etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittotoimikunnan kokous 16.3.2006

Jukka Riksman

Liittotoimikunnan kokous 16.3.2006
Työmarkkina-asiat

Liittotoimikunnan kokouksessa keskityttiin UPM:n irtisanomis- ja saneerausesityksiin, jotka yhtiö julkisti keskiviikkona 9. päivänä maaliskuuta. UMP:n esityksessä suljettavat paperikoneet Voikkaalla, Kuusankoskella ja Valkeakoskella vievät 890 paperityöntekijän työpaikan. Lisäksi on tehty useita mittavia vähennysesityksiä koskien UPM:n muitakin tehtaita. Kaiken kaikkiaan UPM:n vaatimusten myötä pitäisi paperityöntekijöiden työpaikkoja yhteensä karsia jopa noin 1900. Tähän lukuun ei sisälly toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Heidän työpaikkojen saneerausvaatimuksista ei ole tiedossa tarkkoja lukuja.

Liittotoimikunta ei hyväksy UPM:n esityksiä ja pitää niitä kohtuuttomina, koska UPM on voittoa tuottava ja osinkoa jakava yritys. Myös UPM:n suunnittelema omien osakkeiden ostaminen on nykyisessä tilanteessa tuomittavaa. Työnantajan esittämä saneerausaikataulukaan ei ole realistinen.

Yt-menettelyt ovat alkaneet ja niitä on käytävä rehellisessä sekä avoimessa hengessä. Liittotoimikunnassa todettiin yksimielisesti, että UPM on menettänyt täysin paperityöntekijöiden luottamuksen.

Paperiliitto ja Toimihenkilöunioni tekevät yhteistyötä liittotasolla. Tavoitteena on saada muutoksia aikatauluihin ja vähennysesityksiin, kuten myös työpaikkakohtaisissa yt-neuvotteluissa. Liittotoimikunta painotti sitä, että UPM:llä on nyt vastuu työpaikkojen säilyttämisessä. Valtiovallan rooli ongelmien ratkaisemiseksi on myöhemmässä vaiheessa tärkeä. Ei voi lähteä siitä, että yhtiö korjaa hedelmät ja yhteiskunnan varoilla pyritään korjaamaan vahingot.

UPM:n työpaikkojen ulkoistamisvaatimukset eivät liity yt-neuvotteluihin. Niitä käydään työehtosopimusmääräysten mukaisesti. Pysyvien toimintojen ulkoistaminen ei ole yksin työnantajan päätettävissä.

Yhteyshenkilöitä UPM:n kanssa käytävissä yt-neuvotteluissa tehdaskohtaisesti ovat seuraavat toimitsijat:
Juhani Siira: Rauma ja Kaukas
Raimo Laitinen: Jämsänkoski ja Kaipola
Markku Häyrinen ja Hannu Ulenius: Kymi ja Voikkaa
Juho Kautto: Tervasaari ja Pietarsaari
Heikki Lauronen: Kajaani

Työpaikkojen ulkoistamiseen ja muihin tes- asioihin liittyvissä neuvotteluissa yhteyshenkilöitä ovat:
Juhani Siira: Stora Enso, Kotkan tehtaat, osasto 17; Keräyskuitu , osasto 71, UPM-Kymmene Rauma, osasto 42
Raimo Laitinen: Stora Enso, Heinolan flutingtehdas, osasto 81; Loparex Lohja, osasto 62
Markku Häyrinen: Peterson Packaging, Valkeakoski, osasto 70; Bong Suomi, Tampere, osasto 62
Juho Kautto: SCA Packaging, Tampere, osasto 4; Stora Enso, Varkauden tehtaat, osasto 14
Heikki Lauronen: Sonoco Group, Karhula, osasto 73
Esko Viljanen: Smead Paperisto, Jämsänkoski, osasto 11; Rosenlew RKW Finland, Pori, osasto 10

Talousasiat

Talouspäällikkö Seija Minervuo selvitti liittotoimikunnalle vuoden 2005 tilinpäätöstä. Valvontatarkastus on tässä vaiheessa takana ja tilintarkastus tehdään huhtikuussa. Sen jälkeen liittovaltuusto käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen.

Paperinjalostuksen järjestö- ja sopimustoiminnan tehostaminen

Paperinjalostuksen järjestö- ja sopimustoiminnan kehittämistyötä varten on perustettu projektiryhmä. Sen jäsenet ovat: puheenjohtajana Petri Vanhala, sihteereinä Esko Viljanen ja Heikki Lauronen sekä jäseninä Kimmo Sihvola os. 12, Irene Limola os. 75, Petteri Laurikainen os. 56, Harri Nurminen os. 7, Tuija Renlund os. 32.

Liittovaltuusto koolla 18.5.

Liittotoimikunta päätti kutsua liittovaltuuston varsinaiseen kokoukseen 18. päivänä toukokuuta. Kokous pidetään Helsingissä liiton toimistolla kello 10.00 alkaen. Esillä ovat sääntömääräiset asiat.

sivun alkuun