etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->plm tiedottaa 2/2005

Plm tiedottaa 2/2005
15.2.2005

Työehtosopimusneuvottelut

Työehtosopimusneuvottelukunnat tapasivat tiistaina 8.2. Tapaamisen aiheina olivat puolin ja toisin jätettävät TES-muutosesitykset. Työnantajapuoli toi pöytään pitkän listan työehtosopimusta huonontavia esityksiä.

Työnantajan tekemät esitykset tiivistettynä:

 • ta saisi päättää pidetäänkö TES-seisokki vaiko ei (esityksen mukaan työssäolon ehdot määräytyisivät kuten nyt vartijoilla ja voimalaitostyöntekijöillä = 3 vuorovapaata seisokkia kohti ja 200 %:n korotus)
 • kaikki ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat rajoitukset pois
 • kahden päivän palkaton karenssiaika sairauspoissaoloihin (!!!)
 • työaikamalli, joka mahdollistaisi keskimääräisen työajan käytön, viikonlopputyöskentelyn sekä joustavaan nelivuorokäyntiin siirtymisen kesäaikana (ei kuuden päivän vapaita)
 • vuosilomat tarvittaessa useassa osassa
 • kaikki lomautusoikeutta rajoittavat määräykset pois
 • kovat korotukset lakkosanktioihin
 • sopimuskauden pituus kolme vuotta
Paperiliiton tekemät esitykset tiivistettynä:
 • ulkopuolisen työvoiman käyttö pidetään paikallisena sopimuskysymyksenä
 • seisokkikysymys ratkaistavissa vain työaikaa lyhentämällä (liittokokouspäätös)
 • täsmällisemmät määräykset määräaikaisten työsuhteiden käyttöön, keinottelu määräaikaisilla sopimuksilla tulee saada loppumaan
 • 6-loppuisten työaikamuotojen poisto TES:ta
 • helatorstai lyhentää työaikaa myös 7-päätteisissä työaikamuodoissa (= 1 vuorovapaa)
 • hätätyömääräysten käyttöön liittyviin ongelmiin perehtyvä työryhmä perustettava
 • tulos- ja voittopalkkioiden käyttöönotosta sovittava yhteisesti
 • täsmennyksiä viikkolepokorvaukseen
 • äkillisesti sairastuvan lapsen hoitoon oikeuttavan ikärajan nosto 12 vuoteen
 • työsuojeluhenkilöiden asemaan ja lisäkorvauksiin oleellisia parannuksia
 • luottamusmiesten työstävapautusaikoja lisättävä oleellisesti
 • ta:n järjestämä ammatillinen koulutus rinnastettava työhön (=ylityötä jos vapaa-aikana)
 • vaihtoehtoisia työvuorojärjestelmiä (esim. "lyhyt kierto")
 • sopimuskauden pituus yksi vuosi, palkankorotukset joiden kustannusvaikutus 3,1 %
Toinen työehtosopimusneuvottelukuntien tapaaminen oli maanantaina 14.2. Neuvotteluissa ei edetty lainkaan. Paperiliiton edustajat totesivat osan työnantajan esityksistä olevan sellaisia, että niistä ei voi edes neuvotella. Tilanne on siis vaikea, mutta toivottavasti jo seuraavat neuvottelut (to 17.2 klo 15.00) alkavat tuottaa tulosta.

Sami Laakso