etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Metsäteollisuus ry:n tiedote 2.5.2005

Paperiteollisuus kiirehtii työehtosopimuksen syntyä

Metsäteollisuus ry haluaa varmistaa paperiteollisuuden kilpailukykyä tukevan työehtosopimuksen synnyn mahdollisimman ripeästi varautumalla työnseisaukseen. Työnseisaus alkaa keskiviikkona 18. toukokuuta klo 6 ja päättyy keskiviikkona 1. kesäkuuta klo 6, ellei paperiteollisuuteen sitä ennen saada uutta työehtosopimusta. Toimenpide koskisi noin 24 000 Paperiliiton ja Sähköliiton jäsentä mutta ei toimihenkilöitä. Työnseisaus on laillinen tapa turvata työrauha, kun siitä ilmoitetaan 14 vuorokautta etukäteen.

"Haluamme tosissamme pelastaa Suomen paperiteollisuuden kilpailukyvyn ja työpaikat sekä turvata kotimaan investoinnit. Haluamme tarjota mielekästä työtä ja toimeentuloa Paperiliiton osaajille myös tulevaisuudessa. Mitä nopeammin sopimus syntyy, sitä enemmän siitä hyötyvät niin työnantaja kuin työntekijät. Olemme yhteisellä asialla", sanoo työmarkkinapolitiikan johtaja Arto Tähtinen Metsäteollisuus ry:stä.

Työnantaja edistää työnseisauksella neuvottelujen etenemistä. Tavoitteena on solmia paperiteollisuuden kilpailukykyä tukeva ja molempia osapuolia tyydyttävä työehtosopimus mahdollisimman pian. Valtakunnansovittelija aloitti neuvottelut osapuolten kanssa maanantaina 2. toukokuuta.

"Uskomme, että Paperiliitto ja sen jäsenet tukevat neuvotteluratkaisun nopeaa syntyä palauttamalla ja säilyttämällä työrauhan tehtailla. On todella tärkeää, että molemmat osapuolet tekevät kaikkensa Suomen paperiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi", Tähtinen vetoaa.

Paperiliitto on järjestänyt 30. maaliskuuta alkaneen ylityökiellon aikana noin 120 sellu- ja paperikoneiden alasajoa. Niistä 45 on ollut laittomia lakkoja. Lisäksi Paperiliitto organisoi vapun molemmin puolin neljän vuorokauden valtakunnallisen laittoman lakon.

Jatkuvissa alasajoissa tuhlataan raaka-aineita ja energiaa. Alasajojen välillä ei ehditä nostaa tuotannon laatua riittävän hyväksi, mikä aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja vaarantaa paperintoimittajien maineen asiakkaiden keskuudessa. Jatkuvat alasajot vaikeuttavat lisäksi esimerkiksi kuljetusyrittäjien toimeentuloa. Myös tehtaiden työntekijöiden työnteko ja palkansaanti lakkaavat, kun koneita ei voida käynnistää uudelleen jatkuvien alasajojen takia. Koneiden alas- ja ylösajot ovat vaativia operaatioita, jotka suunnittelemattomina voivat lisätä ympäristövahinkojen mahdollisuutta.

2.5.2005
Lisätietoja:
Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

sivun alkuun