etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Paperiliiton lehdistötiedote 8.2.2005

LEHDISTÖTIEDOTE
8.2.2005

Paperiliitto esitti työehtosopimustavoitteet

Paperiliitto on kantanut vastuuta suomalaisen yhteiskunnan vakaasta kehityksestä osallistumalla työllisyyttä tukeviin tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin. Paperiliiton tavoiteasettelussa tulopolitiikan yleislinja ja paperiteollisuuden tilanne on otettu nytkin huomioon.

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työehtosopimusneuvottelukunnat kokoontuivat tänään iltapäivällä. Molemmat osapuolet jättivät työehtosopimustavoitteensa. Paperiliiton esitys myötäilee tulopoliittisen ratkaisu tavoiteasettelun linjaa.

Paperiliitto esittää noin vuoden pituista sopimusta. Paperiliiton palkankorotusesityksen kustannusvaikutus on 3,1 prosenttia.

Paperiliitto esittää Metsäteollisuudelle alan toimintaedellytykset huomioon ottaen tuottavuusyhteistyötä, johon sisältyy mm. koulutus, ammattitaiton ylläpitäminen ja kehittäminen sekä työolojen ja työehtoturvan parantaminen. Esillä on myös määräaikaisten työsopimusten ja hätätöiden lainmukainen käyttö.

Työnantajan tekemä esitys sisältää palkansaajan näkökulmasta merkittäviä työehtojen huononnuksia.

Paperiliitto oli syksyllä rakentamassa kansantalouden vakaata kehitystä tukevaa laajaa tulosopimusta. Metsäteollisuus ry irtisanoutui tuposta jo ennen kuin ratkaisun sisältö oli selvillä, joten paperiteollisuus jäi tulosovun ulkopuolelle. Muut kuin Metsäteollisuus ry:n sopimuksen piirissä olevat sopimusalamme eli paperinjalostuksen sopimukset ovat tupossa mukana.

Työehtosopimusneuvottelukunnat tapaavat seuraavan kerran maanantaina 14.2.2005.

Terveisin
Päivi Turtiainen