etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->selvitys neuvottelutilanteesta 11.3.2005

SELVITYS
Toimisto
Jouko Ahonen
11.3.2005

TILANNE TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUISSA

Hyvät toverit

Eilen iltapäivällä olivat koolla Metsäteollisuus ry:ssä ns. suuret työehtosopimusneuvottelukunnat. Neuvotteluissa ei voi sanoa sinällään tapahtuneen mitään todellista edistymistä, vaan esitykset puolin ja toisin ovat entisellään voimassa. Neuvottelun aluksi saimme työnantajalta kirjallisesti täsmennystä heidän aiemmin esittämiinsä papereihinsa. Ehkä pieneksi "viilaukseksi" aiempaan esitykseensä työnantaja täsmensi esitystään sairasajan karenssista. Täsmennetty esitys muuttaa aiempaa esitystä siten, että mikäli sairaus kestää yli sairausvakuutuksen omavastuuajan (9 vrk), ei esitettyä kahden päivän karenssia tulisi. Joten epärealistinen esitys toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että olisi taloudellisesti kannattavaa potea sairautta hieman pidempään. Ei kuulosta kovin järkevältä. Tulkitsen "viilatun" esityksen niin, että työnantajapuolella on itsekin huomattu alkuperäisen karenssiesityksen "järjettömyys" ja neuvotteluja jumiuttava vaikutus. Siksi yrittääkseen pelastaa edes jotain näin jälkikäteen, he olivat keksineet esitetyn "viilauksen". Viisainta heiltä olisi ollut jättää koko järjetön karenssiesitys tuomatta neuvottelupöytään, kun kerran kantti ei näytä riittävän sen kokonaan poisvetämiseen. Sen voi todeta painokkaasti, ettei Paperiliitto ole missään tapauksessa sopimassa minkäänlaisia huononnuksia sairausaikaan liittyviin nykyisiin sopimusmääräyksiin.

Seuraavassa vaiheessa eilistä neuvottelua esittelin toimistossamme tehtyjä laskelmia, joissa pohjana oli käytetty niitä tilastoja, joita valtioneuvoston kanslia (=pääministerin toimisto) käytti viime vuonna ns. globalisaatioselvityksessään. Näin ollen esittelemäni laskelmat ja kaaviot perustuivat puolueettomiin ja rehellisiin tietolähteisiin. Näillä kalvoilla ja laskelmilla saimme työnantajapuolen tulkintani mukaan melkoisen hämilleen. Laskelmillamme pystyimme osoittamaan suomalaisen paperiteollisuuden työn tuottavuuden olevan edelleen maailman parasta luokkaa. Työnantajan pääväittämä on ollut, että työn tuottavuus on Suomen paperiteollisuudessa kriisissä. Sekin selvisi, ettei työnantajapuolen neuvottelijoilla ollut edes tietoa siitä, missä asemassa alamme työn tuottavuus kilpailijamaihin verrattuna tällä hetkellä on. Näin he ainakin meille kertoivat ja meidän lienee syytä uskoa heidän sanaansa. Tosin on varsin hämmästyttävää, ettei heillä tällaista perustietoa ole ollut. Nytpähän on, kun sen heille veimme. Tämä sama tieto toki olisi ollut heilläkin saatavissa, mikäli työnantajalle olisi viime vuonna kelvannut yhteistyö ammattiliittojen kanssa valtioneuvoston käynnistämässä ns. globalisaatioselvityksessä.

Osoitin kalvoillamme työnantajalle myös sen, että työtuntia kohti laskettu jalostusarvo on Suomessa paljon korkeammalla tasolla kuin kilpailijamaissamme. Esittelimme myös työaikaan liittyviä tilastoja, jotka osoittavat meidän työaikojemme olevan kilpailijamaidemme keskitasoa, osin jopa pidempiä. Samoin esittelimme myös selvät laskelmat siitä, että työntekijäpalkkojen osuus on keskimäärin vain noin 8 % kokonaiskustannuksista, sen verran pääomavaltaista toimialamme on.

Näillä kalvoillamme pystyimme mielestäni osoittamaan aiemmin työnantajan käyttämän kalvomateriaalin ainakin jossain määrin tarkoitushakuiseksi ja valikoivasti laadituksi. Esittelemillämme puolueettoman tahon tilastoihin perustuvilla kalvoilla pystyimme osoittamaan myös sen, ettei suomalaisen paperiteollisuuden kilpailukyky, tuottavuus ja kannattavuus ole ainakaan työntekijöistä ja työntekijäkuluista kiinni. Eikä tule olemaankaan, sillä meillä toki on edelleen halua osallistua tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämiseen liittyviin toimiin, kunhan ne tapahtuvat yhteisesti sopimalla eikä yksipuolisesti sanelemalla. Tämänhetkiset syyt alamme mahdollisiin kannattavuusongelmiin ovat muualla kuin työntekijöissä, mm. epäonnistuneissa yritysostoissa. Siksi koemme todella perustellusti kohtuuttomina ja työntekijöitä aliarvostavana työnantajan tekemät sopimusmääräysten huononnusesitykset neuvottelupöydässä.

