista työnantaja hakee henkilöstöjärjestelyjen kautta lomautuksin, eläkejärjestelyin ja irtisanomisin. Järjestelyt koskevat työnantajan esityksen mukaan kaikkia henkilöstöryhmiä, arviolta noin 250 henkilöä.

Työnantajan alustavan arvion mukaan mahdolliset järjestelyt kohdentuvat seuraavasti:
- ylemmät toimihenkilöt25
- toimihenkilöt50
- työntekijät175
yhteensä250

Lainaus työnantajan neuvotteluesityksestä: "Mahdollisia ja harkittavia keinoja henkilöstöjärjestelyille ovat ajoittain tapahtuva lomautus, eläkejärjestelyt ja irtisanomiset. Suunniteltujen järjestelyiden kokonaishenkilömäärää ajatellen on syytä huomata että lomautuksen on ajateltu olevan keinoista ensisijaisin, muita mainittuja keinoja kuitenkaan unohtamatta".

Loparex Oy:n yhteistoimintaneuvottelukunta kokoontuu 30.6.2006 klo 10.00.

Sami Laakso