etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin paikallinen ylityökielto-ohje

YLITYÖKIELTOON LIITTYVIÄ PAIKALLISIA OHJEITA

Paperiliiton ylityökielto-ohjeen lisäksi noudatetaan seuraavia
toimikunnan kokouksessaan 29.3.2005 päättämiä asioita:

Paperitehtaan varamiessopimusta noudatetaan kaikilta niiltä osin jotka eivät johda ylityötilanteen muodostumiseen. Varamieslistalla olevat ovat siis edelleen sitoutuneet vaihtamaan vuoroaan seuraavaksi päiväksi, mutta peräkkäisiä työpäiviä saa olla enintään neljä. Viittä peräkkäistä työpäivää ei siis saa töissä olla.

Lauantaisiivousta ei suoriteta.

Työpäiviä ei tule ns. "tehdä sisään", eli vain omat työvuorojärjestelmän mukaiset työvuorot tehdään. Normaalit vuoronvaihdot työkaverien kesken ovat kuitenkin sallittuja normaalikäytännön mukaisesti.

Liikaa pidettyjä vuorovapaita ei ylityökiellon aikana tehdä takaisin.

Muita velkapäiviä voi työnantaja teettää takaisin viikon ennakkoilmoitusaika huomioiden mutta tämäkään ei saa muodostaa ylityötä.

Työajan ulkopuolella tapahtuvaan koulutukseen, kokouksiin tai palavereihin ei osallistuta. YT-toiminta jatkuu muutoin normaalisti.

Jos työnantaja vaatii työntekijää tekemään työaikalain 21 §:n mukaista hätätyötä, on työntekijän otettava välittömästi yhteyttä osaston- tai pääluottamusmieheen.

Kaikki Paperiliiton tai osaston antamat ylityökieltoon liittyvät ohjeet koskevat myös Lotilan työharjoittelujaksolla olevia oppilaita.

Ylityökiellon ulkopuolelle on rajattu seuraavat toiminnot:
- tehdaspalokunta toimii mahdollisissa hälytystilanteissa normaalisti
- pastakeittiön sekä tehdasvartioinnin toiminta turvataan

Ajankohtaista tietoa löydät nopeimmin osaston nettisivuilta: www.osasto47.net

Kaikissa epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä luottamusmiehiin!

pääluottamusmies: Sami Laakso 040 762 8604 / 050 490 8830
paperitehdas: Jukka-Pekka Kosonen 040 833 8294
jalostustehdas: Hannu Kärkkäinen 0400 841 907
konekorjaamo: Pauli Rannikko 040 719 1347
rakennuskorjaamo: Harri Reso 0400 722 489

sivun alkuun