etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Paperiliiton tiedote 15.2.2005

TIEDOTE
Päivi Turtiainen
15.2.2005

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen voimassa olo päättyy 15.2.2005 – entisten sopimusmääräysten voimassaolo jatkuu kuitenkin toistaiseksi

Työnantajaliitto Metsäteollisuus ry ilmoitti viime marraskuussa jättäytyvänsä paperiteollisuuden osalta tulopoliittisen kokonaisratkaisun ulkopuolelle. Paperiliitto ilmoitti tuolloin halukkuutensa neuvotella alan kaikki työehtosopimukset tupon pohjalta. Muiden sopimusten osalta Paperiliitto onkin tupossa mukana. Tupon yhteydessä sovitut palkankorotukset maksetaan niille jalostuksen sopimusaloille, jotka ovat mukana tupossa. Myös näiden alojen tekstimuutokset astuvat voimaan sopimusten mukaisesti.

Paperiteollisuudessa ns. raskaan paperin palkankorotukset ja muut työsuhteen ehtoihin tehtävät muutokset sovitaan meneillään olevissa liittokohtaisissa neuvotteluissa Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välillä. Sen sijaan tupon yhteydessä sovitut veroratkaisut ja lainsäädännölliset muutokset koskevat kaikkia, myös tupon ulkopuolelle jääneitä aloja.

Neuvottelut työnantajan kanssa paperiteollisuuden liittokohtaisen työehtosopimuksen aikaansaamiseksi käynnistettiin ns. työryhmävaiheella jo viime vuoden joulukuussa. Varsinaiset isot työehtosopimusneuvottelukunnat aloittivat neuvottelut helmikuun alussa. Kokoontumisia on ollut tähän mennessä kolme. Sen lisäksi toimistojen välillä on ollut useita tapaamisia. Neuvotteluja sopimusratkaisusta jatketaan ns. isojen työehtosopimusneuvottelukuntien kesken seuraavan kerran 17.2.

Vaikka muodollisesti nykyinen työehtosopimus päättyy 15.2.2005, jatkuu nykyisten sopimusmääräysten voimassa olo ja sopimus työrauhavelvoitteineen siihen saakka, kun uudesta sopimuksesta neuvotellaan. Sopimukseton tila ilman työrauhavelvoitetta ja mahdollisesti samaan aikaa erikseen päätettävä koko alaa koskeva ylityökielto astuu voimaan vasta siinä vaiheessa, kun neuvottelut jommankumman sopimusosapuolen taholta virallisesti katkaistaan. Mikäli ajaudumme tällaiseen vaiheeseen, tiedotamme siitä tietysti erikseen mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti. Tässä vaiheessa keskitymme kuitenkin neuvotteluihin ja sopimusratkaisun hakemiseen neuvottelupöydässä.

Paperiliiton liittotoimikunta kokoontuu 17.2.2005. Kokous on aiemmin sovitun aikataulun mukainen. Neuvottelujen eri vaiheista tiedotetaan ammattiosastoille.