VETÄJÄ

Vuorokoulutuksen vastuuhenkilönä toimii koulutustilaisuuden vetäjä, joka huolehtii järjestelyistä sekä tiedottamisesta toimikunnalle.

Vetäjä kierrättää koulutukseen lähtijöiden kirjaamista varten osallistujalistaa (liite 1) mahdollisimman laajasti oman vuoron/osaston sisällä. Koulutustukeen oikeutetun ryhmän minimikoko on 8 henkilöä. Toimikunnan tai puheenjohtajan suostumuksella ryhmä voi olla pienempikin.

KOULUTTAJA

Kouluttajana voi toimia osaston toiminnassa mukana oleva henkilö, toimikunnan tai puheenjohtajan suostumuksella myös joku muu henkilö, jos se on perusteltua esim. koulutuksen aiheen vuoksi.

Koulutusaiheena voi olla osaston tai liiton toimintaan, harrastuksiin tai yleistaitoihin (esim. tietokoneen käyttö) liittyvät asiat.

Kouluttaja tekee viipymättä toimikunnalle koulutuksesta yhteenvedon, josta tulee käydä ilmi koulutuksen sisältö pääpiirteittäin.

KOULUTUSTUKI

Koulutustuen suuruus on 35€. Kerran vuodessa saatavaan tukeen ovat oikeutettuja kaikki osaston jäsenet.

Koulutustuki annetaan koulutukseen osallistuville (ei kouluttajalle) ryhmän vetäjän toimesta koulutustilaisuudessa kuittausta vastaan (liite 2).

Koulutustuki menetetään, jos koulutukseen ei ilmoittautumisesta huolimatta osallistuta ja koulutuksen järjestämisestä tulee sellaisia kuluja jotka oli sovittu korvattavaksi koulutustuella. Koulutustukea ei kuitenkaan menetetä jos osallistuminen perutaan ja edellä mainittuja kuluja ei synny.

Kouluttajan kustannusten yläraja on 70€. Koulutustilan todellinen vuokra korvataan 200€:n asti. Korvaukset vain kirjanpitoon hyväksyttäviä kuitteja vastaan.

Muita kuluja ei makseta.

Kaikista kuluista täytyy olla kuitit saadun rahamäärän osalta.