etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Mahdolliset työtaistelutoimet

Mahdolliset työtaistelutoimet

Paperiliitto ry:n julistama lakko 16.5.2005-18.5.2005

Lakonalaiset koneet ja laitteet pysäytetään työnantajan tekemän ohjeen mukaan niin, että työntekijät poistuvat työpaikalta 16.5.2005 klo 6.00. Lakko päättyy 18.5.2005 klo 6.00. Työntekijät eivät tällöin tule kuitenkaan töihin koska samalla alkaa työnantajan julistama työsulku.

Työpaikan kaikki työntekijätehtäviin kuuluvat työt ovat lakon piirissä, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

- vartiointi (tehdasvartijat)
- lämmitys, veden- ja höyrynjakelu (pastakeittiön hoitajat)
- sähkö-/instrumenttiosaston päivystys

Metsäteollisuus ry:n julistama työsulku 18.5.2005-1.6.2005

Kaikki työnantajan työsulun ulkopuolelle jättämät työntekijätehtävät on julistettu lakon alaisiksi. Työntekijät eivät tule työpaikalle ja tänä aikana mitään työntekijätehtäviä ei tehdä. Ainoastaan jonkin oppilaitoksen työharjoittelujaksolla olevat työnantajan erikseen nimeämät opiskelijat ovat työpaikalla, jossa he voivat tehdä muuta kuin lakon alaista työtä. Mitään normaaliin tuotantoon liittyvää työtä eivät hekään saa tehdä.

Tehdasvartijat ja pastakeittiön hoitajat eivät siis tule töihin. Työsulun on ilmoitettu kestävän 1.6.2005 klo 6.00:een saakka ellei sopimusta saada ennemmin aikaiseksi.

Työtaisteluja 16.5.-1.6. koskien, on työnantaja ilmoittanut että vuorovapaat eivät kartu eivätkä kulu. Tältä ajalta ei makseta palkkaa eivätkä kyseiset päivät kartuta vuosilomaa.

Työnantajan ilmoituksen mukaan vuosilomat alkavat kuitenkin normaalisti ennakkoilmoitusten mukaisesti, ja niiltä maksetaan normaalit korvaukset niille joilla loma sattuu tänä aikana olemaan. Tässä tulkinnassa on monta epäselvää ja ristiriitaista asiaa, mutta ne selviävät vasta myöhemmin.

Työtaisteluavustus: Avustusta maksetaan yli yhden vuorokauden kestävästä työtaistelusta Paperiliiton jäsenille. Avustus maksetaan työnseisauksen ensimmäisestä päivästä lukien jokaiselta alkavalta kalenterivuorokaudelta. Avustuksen suuruus on 16 euroa/päivä. Avustusta maksetaan lakon lisäksi myös työsulun ajalta. Tarkemmin asiasta Paperiliiton säännöissä, jotka löytyvät esim. osaston nettisivuilta.

Lisätietoja:
Sami Laakso, pääluottamusmies 040 762 8604
Hannu Kärkkäinen, varapääluottamusmies 0400 841 907
Jukka-Pekka Kosonen, puheenjohtaja 040 833 8294

Työtaistelun aikana on hyvä seurata tiedotusvälineitä ja osaston nettisivuja: www.osasto47.net

Kaikki työtaistelutoimet perutaan tai keskeytetään jos alalle syntyy työehtosopimus.

sivun alkuun