etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittovaltuuston lehdistötiedote 18.5.2006

Lehdistötiedote
JULKAISUVAPAA 18.5.2006 klo 15.00
Paperiliiton liittovaltuusto
Helsingissä 18.5.2006

Yt-laki ajan tasalle

Suomeen saatiin yhteistoimintalaki yli neljännesvuosisata sitten. Yhteistoimintamenettely ei ole tämän jälkeen juurikaan muuttunut. Työntekijät kokevat yt-lain irtisanomislakina, jonka avulla työnantajat taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten toteuttavat jo ennen yt-neuvottelujen alkamista tekemiään irtisanomispäätöksiä. Paperiliiton liittovaltuusto vaati tänään torstaina 18. päivänä toukokuuta pitämässään kokouksessa, että yt-laki on muutettava vastaamaan tämän päivän työelämän muutoksia ja haasteita.

Työnantajilla on oikeus irtisanomisiin, kun perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Sopii kuitenkin kysyä, mikä on riittävä taloudellinen syy irtisanomisen perusteeksi. Tällä hetkellä useimmiten yt-neuvottelujen lopputuloksena on ainoastaan lomautuksia ja irtisanomisia, vaikka yritys on voittoa tuottava ja osinkoa jakava.

Lain uudistamisessa on lähdettävä siitä, että yt-menettelystä tulee kiinteä osa koko työyhteisön, työn ja tuotannon kehittämistä eikä ainoastaan yksipuolisesti työnantajan lyhyeksi aikaa esille nostama irtisanomisautomaatti. Tämä edellyttää, että työntekijät saavat nykyisen kvartaalitalouden aikana käyttöönsä ajan tasalla olevaa tietoa yrityksestä. Yt-menettelyn on muututtava työpaikan osapuolien väliseksi todelliseksi vuorovaikutuskanavaksi, jossa neuvottelut käydään tasavertaiselta pohjalta.

Lisäksi Paperiliiton liittovaltuusto edellyttää, että yt-lain uudistamista valmisteleva kolmikantainen komitea saattaa työnsä loppuun ennen kesää, jotta laki saadaan eduskunnan käsittelyyn jo alkusyksystä.

Teollisuusmaiden järjestön OECD:n tilastojen mukaan Suomessa on neljänneksi helpointa sanoa irti työntekijöitä. Irtisanomisten pitäisi olla äärimmäisin keino. Näin ei kuitenkaan ole Suomessa. Täällä irtisanomisiin päädytään, vaikka yrityksillä on käytössään lukuisia muita mahdollisuuksia parantaa toimintaansa ja tuottavuuttaan. Jos Suomessa halutaan jatkossakin harjoittaa tuotannollista teollista toimintaa, on suomalaisen työntekijän työsuhde- ja muutosturva pikaisesti nostettava vastaamaan kilpailijamaiden tasoa.

Paperiliiton liittovaltuusto muistuttaa, että työntekijä- ja työnantajapuolella on monia yhteisiä tavoitteita. Paperiteollisuuden kehittämiseksi ja huippuosaamisen turvaamiseksi myös jatkossa tarvitaan aikaisempaa parempaa liiketoimintaosaamista ja teknologian kehittämistä.

Vuosikymmenten aikana kehittynyttä neuvottelujärjestelmää ei pidä uhrata uusliberalismin alttarille. Käytännön yhteistyön lisääminen on suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudelle ensiarvoisen tärkeää. Alan yhteisen Tulevaisuustyöryhmän hyvin edennyt työskentely on yhteistyön sujuvuudesta myönteinen esimerkki.

sivun alkuun