etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Gallup: suomalaisten myötätunto Paperiliiton puolella

SUOMALAISTEN MYÖTÄTUNTO PAPERILIITON PUOLELLA

Suomalaiset tuomitsevat Metsäteollisuus ry:n paperiteollisuuteen julistaman neliviikkoisen työsulun. Vain joka kolmas (36 %) pitää työnantajapuolen julistamaa työsulkua oikeutettuna. Työsululle löytyy ymmärrystä lähinnä viljelijäväestöstä (64 %) sekä yrittäjien keskuudesta (62 %). Sen sijaan mm. alemmat toimihenkilöt (25 %), työväestö (28 %) ja opiskelijat (22 %) eivät hyväksy paperiteollisuuden työsulkua. Ylempiä toimihenkilöitä ja johtavassa asemassa olevia kysymys jakaa: puolet hyväksyy, puolet tuomitsee työsulun käytön.

Tiedot käyvät ilmi TNS Gallupin viime viikolla (16.-19.5.) toteuttamassa kyselytutkimuksessa, johon haastateltiin 501 yli 15-vuotiasta suomalaista. Tulosten virhemarginaali on ± 4,5.

Tuloksia voidaan verrata kuukausi sitten julkistettuun TNS-Gallupin Työmarkkinailmastotutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista lakkoihin. Lähes yhdeksän kymmenestä (87 %) hyväksyi työntekijöiden lakon tilanteessa, jossa työnantaja yksipuolisesti pyrkii heikentämään työntekijöiden työoloja. Puolet oli valmis hyväksymään lakon silloin kun sopimustavoitteisiin ei muuten päästä. - Kansalaiset ilmeisesti näkevät työtaistelun ensisijaisesti palkansaajien keinoksi vah-vistaa asemaansa suhteessa työnantajiin. Työnantajien ajatellaan olevan neuvotteluti-lanteessa jo lähtökohtaisesti vahvoilla, toteaa SAK:n johtaja Lauri Lyly.

Kolme neljästä (77 %) toivoo paperityöntekijöiden pääsevän tavoittelemaansa tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaiseen työehtosopimukseen. Enemmistö kaikissa väestöryhmissä toivoo tupon mukaista ratkaisua paperiteollisuuteen. Vahvimmin tällä kannalla ovat alemmat toimihenkilöt (92 %) sekä työväestö ja opiskelijat (79 %), mutta myös mm. yrittäjien valtaenemmistö (74 %).

Sen sijaan työnantajien sopimuspöydässä tiukasti pitämälle sairasajan karenssille ei suomalaisilta heru sympatiaa. Kaksi kolmesta (67 %) torjuu ajatuksen kahden päivän palkattomasta karenssista, neljännes pitää sitä perusteltuna (26 %). Karenssia vastustavat erityisesti nuoret aikuiset (19 % hyväksyisi) ja työväestö (15 %). Väestöryhmistä ainoastaan viljelijäväestö (60 %) kannattaa kahden päivän palkatonta karenssia palkansaajien sairaslomiin.

Työnantajapuolen kärkitavoitteena sopimusneuvotteluissa on ollut tehtaiden joulu- ja juhannusseisokeista luopuminen. Paperiliitto on vaatinut korvaukseksi ensisijaisesti työajan lyhennystä, työnantajapuoli on torjunut ajatuksen jyrkästi. Myös seisokkiasiassa enemmistön sympatiat (59 %) ovat paperiliiton puolella, nihkeästi suhtautuvat lähinnä yrittäjät ja viljelijäväestö.

Kokonaisuutena työnantajien lähtökohtia ymmärretään tutkimuksen perusteella eniten kokoomuksen ja keskustan äänestäjien keskuudessa, kun taas vihreiden, demarien ja vasemmistoliiton äänestäjien myötätunto on vahvasti paperityöntekijöiden puolella.

Lisätietoja:

TNS Gallup Oy, yksikönjohtaja Juhani Pehkonen, puh. 040 557 2393 SAK:n viestintäpäällikkö Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234

sivun alkuun