etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittotoimikunnan kokous 26.1.2006

Jukka Riksman
TIEDOTE

Liittotoimikunnan kokous 26.1.2006
Työmarkkina-asiat

Puheenjohtaja Jouko Ahonen totesi ajankohtaiskatsauksessaan, että useilla työpaikoilla työnantajat vaativat pysyvien toimintojen siirtämistä ulkopuolisen työvoiman tehtäväksi. Ahonen pitää työnantajien ulkoistamispyrkimyksiä lyhytnäköisinä. Tuotannon tukitoimien siirto ulkopuolisille on yritysten kokonaisedun vastaista. Ulkopuolinen yrittäjä pyrkii aina maksimoimaan voittonsa, joten lopullinen lasku tulisi olemaan sisääntulohintaa korkeampi.

Ahonen totesikin, että toivottavasti työnantajapuolella löytyy malttia katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jotta yrityksissä ei tehtäisi virheitä, joiden korjaamisesta syntyy vain lisälaskuja. Hän painotti, että yritysten oman työvoiman sitoutuminen työhönsä on aina vahvempaa kuin ulkopuolisen yrittäjän.

Paperiliiton toimistolta tullaan lähettämään lähitulevaisuudessa kysely pääluottamusmiehille, jossa kartoitetaan työpaikkojen nykytilanne toimintojen ulkoistamisuhkien osalta.

Ahonen selvitti myös paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän työskentelyä. Työryhmä on juuri aloittanut työnsä. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa globalisaation aiheuttamista muutoksista ja tulevaisuuden uhista suomalaiselle paperiteollisuudelle. Projektin johtoryhmässä on edustajia kummaltakin työmarkkinaosapuolelta. Paperiliittoa siinä edustavat puheenjohtajan lisäksi Sauli Kovanen, Petri Vanhala, Esa Mäisti, Ilkka Nokelainen, Raimo Viljanen ja Jari Heikkilä. Johtoryhmän toisena sihteerinä toimii Juha Koivisto. Johtoryhmän puheenjohtaja tulee työmarkkinajärjestöjen ulkopuolelta. Hän on valtiosihteeri Raimo Sailas. Työntekijäpuolelta keskusjärjestöä edustaa puheenjohtaja Lauri Ihalainen.

Ajankohtaiskatsauksessa Ahonen totesi myös, että viime kesänä Stora Enson, UPM:n ja M-realin tekemät Paperiliiton eräiden ammattiosastojen puheenjohtajiin ja pääluottamusmiehiin kohdistuneet rikostutkintapyynnöt on kaikki peruttu.

Liittotoimikunta päätti, että keskusteluja yhteistyön tiivistämisestä Kemianliiton, Puu - ja erityisalojen liiton, Sähköliiton, Viestintäalan ammattiliiton ja Rakennusliiton välillä käydään Jouko Ahosen, Sauli Kovasen ja Petri Vanhalan muodostaman ryhmän johdolla. Liittotoimikunta korosti, että kyseessä on erilaisten yhteistoimintamallien ideoiminen. Fuusioneuvotteluista ei ole kyse. Yhteistyöstä haetaan hyötyä esimerkiksi atk-, koulutus-, laki-, jäsenpalvelu- ja viestintäasioissa.

Liittokokous päätti viime kesänä, että valiokunnat korvataan määräaikaisilla projektiryhmillä, joita asetetaan tarpeen mukaan. Projektiryhmiä tulee olemaan neljä tämän vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti: kansainvälinen toiminta, nuorisotoiminta, työehtosopimuksen soveltaminen, paperinjalostuksen järjestäytyminen ja sopimustoiminta.

Liittotoimikunta asetti työehtosopimuksen soveltamisen seurantaprojektiin jäsenet: Jouko Ahonen, Petri Vanhala, Sauli Kovanen, Juhani Siira, Raimo Laitinen, Esa Mäisti, Jouni Salminen, Juho Kautto, Ilkka Nokelainen, Jouko Suomalainen, Timo Virtanen, Matti Kettunen, Ari Reinikainen ja Martti Lempinen.

Talousasiat

Seija Minervuo esitteli Paperiliiton tuloslaskelman ja taseen 31.10.2005 sekä tilintarkastusmuistion vuoden 2005 viimeiseltä neljännekseltä. Liiton taloutta on kokonaistuloshuomioon ottaen hoidettu hyväksytyn talousarvion ja hallinnon päätösten mukaisesti. Maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat edelleen hyvää tasoa.

Kansainväliset asiat

Viime syksynä Paperiliiton ja ulkomaisten veljesjärjestöjen välillä käydyissä tapaamisissa nousi esille viime vuoden työehtosopimuskierros. Näissä tapaamisissa korostettiin työntekijöiden globaalin ja konsernitason yhteistyön kehittämistä. Veljesjärjestöissä Suomen rajojen ulkopuolella on vakavasti huolestuttu suomalaisten työnantajien keinoista ja otteista viime tes-kierroksen aikana. Työnantajien otteet myös suomalaisomisteisissa tehtaissa Pohjois-Amerikassa aiheuttavat tällä hetkellä huolta.

Presidentinvaalit

Liittotoimikunnan kokouksessa keskusteltiin myös ensi sunnuntain presidentin vaalista. Ahonen painotti, että Paperiliitto on myös yhteiskunnallinen liike, joka haluaa edistää jäsentensä asioita työehtojen ja työolojen lisäksi. Hän kehotti kaikkia liiton aktiiveja tekemään parhaansa työpaikoilla, jotta ei jää epäselväksi kumpi ehdokkaista on oikea työväen presidenttiehdokas.

Ahonen muistutti, että näissäkin vaaleissa jokainen ääni on yhtä arvokas ja vain annettu ääni ratkaisee.

sivun alkuun