etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Paperiliitto ry:n tiedote 19.4.2005

TIEDOTE
JULKAISUVAPAA HETI
19.4.2005

Paperin paikalliset rauhattomuudet laillisia

Paperiteollisuuden neuvotteluja jatkettiin maanantaina 18.4. Neuvotteluissa ei tapahtunut minkäänlaista edistymistä. Osapuolet totesivat asetelmien olevan edelleen ennallaan. Seuraavasta neuvottelutapaamisesta ei ole sovittu, tosin yhteyttä pidetään tarpeen mukaan. Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahosen näkemyksen mukaan työnantajalla tuskin on kovin suurta halua neuvotella Paperiliiton kanssa ennen satamia uhkaavan ahtaajien lakonuhan selviämistä. Työnantajapuoli on tosin virallisesti kiistänyt tällaisen yhtymäkohdan olemassaolon.

Tiedotusvälineiden uutisoinnin mukaan Metsäteollisuus ry on väläytellyt mahdollista työsulkuakin hakemalla omalta keskusjärjestöltään luvan sulun käyttöön tarvittaessa. Työsulku on työnantajan selkeä työtaistelutoimenpide. Työsulku tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että työnantaja painostaa työntekijöitä hyväksymään omia työehtosopimustavoitteitaan. Työnantaja on esittänyt Paperiliitolle useita nykyisen työehtosopimuksen huononnusvaatimuksia. Käytännössä mahdollinen sulku toteutettaisiin siten, että työnantaja estäisi työntekijöitä tekemästä työtä. Paperiliitto ei ole tähän mennessä uhannut lakolla, sen sijaan sopimukseton tila ja lain mukainen ylityökielto alalla jatkuvat.

Johtopäätöksenä työnantajan käyttäytymiselle Jouko Ahonen toteaa, että työnantajaliitto pelaa keskusjärjestönsä säestämänä uhkapeliä viedessään maan asiat ilmeisen tarkoituksellisesti tähän suuntaan. Ahonen epäilee työnantajarintaman haluavan murtaa menestyksekkäästi toimineen kolmikantayhteistyön, jolla Suomen vauraus on rakennettu. Ahosen mielestä tällainen toiminta ei ole kenenkään edun mukaista.

Paperiliitto korostaa sitä, että se on ollut valmis hyväksymään pitkän työrauhan takaavan maltillisen tupo-sopimuksen sekä maltilliset palkankorotukset, vaikka maailman paras työn tuottavuus olisi luonut edellytykset koviinkin palkkapyyntöihin ja muihin sopimusmääräysten parannusvaatimuksiin.

Paperiliiton julistama ylityökielto on osoittanut sen, että tehtailla on liian vähän työntekijöitä. Varamiesjärjestelmät ja sen lisäksi paikallisesti sovitut käynninturvaamisjärjestelmätkään eivät ole olleet riittäviä, jotta tuotanto paperitehtailla voitaisiin pitää käynnissä ilman jatkuvia ylitöitä. Alimitoitettu henkilöstö on varsin lyhytnäköistä toimintaa alalla, jossa työntekijöiden palkkakustannusten osuus on vain noin 8 % alan kokonaiskustannuksista.

Työoikeuden professori Kari-Pekka Tiitinen on julkisuudessa esittänyt Metsäteollisuus ry:n väittämän paperiliittolaisten laittomista lakoista paperitehtailla vääräksi. Professori Tiitisen mukaan työntekijöillä on myös oikeus kieltäytyä vallitsevassa tilanteessa ylitöistä, vaikka se johtaisi koneiden pysähtymiseen.

Työnantaja on joillakin paikkakunnilla jopa provosoinut työntekijöitä ulosmarsseihin lopettamalla palkanmaksun työntekijöiltä. Kun konetta ei ole pystytty työntekijöiden vähyyden vuoksi ajamaan ilman ylitöitä, on työnantaja lopettanut palkanmaksun, vaikka työntekijät olisivat olleet työpaikalla valmiina työhön. Tämä on aiheuttanut ulosmarsseja.

Työnantajan menettelytavat tehtailla ovat aiheuttaneet turhia menetyksiä maamme kansantaloudelle sekä metsäteollisuuden yrityksille. Tällainen työmarkkinakierroksen aikainen negatiivisen ilmapiirin luominen ja kriisitunnelman levittäminen ei voi olla minkään tahon etu.

sivun alkuun