etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin metsäteollisuuden tiedote 6.4.2005

Ylityökiellon nimissä ajetaan paperikoneita laittomasti alas

SAK:laisen Paperiliiton julistama ylityökielto ei paranna paperiteollisuuden työn tuottavuuden kehitystä. Ylityökiellon tarkoituksena on vaikeuttaa ja pysäyttää tuotantoa.

Useille alan tehtaista on aiheutunut Paperiliiton määräämän ylityökiellon takia tuotannon häiriöitä. Tuotanto on jouduttu keskeyttämään kuluneen viikon aikana arviolta 30 kertaa. Syynä tähän on, että työntekijät kieltäytyvät ylityökiellon nimissä työnteosta myös normaalien työvuorojensa aikana eli lakkoilevat laittomasti.

"Asioista pitää keskustella ja sopia neuvottelupöydässä. Ylityökielto vain pahentaa tuottavuuden kriisiä eikä edesauta tilanteen ratkaisemista. Suomen paperiteollisuus menestyy kansainvälisessä kilpailussa vain, jos se pystyy parantamaan tuottavuuttaan", sanoo työmarkkinapolitiikan johtaja Arto Tähtinen Metsäteollisuus ry:stä. Paperitehtaiden tuottavuus on kehittynyt vuodesta 2000 Suomessa hitaammin kuin muissa paperiteollisuuden toimintamaissa.

Ylityökielto tarkoittaa ammattiliiton päättämää kollektiivista kieltäytymistä ylitöistä. Mikäli paperikoneen normaalimiehitys jää esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi vajaaksi eikä tilalle saada sijaisia, paperityöntekijät pysäyttävät koneen Paperiliiton määräyksestä. Tämä merkitsee tehtaalle tuotannonmenetystä ja halukkaille työntekijöille ansiomenetyksiä, koska he eivät tee ylitöitä.

Paperiteollisuuden on löydettävä uusia toimintatapoja, jotta se voi toimia kannattavasti Suomessa. Alan työehtosopimuksesta on raivattava kohdat, jotka estävät tuottavuuden parantamista ja heikentävät toimintamahdollisuuksia Suomessa verrattuna muihin paperiteollisuuden toimintamaihin.

Lisätietoja:
Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, arto.tahtinen@forestindustries.fi
6.4.2005

sivun alkuun