etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin PLM tiedottaa 21.4.2008

Tiedote tulostettavana word-tiedostona täällä.

Uusi TES astuu voimaan 1.6.2008. Ohessa tärkeimmät asiat tiivistettynä. Tarkempi versio muutoksista on jaettu eri työpisteisiin ja se löytyy myös täältä.

25.4.2008 300 euron "simaraha" 25.4. maksettavaan tiliin kaikille joiden työsuhde kestänyt 15.4.2008 mennessä vähintään 3 kk.
30.5.2008 Liitot laativat 30.5.2008 mennessä yhteisen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän ja soveltamisohjeen. Koulutusaineistoon sisällytetään myös esimerkkejä monitaitoisuutta ja henkilön pätevyyttä edistävistä ja kehittävistä palkkausjärjestelmistä.
9.6.2008 Palkankorotus 29 senttiä, k-lisiä yms. korotetaan 3,5 %.
9.6.2008 Vanhan TES:n pykälien 9-12 sisältämät asiat sovitaan paikallisesti uudelleen. Jos uusi järjestelmä ei astu voimaan 9.6.2008, tästä päivästä lukien maksetaan takautuvasti 27,55 euroa (TAM 37), 26,68 euroa (TAM 27) tai 24,65 euroa (muut työaikamuodot) per tilikausi siinä vaiheessa kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön.
15.12.2008 Uusi palkkausjärjestelmä viimeistään käyttöön (voidaan sopia alkavaksi 30.3.2009). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta alkaen palkankorotuksiin on käytettävissä paikallisesti jaettava senttipotti -> 29 snt kertaa työntekijöiden lukumäärä 15.4.2008.
30.3.2009 Palkankorotus 9 senttiä, k-lisät yms. +1,1 %. Lisäksi paikallisesti jaettava senttipotti -> 10 snt kertaa työntekijöiden lukumäärä 2.3.2009.
15.9.2009 Uudet palkankorotukset ja muut asiat neuvoteltu liittojen välillä, astuvat voimaan 29.9.2009.

- parannus työttömyysturvaan (taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanotuille maksetaan irtisanomisajan palkka jos siirtyy toisen työnantajan palvelukseen tai jos voidaan muuten vapauttaa työntekovelvoitteesta)

- max. 3 päivän sairauspoissaolo omalla ilmoituksella (työnantajalla kuitenkin tarvittaessa oikeus määrätä työterveyslääkärin tarkastettavaksi ja työhön palattaessa on annettava selvitys poissaolon syystä)

- TES:n ulkopuolisen työvoiman käyttöä ja lomautusta koskevat ehdot ja rajoitukset pysyvät ennallaan

- isyysrahakauden kuudelta ensimmäiseltä työpäivältä maksetaan palkkaa

- ilmoitus töiden jatkamisesta tes-seisokkina 1 kk ennen seisokkia (oli aikaisemmin 2 kk), oikeus peruuttaa em. ilmoitus viikkoa ennen seisokkia ylivoimaisen esteen aiheuttamasta syystä

- tes-seisokeista ansaittavia vuorovapaita ei jatkossa voi olla vähempää kuin työvuoroja

- muissa kuin omissa tehtävissä työskentelevät työntekijät ansaitsevat puoli vuorovapaata kultakin tes-seisokin aikana tehdyltä työvuorolta (esim. palovartijat)

- uudenvuodenaaton 200 % korvaus alkaa klo 14.00 (aikaisemmin alkoi klo 12.00)

- lomallelähtörahan laskentaperuste: 1. neljänneksen kta + 3,4 % (oli aikaisemmin 2 %)

- jalostusosastoilla työaikamuodon muuttamisen ennakkoilmoitusaika 7 pv (oli aikaisemmin 14 pv)

- osalle parannus luottamusmiesten korvauksiin/työstävapautukseen (osalla pysyy samana, osalla huononee)KAIKKI VANHAN TES:N 9-12 PYKÄLIEN (lueteltu alla) SISÄLTÄMÄT ASIAT PYRITÄÄN JATKOSSA "MÄÄRITTÄMÄÄN YHTEISTYÖSSÄ / SOPIMAAN PAIKALLISESTI"

9 § Paikkakuntaluokittelu, 10 § Työpalkat, Palkkojen ryhmittely, Ammattiryhmittely, Työnluokitus, Uusi teollisuuslaitos tai työosasto, Muutosten vaikutus ammatti- ja palkkaryhmittelyyn, Tasosiirron vaikutus palkkaukseen, Varamiesjärjestelmä, Varamiesjärjestelmästä ja käynnin turvaamisesta sopiminen, Varamieheksi nimittäminen, Varamiehelle maksettava palkka, 11 § Aikapalkat, 12 § Urakka- ja palkkiotyöSami Laakso