etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

organisaatio
Osasto47:n organisaatio vuodelle 2018:
= yhteystiedot


puheenjohtaja:
varapuheenjohtaja:
sihteeri:
varasihteeri:
taloudenhoitaja:
varataloudenhoitaja:


Hallituksen jäsenet:
Hallituksen varajäsenet:

Toimintajaos:
loma/vapaa-ajansihteeri:
opintosihteeri:
tiedotussihteeri:
nuorisosihteeri:
tasa-arvosihteeri:
varatasa-arvosihteeri:

Luottamusmiesorganisaatio 2015-2016:
pääluottamusmies:
varapääluottamusmies:
paperitehdas:
varaltm:
jalostus:
varaltm:
kone- ja rakennuskorjaamo:
varaltm:

Työsuojeluvaltuutetut 2016-2017:
työsuojeluvaltuutettu:
I varatyösuojeluvaltuutettu:
II varatyösuojeluvaltuutettu:

Osaston edustajat Mondi Oy:n johtoryhmässä:
edustaja
varaedustaja
edustaja
varaedustaja

SAK:n Lohjan Paikallisjärjestö ry:n kokousedustajat:
varsinainen edustaja
henk.koht. varaedustaja

Osaston edustajat yhteisöissä:
Tradeka
KSL
yhteystiedotvaraedustaja
TSL
yhteystiedotvaraedustaja
SVS
yhteystiedotvaraedustaja

Osaston edustajat YT-neuvottelukunnassa:
varsinainen edustaja
yhteystiedothenk.koht. varaedustaja
varsinainen edustaja
yhteystiedothenk.koht. varaedustaja
varsinainen edustaja
yhteystiedothenk.koht. varaedustaja I
yhteystiedothenk.koht. varaedustaja II
varsinainen edustaja
yhteystiedothenk.koht. varaedustaja
varsinainen edustaja
yhteystiedothenk.koht. varaedustaja


Osaston edustajat alatoimikunnissa:
ALOITETOIMIKUNTA

varsinaiset:

  varajäsenet:

 
          
          
          
          
          
          
          
          
sivun alkuun