etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin säännöt->toiminnan yleisperiaatteet

Toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2012:

TIEDOTTAMINEN:
Ilmoitustauluilla, osaston internet-sivuilla, intranetissä, sähköpostilla sekä tarvittaessa kirjeellä, tekstiviestillä tai paikallislehden järjestöpalstalla sekä Paperiliitto lehdessä.

TAPAHTUMIEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT:
Vastuuhenkilö hoitaa, ottaen huomioon eri vuorojen mukaan pääsyn sekä maksullisissa tapahtumissa sitovat ennakkoilmoittautumiset.

OSASTON JA TOIMIKUNNAN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT:
Pöytäkirjat ovat tarkistettavissa ja luettavissa plm:n toimistossa päivätyöaikaan.

OSASTON LEHTITUKI:
Osaston maksama lehtituki on 25 euroa Paperiliiton hyväksymistä työväenlehdistä. Kansan Uutiset, Kansan Uutiset Viikkolehti, Uutispäivä Demari ja Arbetaförlaget yms. Lehti laskuttaa osastoa ja huomioi tuen laskuttaessaan tilaajaa.

KOULUTUSTUKI:
Erillisen ohjeen mukaan. Ohje löytyy osaston internetsivuilta sekä plm:n toimistosta.

ANSIOMENETYSTEN KORVAUS KURSSEILTA:
Osasto korvaa ansiomenetykset toimikunnan hyväksymiltä kursseilta/tapahtumilta, joita ei korvaa työnantaja (sopimuskurssit) eikä Paperiliitto (tietyt järjestökurssit). Korvauksen perusteena on kurssille lähtijän toimiminen osaston tehtävissä, ja kurssin liittyminen kurssille lähtijän nykyisiin tai mahdollisesti tuleviin toimitehtäviin.

Korvauksen määrä on 20 euroa/työtunti eli 160 euroa/työpäivä (harvinaisissa tapauksissa kyseeseen tulevat 100% ja 200% työtunteihin kohdistuvat korvauksen määrät ovat 40 ja 60 euroa/työtunti). Kurssipäivää edeltävä yövuoro, sekä viimeisen kurssipäivän kaikki vuorot korvataan. Toimikunnan päätöksellä voidaan korvata muitakin vuoroja/kuluja (esim. pitkästä matkasta aiheutuvat). Kurssistipendit ja kurssipäivärahat vähennetään korvaussummasta. Sosiaaliturvamaksun suorittaa osasto. Korvauksesta pidätetään henkilökohtainen veroprosentti sekä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutus maksu. Käänny taloudenhoitajan puoleen korvausasioissa.

Näitä periaatteita noudatetaan myös muissa ansiomenetyksiä aiheuttavissa Paperiliiton tai sen osastojen järjestämissä tilaisuuksissa, joita työnantaja tai Paperiliitto ei korvaa. Toimikunta voi päätöksellään korvata myös ansiomenetyksiä, jotka eivät täytä näitä periaatteita.

KESÄRETKET:
Tukeen oikeutettuja ovat työssäkäyvät osaston jäsenet ja perheenjäsenet sekä 20.10.2008 työsuhteessa Mondi Lohjaan olleet osaston jäsenet jotka ovat edelleen osaston jäseniä ja heidän perheenjäsenet. Toimintajaosto valitsee kohteet. Osasto maksaa linja-autokuljetuksen.

Muu avustus toimikunnan tai puheenjohtajan päätöksellä. Vuosittain pyritään järjestämään kaksi retkeä.

OSASTOJUHLAT:
Osasto maksaa tukea vähintään puolet lipun hinnasta. Toimikunta päättää tuen suuruudesta. Tuki maksetaan myös jäsenen avo-/aviopuolisoille.
(pikkujoulut yms. vastaavat)

VIRKISTYSMATKAT:
Tukeen oikeutettuja ovat 20.10.2008 työsuhteessa olleet jäsenet jotka ovat edelleen osaston jäseniä sekä yhtä perheenjäsentä. Osasto maksaa linja-autokuljetuksen ja mahdollisesta sisäänpääsymaksusta puolet. Muita kuluja vain toimikunnan päätöksellä.

