etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin PLM tiedottaa 1/2006

Tiedote tulostettavana word-tiedostona täällä.

Plm tiedottaa 1/2006
YT-menettelyn aloituskokous 24.1.2006

YT-neuvottelut alkoivat tänään 24.1.2006 luentosalissa klo 13.00 pidetyllä kokouksella. Toimitusjohtaja Heikki Kotala piti katsauksen yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja siihen vaikuttaneista seikoista. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen työnantaja hakee kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista YT-menettelyn avulla.

Kotalan mukaan työnantajan tavoitteena on hoitaa vähennykset eläkejärjestelyin ja lomautuksin, mutta myös suoria irtisanomisia voidaan joutua tekemään. Kyseiset toimenpiteet on tarkoitus tehdä vuoden 2006 aikana.

Työnantajan arvio henkilöstöjärjestelyiden arvioiduista vaikutuksista henkilöstöryhmittäin:

- ylemmät toimihenkilöt 10 hlöä
- toimihenkilöt 10 hlöä
- työntekijät 40 hlöä

Kokouksessa sovittiin että työntekijäpuoli jatkaa omia neuvottelujaan omana ryhmänään ja kokoontuu seuraavan kerran ma 6.2.2006. YT-menettelytavan mukaisesti tänään pidetyn aloituskokouksen jälkeen on annettava vähintään viikko aikaa tutustua neuvotteluesitykseen ennen kuin neuvotteluja jatketaan. Työntekijöiden edustajina jatkossa toimivat pääluottamusmies, osastojen luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu.

6.2.2006 pidettävän työntekijöiden yhteisen kokouksen jälkeen neuvotteluja on mahdollisuus jatkaa pienemmissä neuvottelukunnissa esimerkiksi osastoittain, riippuen siitä mikä tilanteeseen parhaiten sopii.

Tänään pidetyssä kokouksessa ei YT-menettelytavan mukaisesti vielä käsitelty mahdollisia vaikutuksia tai ratkaisuvaihtoehtoja, vaan asioista puhuttiin yleisellä tasolla perusteisiin keskittyen. Mahdollisista toimenpiteistä ei siis vielä edes keskusteltu. Niistä aletaan neuvotella vasta seuraavassa kokouksessa.Sami Laakso

sivun alkuun