etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin

Paperiliiton hallinto äänesti kokouksessaan 11.4.2008 uudesta työehtosopimusratkaisusta. Koska äänestäminen näinkin merkittävästä asiasta on Paperiliitossa erittäin harvinaista, haluaa työehtosopimusneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Sauli Kovanen oheisella tiedotteella selventää sitä, mistä äänestyksessä oli kysymys.PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA ÄÄNESTETTIIN, MIKSI?

Paperiliiton hallinto äänesti paperiteollisuuden uuden työehtosopimuksen hyväksymisestä. Koska sopimuksessa tapahtuu suurin rakenteellinen muutos neljäänkymmeneen vuoteen, olisimme me vähemmistöön jääneet halunneet alistaa sopimuksen hyväksymisen liiton sääntöjen mukaisesti JÄSENÄÄNESTYKSEEN. Tämä jäsenten kuuleminen olisi ollut erittäin perusteltua ja teknisesti varsin hyvin toteutettavissa, sillä voimassa olevaa sopimuskautta on jäljellä vielä puolitoista kuukautta.

Koska jäsenten kuulemista ei enemmistö sallinut ja koska sopimuksessa on rajuja heikennyksiä, meille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin äänestää esitetyn kaltaista sopimusmuutosta vastaan.

Sopimuksen rahallinen vaikutus:

Sopimus korottaa alan palkkoja 16,5 kuukauden aikajaksolla 5,33 prosenttia, mikäli korotusvaikutukseen huomioidaan myös 300 euron kertakorvaus. Mikäli korotuksiin huomioidaan vain ne korotukset, jotka jäävät palkkoihin, niin kokonaisvaikutus on 4,7 prosenttia. Tästä laskettu keskimääräinen korotusvaikutus on vuositasolla 3,41 prosenttia. Kaikille tuleva senttimääräinen korotus 16,5 kuukauden jaksolla on 38 senttiä.

Tämän lisäksi on uuden palkkausjärjestelmän toimeenpanoon ja ylläpitoon käytettävissä keskimäärin 39 senttiä. Kyseinen erä jakautuu sovittavan palkkausjärjestelmän edellyttämällä tavalla, eikä todennäköisesti jakaudu tasan kaikille työntekijöille. Mikäli paikallisesti sovitaan, että uutta palkkausjärjestelmää ei oteta käyttöön, tuo 39 sentin erä jää tulematta maksuun. Palkkausjärjestelmä on kuitenkin otettava käyttöön, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii.

Mitä uusi palkkausjärjestelmä tarkoittaa:

Nyt voimassaolevan sopimuksen mukaan (pykälät 9 - 12) ammattiryhmittelyn osana sovitaan miehityksistä, varamiehitys- ja käynninturvaamisjärjestelmistä sekä uusien laitosten tai työosastojen ammatti- ja palkkaryhmittelystä. Mikäli työpaikoilla tapahtuu oleellisia muutoksia, sovitaan myös uusista kausipalkoista.

Nyt äänestyksen jälkeen hyväksytty uusi palkkausjärjestelmä lähtee siitä, että nykyisen sopimuksen pykälät 9-12 nykymuodossaan kumotaan ja niiden sisältö uudistetaan täysin.

Uudistettu sisältö tarkoittaa sitä, että kussakin tehtaassa työnantaja määrää miehityksen ja toimintatavat, eivätkä ne enää ole sopimuskysymyksiä. Tehtaissa sovitaan tehtävien vaativuuteen ja työntekijän käytettävyyteen perustuva sekä työvoiman joustavaa käyttöä edistävä palkkajärjestelmä. Palkkausjärjestelmää sovittaessa pitää myös huomioida ne periaatteet, joiden mukaan tehtävien vaativuus ja työntekijän käytettävyydessä tapahtuneet muutokset vaikuttavat kausipalkkoihin.

Uusi järjestelmä on nykyisin käytössä olevan kausitarkastusjärjestelmän näköinen. Muutosten käyttöönotosta työnantajan ei tarvitse enää sopia eikä myöskään vaikutuksista miehitykseen, vajaamiehitykseen eikä varamiehitysjärjestelyihin.

Varmuuden vakuudeksi on sopimuspaperiin lisätty teksti "Uuden palkkausjärjestelmän kanssa riidassa olevat paikalliset miehitys-, käynninturvaamis- ja varamiehitys- ja vastaavat muut sopimukset lakkaavat olemasta voimassa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta alkaen".

Sopimuksessa on edellä kuvatun lisäksi joitakin pieniä parannuksia sekä joitakin heikennyksiä. Keskeisimmät äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaneet seikat olivat kuitenkin palkkaratkaisun taso sekä työehtosopimuksen 11 pykälän romuttaminen sekä jäsenäänestyksestä kieltäytyminen.Terveisin Sauli Kovanen
Työehtosopimusneuvottelukunnan varapuheenjohtaja