etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Paperiliiton liittovaltuusto 17.3.2011

Paperiteollisuuden työehtosopimus

Paperiliiton liittovaltuusto on tänään hyväksynyt Paperiteollisuuden työehtosopimuksen vuoden 2011 palkankorotuksia koskevan neuvottelutuloksen.

Paperiliitto r.y:n ja Metsäteollisuus ry:n välinen voimassa oleva työehtosopimus päättyy 31.3.2012. Korotukset ovat kustannusvaikutuksiltaan yhteensä 2,5 prosenttia, joka jakautuu yleiskorotukseen ja paikallisesti jaettavaan rahaerään. Korotukset astuvat voimaan 28.3.2011 alkaen. Ratkaisu korottaa myös vuorolisiä ja alinta kausipalkkaa.

Käytännössä yleiskorotus nostaa palkkoja 24 senttiä ja lisäksi paikallisesti sovittavan rahaerän suuruus on 17 senttiä kertaa työntekijämäärä.

Paikallisen rahaerän käytöstä sovitaan 21.4.2011 mennessä, jolloin korotukset astuvat voimaan 28.3. alkaen. Ellei sopimukseen päästä, voidaan erimielisyys alistaa liittojen välille neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Mikäli neuvotteluissa ei synny ratkaisua, korotetaan kausipalkkoja paikallisen erän suuruisella yleiskorotuksella.

Paperiliiton valtuusto pitää saavutettua sopimusta alan toimintaedellytyksiä ja alan tuottavuutta tukevana.

Pahvin- ja paperinjalostusalan (PPY) työehtosopimus

Paperiliiton liittovaltuusto on hyväksynyt Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen vuoden 2011 palkankorotuksia koskevan neuvottelutuloksen.

Palkankorotusten kokonaiskustannusvaikutus on 2,6 prosenttia. Yleiskorotus nostaa palkkoja 1,5 prosenttia eli 20 senttiä tunnilta 1.4.2011 alkaen. Lisäksi on käytössä paikallisesti sovittava rahaerä, jonka suuruus on 9 senttiä kertaa työntekijöiden määrä. Mikäli paikallisen erän käytöstä ei sovita 8.4.2011 mennessä jaetaan se tasasuuruisena yleiskorotuksena.

Lisäksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin tehtiin korotuksia.

Palkankorotusten viivästymisen takia ajalta 1.3.-1.4.2011 maksetaan kertaerä 60 euroa. Se maksetaan 29.4.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Paperiliiton ja Pahvin- ja paperinjalostajain yhdistyksen välinen työehtosopimus on voimassa 31.1.2012 saakka.