etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittovaltuuston kokous 24.5.2007

Paperiliiton liittovaltuusto
Helsingissä 24.5.2007

Teollisuusliittojen yhteistyömuotojen selvittelyä jatkettava edelleen

Paperiliiton liittotoimikunta ja liittovaltuusto ovat käsitelleet perusteellisesti viime joulukuussa asetetun selvitysmiehen raportin ja siinä esitetyt vaihtoehdot liittoyhteistyön kehittämiseksi aina mukana olleiden liittojen fuusioitumiseen saakka.

Liittovaltuuston ja liittotoimikunnan yksimielisen päätöksen mukaan Paperiliiton jatkaminen itsenäisenä on parempi vaihtoehto kuin selvitysmiehen raportissaan esittämän mallin toteuttaminen. Selvitysmiehen malli ei tuo jäsenistölle lisäarvoa, vaan heikentäisi nykyisiä jäsenetuuksia ja alan hyvän järjestäytymisen.

Paperiliiton liittovaltuuston mielestä työmarkkinoiden ja elinkeinorakenteen muutos edellyttää entistä tiiviimpää teollisuusliittojen yhteistyötä ja uudelleenarviointia. Paperiliitto suhtautuu liittojen yhteistyön kehittämiseen myönteisesti ja on valmis olemaan siinä mukana.

Yhteistyö liittojen kesken ei ole uutta. SAK:laiset teollisuusliitot ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo nyt monissa jäsenten kannalta tärkeissä asioissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään useissa muissa yhteistyöelimissä, kuten Teollisuuden palkansaajien (TP) neuvottelukunnassa ja kansainvälisissä sihteeristöissä.

Jatkotarkastelussa on otettava huomioon sellaisetkin yhteistyövaihtoehdot, joita ei ole selvitysmiehen raportissa esitetty.

Päätökset mahdollisista uusista yhteistyömuodoista tehdään Paperiliiton sääntöjen mukaisesti liiton hallinnossa ja viime vaiheessa kesäkuussa 2009 liittokokouksessa.

Lisätietoja:
Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen p. 0400-759 871