etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Tietokoneesta ilo ja hyöty 7.2. - 11.2. 2011

Kiljavalla järjestetään kurssi

Tietokoneesta ilo ja hyöty

Kurssi kuuluu järjestökursseihin, joilta työnantaja ei ole velvollinen korvaamaan ansionmenetystä. Liitto maksaa kurssimaksun, majoituksen, ruokailut sekä matkat. Lisäksi osallistuja saa kurssistipendin ja kurssipäivärahan, jos ansionmenetystä syntyy. Kurssille haetaan normaalisti kurssihakulomakkeella.


1. Luodaan verkkoon oma sähköposti.
2. Käsitellään reaaliaikaista viestintää.
3. Luodaan verkkoon yhteiset asiakirjat.
4. Järjestetään verkkokokous.
5. Luodaan verkkolomake.
6. Käytetään sähköpostia mobiililaitteilla.

Kenelle tarkoitettu:

Sinulle, joka haluat varmuutta tietokoneen, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan sekä Internetin oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Olet ehkä käyttänyt konetta jo vuosia. Nyt voit oppia, miten se olisi ehkä helpompaa. Kurssille voi osallistua myös aivan perusteita tarvitseva henkilö.

Kurssin tavoite:

Oppia laitteiston, Windows Vistan, tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja Internetin peruskäyttö sekä tutustua nykyaikaiseen viestintään ja Internetin tarjoamiin palveluihin mm. ohjelmistopankit sekä ilmaisohjelmat ja -palvelut.

Kurssin käytyään pystyy tekemään laadukkaita dokumentteja, yhdistää ohjelmien välillä tietoja ja helposti esittää ne esitysgrafiikkaohjelmalla.

Lisäksi kurssilla selvitetään tietokoneen turvallinen käyttö Internetissä sekä tietoturvasta huolehtiminen.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden jatkaa Tietotekniikan jatkokurssille, atk-kirjanpitokurssille tai yhdistyksen tiedottamisen kurssille.

Kurssin jälkeen oppilaat voivat osallistua omaehtoisesti Internet-yhteisöön, joka käsittelee kurssin aikana esille tulleita asioita keskustelun muodossa. Yhteisöstä löytyy myös kurssin harjoitustehtävät mallivastauksineen.

Avainsisältöjä:

. Mikrotietokoneen rakenne ja oheislaitteet
. Mikrotietokoneen peruskäyttö
. Windows-perusteet
. Tekstinkäsittelyn perusteet
. Taulukkolaskennan perusteet
. Internetin ja verkkoviestinnän käyttö

Kurssiajankohdat:
28.3. – 1.4.
22.8. – 26.8.
3.10. – 7.10.

Lisätietoja:
Juri Toivonen puh. 040 762 8602