etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin määräys/ohje ylityökiellosta

MÄÄRÄYS/OHJE
Toimisto
22.3.2005
Jaettavaksi työpaikoille

YLITYÖKIELTO PAPERITEOLLISUUDEN TYÖPAIKOILLA

Paperiliiton liittotoimikunta julistaa työtaistelutoimenpiteenä kaikkia paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaisia töitä koskevan ylityökiellon. Ylityökielto alkaa keskiviikkona 30.3.2005 kello 6.00 ja jatkuu siihen asti, kun Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton välillä on saavutettu neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta tai liittotoimikunta mahdollisesti toisin päättää.

Ylityökielto koskee kaikkea paperiteollisuuden työehtosopimuksessa tai työaikalaissa tarkoitettua ylityötä. Kiellon aikana ylityötä saa tehdä ainoastaan liiton edunvalvontaosaston antamalla poikkeusluvalla tilanteissa, joissa se on välttämätöntä hengen, terveyden tai ympäristön tilan vaarantumisen vuoksi taikka tuotantokalustolle aiheutuvien merkittävien vahinkojen välttämiseksi.

Ylityökiellon aikana noudatetaan Paperiliiton päätöksellä tuotannon ylläpitämiseksi tapahtuvissa vuoronvaihdoissa työaikalain määrittelemää seitsemän vuorokauden ilmoitusaikaa ja työaikamuodon muutoksissa 14 vuorokauden ilmoitusaikaa. Näistä voidaan poiketa vain, jos tehtaalla on voimassa jokin muu aikaisemmin paikallisesti sovittu riidaton sopimus tai käytäntö. Näitä voivat olla mm. mahdollisesti paikallisesti tehdyt sopimukset mm. joidenkin varamiesten osalta lakia lyhyemmällä ilmoitusajalla tapahtuvista vuoronvaihdoista. Myös lastaus- ja purkaustöissä voi työnantaja työehtosopimuksen mukaan (6 § 7. kohta) muuttaa säännöllisen työn alkamisaikoja sekä työaikamuotoja ilmoittamalla siitä etukäteen niin pian kuin muutoksen välttämättömyys on tiedossa ja viimeistään edellisenä päivänä.

Mikäli vuorojen siirto johtaisi ylityötilanteen muodostumiseen, siirtomääräystä ei tule noudattaa. Tällöin työtä jatketaan alkuperäisen työvuoroluettelon mukaisesti.

Näitä ohjeita tulee jokaisen työpaikan työntekijän, niin määräaikaisen kuin myös toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan ehdottomasti noudattaa.Huom! Sopimukseton tila ja ylityökielto eivät koske työntekijöitä, joihin noudatetaan PPY:n kanssa tehtyä 16.2.2005 voimaan astunutta tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaista työehtosopimusta.

sivun alkuun