Jos muita kuluja korvataan sitovan ilmoittautumisen yhteydessä, kerätään omavastuuosuus jota ei palauteta. Retkiä järjestetään kysynnän mukaan.

MERKKIPÄIVÄT JA MUISTAMISET:
Taloudenhoitaja hoitaa. Tarvittaessa kukat hankitaan Salmisen Kukkakaupasta. 50-vuotislahjaksi annetaan osaston viiri, 60-vuotislahjaksi Paperiliiton viiri.

Eläkkeelle lähtijöille maksetaan saajan tilille 50 euroa.

Siunaustilaisuuteen osallistuja tilaa hautajaiskukkavihon. Toimikunta tai puheenjohtaja päättää poikkeavista muistamisista.

LOMATUKI
Tukeen oikeutettuja ovat 20.10.2008 työsuhteessa olleet vuoden jäsenenä osastossa ollut henkilöt jotka on edelleen osaston jäseniä. Tuen määrä on maksimissaan 165 euroa, tuki voi olla myös pienempi kuin 165 euroa. Tuki maksetaan matkailusta. Polttoainekuluja ei korvata.

Tuen saanti edellyttää kirjanpidossa hyväksyttävää kuittia tai kuitteja, joista ilmenee tukeen oikeutetun nimi. Tuki on henkilökohtainen. Kuitiksi ei riitä lasku tai vahvistus, pitäää olla myös kuitti miten ja kuka on maksanut. Lisäksi kuittiin täytyy merkata pankkitilin numero jolle tuki maksetaan, sekä puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten. Tuki voi muodostua useammasta matkailuun liittyvästä tapahtumasta. Tuki maksetaan vain kerran vuodessa (kuitit taloudenhoitajalle viimeistään tammikuun 31. päivä jotta tuki kirjataan edelliselle vuodelle).

Tuki maksetaan saajan pankkitilille kahden viikon sisällä kun tarvittavat kuitit on toimitettu taloudenhoitajalle. Näitä sääntöjä tulkitsee tarvittaessa puheenjohtaja tai toimikunta. Toimikunta voi tarvittaessa muuttaa ehtoja tuen voimassaoloaikana.

AY-KEILAILU, AY-SALIBANDY, PILKITEN KUNTOA TAI MUUT VASTAAVAT:
Osanotto-oikeus jäsenillä. Osasto maksaa osanottomaksut, polttoainekulut tai kuljetuksen sekä yhden aterian. Pyritään hyödyntämään yhteiskuljetusta tai mennään täysillä autoilla.

KALASTUSKILPAILUT:
Järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Osanotto-oikeus jäsenillä. Kilpailut järjestetään huomioiden jäätilanne sekä muut alueen kilpailut.

Osasto maksaa osanottomaksut ja tarvittaessa palkinnot sekä mahdolliset muut järjestämiskulut (esim vesialuemkasut).

ELÄKELÄISTAPAHTUMA:
Järjestetään vuosittain, osanotto-oikeus eläkeläisjäsenillä myös ns. putken kautta eläköityvät, isäntinä toimivat toimikunnan valitsemat henkilöt.

MUUT TAPAHTUMAT MESSUT, KALASTUSRETKET YM. VASTAAVAT:
Anomukset toimikunnalle tai puheenjohtajalle joka päättää tuesta. Tukea voi saada myös yksittäisiin konsertti-/teatterimatkoihin lippuineen (aina anomus toimikunnalle tai puheenjohtajalle).

YHTEYSTIETOMUUTOKSET:
Ilmoita puhelin-, osoite- ja sähköpostimuutokset myös taloudenhoitajalle. Näin osaston jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla ja taloudenhoitaja saa tarvittaessa yhteyden.Taloudenhoitaja: Pauli Pekki
0400 849 971
pauli.pekki@saunalahti.fi

sivun alkuun