etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->liittotoimikunnan kannanotto neuvottelutilanteeseen (17.3.2005)

KANNANOTTO
17.3.2005

Paperiliiton liittotoimikunta: Neuvottelutilanne paperiteollisuudessa

Paperiliiton liittotoimikunta käsitteli tänään kokouksessaan tilannetta alan työehtosopimusneuvotteluissa. Liittotoimikunnan mielestä neuvottelutien pitää olla edelleen molempien sopimusosapuolten yhteinen tavoite saadaksemme alalle työntekijöiden aseman ja yritysten myönteisen kehityksen turvaavan työehtosopimusratkaisun. Valitettavasti liittotoimikunta joutui kuitenkin toteamaan työnantajan saattaneen neuvottelut sellaiseen tilanteeseen asettamallaan ennakkoehdolla, että niiden jatkaminen tästä asetelmasta on ilmeisen mahdotonta.

Paperiliiton liittotoimikunta ei voi hyväksyä työnantajan virallisissa neuvotteluissa kahteenkin eri kertaan ilmoittamaa kantaa. Työnantaja ei suostu edes kommentoimaan, neuvotteluista puhumattakaan Paperiliiton jo 8.2.2005 tekemiä tulopoliittista kokonaisratkaisua myötäileviä muutosesityksiä tulevaan työehtosopimukseen. Työnantajan kannan mukaan niistä voidaan keskustella vasta sitten, kun työnantajan esittämistä lukuisista sopimusmääräysten huononnusesityksistä on löydetty ratkaisu.

Tällainen käyttäytyminen on erittäin poikkeuksellista, sillä yleiseksi käytännöksi muodostunut tapa on tähän saakka ollut, että kummankin osapuolen esittämät sopimustavoitteet ovat tasavertaisina ja samanaikaisesti neuvottelupöydässä molempia osapuolia tyydyttävän sopimusratkaisun aikaansaamiseksi. Asiallisten neuvottelujen jatkamiseksi pitää työnantajan tulla yhteiseen neuvottelupöytään hyväksyen tämä tärkeä neuvottelutoimintaan liittyvä periaate. Paperiliiton liittotoimikunta edellyttää neuvotteluja jatkettavaksi mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin tiistaina 22.3.2005 edellä todettu tasavertaisuusperiaate myös työnantajapuolella huomioiden.

Ellei näin tapahdu, joutuu Paperiliitto toteamaan alan työehtosopimusneuvottelut virallisesti katkenneiksi ja sopimuksettoman tilan alkavan koko sopimusalallamme. Mikäli sopimuksettomaan tilaan joudutaan täten työnantajan aiheuttamasta syystä, on Paperiliitto myös pakotettu julistamaan koko alaa koskevan ylityökiellon alkamaan seuraavan viikon keskiviikkona 30.3.2005 klo 6.00.

Paperiliiton liittotoimikunnan mielestä työnantajan ilmoittama tämänhetkinen tyly kanta neuvottelujen ennakkoehdoksi ja myös nykyisen sopimuksen useat alan toimintaedellytysten kannalta toisarvoiset huononnusesitykset sopimusmääräyksiin aliarvioivat niiden ihmisten merkittävää työpanosta, jotka todellisen tuotannon eri tehdassaleissa ja työpaikoilla tekevät. Viime vuonnakin he tekivät ennätystuotannon. Työnantajan tulisikin muistaa, että heidän sopimusehdoistaan ja niihin tehtävistä muutoksista käytävissä neuvotteluissa on todellisuudessa kysymys.