Eilisessä neuvottelussa työnantaja pyysi taas kerran meitä kommentoimaan heidän esitystään, jonka osin teimmekin. Kommentoimme niitä osia, joihin olimme täsmennystekstit heiltä saaneet jo aiemmin. Sen sijaan eilen saatuja täsmennystekstejä emme halunneet "kylmiltään" kommentoida ennen oman TES-neuvottelukuntamme tarkempaa käsittelyä. Meitä neuvottelijoita kuitenkin ihmetyttää, että työnantaja tuo pikku hiljaa neuvotteluihin ns. täsmennystekstejä näinkin pitkällä viiveellä neuvottelujen aloittamisesta. Ihmettelyä lisää sekin, ettei sen pitäisi ainakaan yllättävästä aikataulusta olla kiinni, sillä työnantajaliittohan teki päätöksen liittokohtaisesta neuvottelukierroksesta jo kevätkokouksessaan viime vuonna, siis lähes vuosi sitten. Vielä eilisessäkin neuvottelussa työnantaja ilmoitti toimittavansa lisää täsmennystekstejään myöhemmin. Mehän veimme omat muutosesityksemme kokonaisuudessaan kirjallisina jo ensimmäiseen varsinaiseen neuvotteluun 8.2.2005, kuten sovittu oli.

Työnantajan vitkuttelusta voinee päätellä, ettei heillä ole ainakaan tähän saakka ollut edes todellista halua neuvotella. Työnantajan ilmeisenä tavoitteena on ollut provosoida meidät jättämään lakkouhka, jolloin neuvottelut siirtyisivät valtakunnansovittelijan johdolla käytäviksi. Mielestämme työnantajan esityksissä on useita sellaisia kohtia, ettei niistä ole järkevää edes neuvotella. Niin harkitsemattomia ne jo esityksinä ovat, joten ei niitä muuksi kuin provokaatioksi voi tulkita.

Eilisessä neuvottelussa pyysimme myös työnantajaa kommentoimaan meidän esityksiämme, johon heillä ei tuntunut olevan vieläkään valmiutta vaikka esityksemme olimme jättäneet jo yli kuukausi sitten. Korotettuani hieman ääntäni ja vaatiessani myös työnantajaa aloittamaan todelliset keskustelut esittämistämme vaatimuksista, pyysivät työnantajapuolen neuvottelijat tauon. Noin puolen tunnin tauon jälkeen he palasivat ja esittivät neuvotteluja jatkettavaksi ns. suurten TES-neuvottelukuntien kesken ensi viikon maanantaina 14.3.2005 klo 11.00. Näin me sovimmekin. Joten neuvottelut siis jatkuvat tuolloin.

Mielestäni tämäkin osoittaa, ettei heillä ole ollut edes halua perehtyä tekemiimme esityksiin aiemmin ja he sen vuoksi halusivat perehtymisaikaa. Tämäkin vahvistaa käsitystäni, että työnantaja on vain tavoitellut valtakunnansovittelijan toimistoon menoa provosoimalla meitä.

Kuitenkin työnantajan esitys uudesta neuvotteluajankohdasta ensi maanantaille, jolloin he lupasivat jopa kommentoida esityksiämme, osoittanee mielestäni sen, että neuvotteluissa saattaisi tapahtua jonkinlainen pieni käänne. Huomioi tuo sanonta, että "saattaisi". Ehkä työnantaja on ymmärtänyt, ettei meitä saa provosoitua lakkovaroituksen jättämiseen ainakaan heidän tähänastisilla esityksillään ja toimillaan. Tästä syystä näyttäisi siltä, että he joutuvat "puolipakolla" ainakin tässä vaiheessa neuvotteluihin suoraan meidän kanssamme ilman sovittelijaa. Voihan tämä olla toki turhaa toiveikkuuttakin. Eikä sovittelijakaan missään tapauksessa poissuljettu vaihtoehto ole mahdollisesti jossain vaiheessa, tosin ei kuitenkaan uskoakseni aivan lähiaikoina, mikäli se meidän päätöksen varassa on.

Aika ja ilmeisesti ensi ja seuraava viikko erityisesti näyttävät, onko neuvotteluissa mahdollista päästä eteenpäin. Orastavasta toiveikkuudesta huolimatta tilanne saattaa kuitenkin edelleen jumiutua turhanpäiväiseen väittelyyn. Se on ainakin varmaa, etteivät neuvottelut oleellisista asioista etene asiallisesti ennen kuin työnantaja on luopunut epärealistisista sopimuksen huononnusesityksistään. Vasta sen jälkeen päästään keskittymään varsinaisiin toimialamme kannalta oleellisiin asioihin.

Katsomme ensi viikolla, onko neuvotteluissa mahdollisuutta edetä. Arvioimme liittotoimikunnan kokouksessa 17.3. sen hetkistä neuvottelutilannetta ja teemme johtopäätösten jälkeen mahdollisesti tarvittavat päätökset jatkosuunnitelmistamme ja mahdollista jatkotoimista.Yhteistyöterveisin
Jouko AhonenPs. Se laskelma- ja tilastomateriaali, jota esittelimme eilen työnantajalle, on jaettu myös keskiviikkoiseen pääluottamusmiesten kokoukseen osallistuneille. Pyytäkää siis tarvittaessa täsmällisempiä tietoja heiltä. Toki joitakin keskeisimpiä lukuja ja tilastotietoja olen siitä aineistosta tähän selvitykseeni poiminut.

Pss. Lähetän ajankohtaista tietoa neuvotteluista tai muista tilanteeseen liittyvistä asioista heti, kun jotain uutta kerrottavaa on. Ellei tietoa lähiaikoina tule, on se merkkinä neuvottelujen "polkemisesta" paikallaan.

Psss. Tätä aineistoa voi hyödyntää myös paikallislehtien kirjoittelussa.

sivun alkuun