etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->liittotoimikunnan kokous 18.8.2005

TIEDOTE
Päivi Turtiainen
19.8.2005

Liittotoimikunnan kokous 18.8.2005
Talous- ja jäsenyysasiat

Seija Minervuo kertoi, että suurin osa työtaisteluavustuksista on jo maksettu. Minervuo korosti ammattiosastojen aktiivien, erityisesti taloudenhoitajien merkittävää työpanosta työsulun aikana.

Minervuo esitteli valvontatarkastajan tarkastusmuistion 23.5. sekä tilintarkastuspöytäkirjan 27.5, joissa molemmissa todettiin, että liiton taloutta on hoidettu asianmukaisesti.

Työmarkkina-asiat

Jouko Ahonen totesi, että poikkeuksellisen vaikeissa sopimusneuvotteluissa liitto sai torjuttua useita merkittäviä sopimushuononnusesityksiä. Ahonen totesi, että sopimuksen sisällöstä lähetettiin välittömästi allekirjoituksen jälkeen tiedote aktiiveille jaettavaksi työpaikoilla. Sama tiedote samoin kuin koko allekirjoituspöytäkirja laitettiin liiton kotisivulle.

Tehtyä sopimusratkaisua käsitellään sekä liiton järjestöpäivillä syyskuussa että ammattiosastojen syyskokouksissa.

Kokouksessa nimettiin Paperiliiton edustajat kahteen työryhmän. Työaikaryhmään nimettiin Juhani Siira sekä Raimo Laitinen. Työryhmä tarkastelee mm. lyhytkiertomallia. Työryhmä ei muuta työehtosopimusta eikä sovi uusista toteuttamismalleista. Toteuttaminen on paikallisen ns. sopimuslukon takana. Globalisaatiotyöryhmään nimettiin Jouko Ahonen, Petri Vanhala, Sauli Kovanen sekä Esa Mäisti. Työryhmä pohtii koko alan tulevaisuudennäkymiä ja laatii raportin ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Molemmat työryhmät raportoivat työstä liittotoimikunnalle.

Liiton tilastot

Riitta Kaukonen esitteli Paperiliiton jäsenistön työttömyystilaston. Aiemmista vuosista poiketen työttömyys ei tänä kesänä laskenut. Viime vuoden heinäkuussa liiton jäsenistä työttöminä oli 7 %, tämän vuoden heinäkuussa 7,8 %.

Keskustelupalsta

Liittotoimikunta korosti, että Jäsenistö keskustelee –keskustelupalsta ei ole liiton tiedotuskanava eikä toimitsijoita edellytetä osallistumaan siellä käytävään keskusteluun. Keskustelupasta on nimensä mukaisesti jäsenistön keskinäistä keskustelua varten. Liittotoimikunta totesi, että keskustelupalsta ei tällä hetkellä toimi asianmukaisesti, mutta korosti samalla, että sillä on arvoa ammattiosastojen jäsenten välisessä keskustelussa.