etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin vastine muistioon 31.3.2005

MUISTIO
31.3.2005
Sami Laakso

Vastine työsuhdeasioiden hoitaja Kimmo Nurmelan muistioon

Eilen minulle antamassasi, 30.3.2005 päivätyssä muistiossasi toteat, että työnantajalla on oikeus tiedustella ylityöhalukkuutta ja sopia ylityön tekemisestä. Tätä ei kukaan kiistä. Kuitenkin työnantajan tiedossa on alallemme julistettu ylityökielto, joka on täysin laillinen toimenpide ja varsin yleisesti käytetty keino neuvotteluiden katkettua ja sopimuksettoman tilan alettua.

Jos työnantaja kuitenkin tarkoitushakuisesti hankaloittaa tilannetta entisestään omalla toiminnallaan, on myös meillä, varsinkin näin työrauhavelvoitteettoman tilan aikana, omat lailliset keinomme vaikuttaa asioihin.

Seuraavaksi toteat että kaikki ylityökiellon aiheuttamat tuotannon häiriöt tulee kirjata ylös. Työnantajan edustajat saavat puolestani kirjata muistioihinsa ihan mitä tahansa haluavat, näin keväisin on mukava seurata myös esimerkiksi ulkoilman lämpötilan vaihteluja.

Työaikamuodon ja työvuorojen muutoksiin liittyvistä ennakkoilmoitusajoista olemmekin sitten täysin eri mieltä. Muistiossasi toteat että työaikamuodon muutoksissa kahden viikon ennakkoilmoitusaikaa noudatetaan vain silloin, kun siirretään kokonainen työosasto toiseen työaikamuotoon ja yksittäistä työntekijää siirrettäessä ilmoitusaika on tulkintasi mukaan yksi viikko. Sen jälkeen toteat kuitenkin että tätä viikkoakaan ei tarvitse noudattaa jos kyseessä on esimerkiksi ennalta arvaamaton poissaolo. En tiedä miten hyvä työnantaja keskimäärin on poissaoloja arvaamaan, mutta jos noin yleensä työnantaja ei esimerkiksi sairauspoissaoloja etukäteen arvaa, niin viikon ilmoitusaikaa ei tarvitsisi tämän toteamuksen mukaan tällaisissa tapauksissa noudattaa.

Nyt voidaankin kysyä että miksi esimerkiksi varamiesjärjestelmiä on sitten olemassa koska tämän tulkinnan mukaan kuka tahansa työntekijä voidaan seuraavaksi päiväksi laittaa mihin tahansa työaikamuotoon tai työvuoroon? Oli miten oli, me pidämme tiukasti kiinni kahden viikon ilmoitusajasta työaikamuodon muutoksissa ja viikon ilmoitusajasta työvuoron muutoksissa. Tähän pyysin eilen Paperiliiton toimistolta vahvistuksen, ja sieltä todettiin asian olevan juuri näin.

Myös ns. viidennen päivän sääntöön liittyen seisomme edelleen päätöstemme ja antamiemme ohjeiden takana. Varamiesjärjestelmään sekä kaikkiin muihinkin järjestelyihin liittyy edelleen se kanta, että ylityötä ei saa syntyä. Ylityöllä tarkoitetaan kaikkea sitä työtä, mistä maksetaan ylityökorvausta.

Näin ollen kaikki ammattiosaston ja Paperiliiton ohjeet, jotka työntekijöille on tehtaalla jaettu, ovat kaikilta osin paikkansa pitäviä.

sivun alkuun