etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin PLM tiedottaa 4/2005

Tiedote tulostettavana word-tiedostona täällä.

Plm tiedottaa 4/2005

Työskentelyn jatkaminen tes-seisokkina (joulu-/juhannuskäynti)
  • - työnantajan tulee ilmoittaa töiden jatkamisesta 2 kk aiemmin (TES 6.4.4) asianomaisille työtään jatkaville työntekijöille
  • - töihin tullaan työvuorojärjestelmän mukaisesti, ei muutoksia entiseen malliin -> TAM 37:ssa jouluna yksi lisäpäivä sheemassa (karkausvuotta edeltävänä jouluna 2 päivää) eli peräkkäisiä työpäiviä voi tulla viisi (ennen karkausvuotta kuusi)
  • - viidennen päivän sääntö (TES 17.2.3) ei päde (työvuoro tai työaikamuoto ei muutu)
  • - työstä maksetaan 200 %:lla korotettu palkka (TES 17.7)
  • - lisäksi maksetaan ylimääräinen kausipalkan perusosa (TES 13.2)
  • - seisokkityöskentelystä ansaitaan 3 vuorovapaata TAM 37:ssa (2 TAM 27:ssa), riippumatta siitä montako työvuoroa omalle vuorolle osuu (TES 6.8.13)
  • - vuorovapaiden antamisen periaatteet voidaan sopia paikallisesti (TES 6.4.4), kuitenkin ne on annettava viimeistään kuuden kuukauden sisällä seisokista (TES 6.8.13)
  • - vuorovapaat ansaitaan myös vuosilomalla, mutta ei sairaslomalla (TES 6.8.13)
  • - vuorovapaajärjestelmän mukaisia vuorovapaita ei ansaita eikä anneta (TES 6.8.13)
Muutokset vuorovapaiden ansaintaan

TAM 15, 25: Lisätään ansaintataulukon vuorovapaiden ylimpään lukuun puoli vuorokautta. (työaikatyöryhmä valmistelee myöhemmin liitteen työehtosopimukseen, josta kyseinen asia löytyy)

TAM 27: Helatorstaiviikon lauantain työskentelystä vuorovapaa tehtyä työtä vastaavasti.

TAM 37: Vuorovapaajärjestelmä: Vähintään vuoden työsuhde verotusvuoden alkuun mennessä => yksi vuorovapaa lisää työvuorosta verotusvuoden aikana.

Palvelusvuosikorvaukset (VEROTUSVUODEN 2006 ALUSTA)
Työsuhteen kesto
vähintään 1 vuotta
vähintään 3 vuotta
vähintään 6 vuotta
vähintään 9 vuotta
vähintään 12 vuotta
vähintään 18 vuotta
Palvelusvuosikorvauksen määrä
2,54 x keskituntiansio
8,54 x keskituntiansio
14,54 x keskituntiansio
26,54 x keskituntiansio
32,54 x keskituntiansio
38,54 x keskituntiansio
Vuoro- ja saunalisät
Vuoro- ja saunalisät korottuvat 3.10. alkaen. Työehtosopimuksen 18 §:n ja 20 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen keskituntiansiosta. Kyseistä tietoa ei ole vielä käytössä. Uudet korotetut prosentit ovat kuitenkin seuraavanlaiset:

iltavuorolisä 7,14 %
yövuorolisä 12,81 %
saunalisä 23,05 %

Sami Laakso

sivun alkuun