etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Lehdistötiedote 28.4.2005

LEHDISTÖTIEDOTE
Toimisto
Työehtosopimusneuvottelukunta
28.4.2005

LAKKOVAROITUS PAPERITEOLLISUUTEEN

Paperiliiton liittotoimikunta edellytti kokouksessaan 21.4.2005, että jo usean kuukauden ajan kestäneissä työehtosopimusneuvotteluissa tulee tapahtua edistymistä nopealla aikataululla. Samalla liittotoimikunta antoi valtuudet ja velvoitti liiton työehtosopimusneuvottelukunnan jättämään tarvittaessa paperiteollisuuden sopimusalalle neuvottelujen vauhdittamiseksi lakkovaroituksen, elleivät neuvottelut etene liittotoimikunnan edellyttämällä tavalla.

Koska neuvotteluissa yrityksistä huolimatta ei ole tapahtunut mitään edistystä, on työehtosopimusneuvottelukunta saamillaan valtuuksilla päättänyt jättää lakkovaroituksen koko paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalueelle. Ellei alalle synny sopimusta ennen sitä, alkaa lakko sopimusalamme sellu- ja kemiantehtaissa sunnuntaina 15.5.2005 klo 20.00, lakko laajenee paperi- ja kartonkikoneille maanantaina 16.5.2005 klo 01.00 ja muihin työtehtäviin maanantaina 16.5.2005 klo 05.00. Prosessien ja koneiden alasajo suoritetaan siten, että tuotantolaitokset ovat jätettävissä seisokkikuntoon valmisteltuna maanantaina 16.5.2005 klo 06.00. Tämän jälkeen tuotantolaitoksille jää vain erikseen paikallisesti sovittu lakon ulkopuolelle rajattu miehitys, kuten mm. vartiointiin, suojeluun ja muihin välttämättä hoidettaviin toimintoihin tarvittavat henkilöt.

Mahdollinen lakko on päätetty toteuttaa tässä vaiheessa määräaikaisena. Ellei sopimusta alalle saada ennen sitä, päättyy lakko keskiviikkona 18.5.2005 klo 06.00. Lakon päätyttyä jokainen työntekijä palaa työhönsä omalle työvuorolleen.

Paperiliitto korostaa edelleen haluaan ja valmiuttaan neuvotella alalle tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaisesti sopimuksen, joka jo yli 95 %:lla palkansaajista on. Paperiliitto joutuu arvostelemaan metsäteollisuuden työnantajia siitä, että työnantajat irtautuessaan tulopoliittisesta ratkaisusta ovat tuoneet neuvottelupöytään useita nykyisen työehtosopimuksen huononnusesityksiä. Nämä alan kannattavuuden ja tuottavuuskehityksen kannalta epäolennaiset esitykset ovat jumiuttaneet neuvottelut siten, että Paperiliitolle ei ole jätetty vaihtoehtoja neuvottelujen edistämiseksi. Työnantajan viime päivinä toteuttamat palkanmaksun keskeytykset ovat olleet työnantajan selkeä provokaatio, jonka seurauksena koko sellu- ja paperiteollisuus on pysähtynyt. Työt tehtailla käynnistyvät perjantaina 29.4.2005 klo 06.00.Lisätietoja Puheenjohtaja Jouko Ahonen puh. 0400-759871, osastopäällikkö Sauli Kovanen puh. 0400-759873 ja pääsihteeri Petri Vanhala puh. 0400-759872

sivun alkuun