etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Paperiliitto hylkäsi sovintoesityksen 5.6.2005

Paperiliiton liittovaltuusto ja liittotoimikunta 5.6.2005:

PAPERILIITTO ON PUHTAASTI TUPON LINJALLA

Paperiliiton liittovaltuusto, kuten liittotoimikuntakin, on huolella perehtynyt valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen paperiteollisuuden työehtosopimuskiistaa koskevaan sovintoesitykseen 1.6. Liittovaltuusto kiittää sovittelijaa, mutta ei voi hyväksyä esitystä.

Esityksen ongelmakohtia ovat yleisen tulosopimuksen sisältöön kuulumattomat sopimusturvan huononnukset. Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan nykyisen sopimusmääräyksen murentaminen merkitsisi, että lähivuosina kolmanneksella paperialan työntekijöistä nykyinen työsuhde ja toimeentulo vaarantuisivat. Kyse on 5 000 -10 000 ihmisestä ja heidän perheistään.

Metsäteollisuuden korkein johto on ollut erityisen huolestunut alan siivoojien palkkatasosta. Paperiteollisuuden 900 siivoojan palkka vastaa kuitenkin vain 18 metsäyhtiön johtajan palkkaa. Siivoojien heitteille jättö ei ratkaise paperialan kannattavuusongelmia.

Sovintoesitykseen sisältyvä lomautusturvan heikentäminen puolestaan merkitsisi, että työsuhteensa säilyttävien paperialan työntekijöiden arkipäiväksi palaisivat vuosituhannen vaihteen takaa massiiviset lomautukset. Joinakin vuosina yli kolmannes jäsenistämme oli pakkolomalla.

Liittovaltuuston ensisijainen tavoite on, että joulun ja juhannuksen seisokkikäyntiä koskevat määräykset pidetään entisellään. Liitto voi käyttää liittokokouksen antamaa neuvotteluvaltuutta, mutta silloin etujen ja haittojen pitää jakaantua oikeudenmukaisesti. Esitys ei täytä vaatimusta.

Tällä sopimuskierroksella kyse on ihmisten perustoimeentulosta. Rahapuolellakin riittävää on pilkulleen tupon mukainen korotus. Mikäli liikkumavaraa on, niin oikeudenmukaista on maksaa paperityöntekijöille tupon sopimuskorotukset kevätkuukausilta sekä palkka siltä ajalta, kun työnantaja on estänyt työnteon. Muille sopimusaloilleen Paperiliitto on tehnyt tupon mukaisen sopimuksen.

Työnantajat pyrkivät paperialalla yleistä tulosopimusta huonompiin työehtoihin estämällä tehtaiden käynnin lukitsemalla työntekijät tehtaan porttien ulkopuolelle. Näin he vaikeuttavat työntekijöidensä toimeentuloa sekä aiheuttavat suurta taloudellista vahinkoa muiden alojen yrittäjille ja työntekijöille, omille asiakkailleen, kansalaisille ja koko kansantaloudelle.

Euroopan tehdastyöväen järjestö EMCEF tutkii mahdollisuutta, että työsulun todellisena tarkoituksena on suomalaisyritysten yhteistoimin rajoittaa tuotantoa hintojen nostamiseksi. Mikäli näin on, niin työnantaja saattaa jatkaa työsulkua vielä useita viikkoja kieltäytymällä yhteisesti hyväksyttävästä tulosovusta. Tulosovun kustannukset eivät olisi työnantajalle rasite.

Liittovaltuusto kiittää jäseniä samoin kuin veljesjärjestöjä kotimaassa ja ulkomailla tuesta taistelussa tulosovun sekä sopimusturvan puolesta ja työnantajan häikäilemätöntä ahneutta vastaan. Tämä taistelu on yhteinen ja tulokset heijastuvat laajalle.

sivun alkuun