etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->liittotoimikunnan kannanotto Ylä-Lapin metsäkiistaan (17.3.2005)

Liittotoimikunta 17.3.2005:

Ylä-Lapissa järjestötaktikointi vaarantaa työpaikat ja luonnonsuojelijoiden maineen

Paperiliiton liittotoimikunta on huolestunut Ylä-Lapin talouskäytössä olevien metsien hyödyntämisestä syntyneestä erimielisyydestä. Ylä-Lapissa noin 40% metsämaasta on suojeltu ja vain vajaa viidennes metsäalasta on monikäyttöisenä talousmetsänä hyödyttäen täysimääräisesti paikallista väestöä. Nyt Greenpeace vaatii, että valtion metsiä on edelleen siirrettävä normaalin hyötykäytön ulkopuolelle. Tähän ei ole mitään luonnonsuojelullisia perusteita.

Vastuulliset ympäristöjärjestöt ovat olleet mukana siinä kansallisessa yhteistyössä, jolla Suomen luontoarvot on turvattu muun muassa suojelemalla noin 10 prosenttia metsäalasta. Tämä on korkein luku koko Euroopassa. Suomen luonnonsuojelussa ja ympäristönkäsittelyssä on tasapainoisesti pyritty ottamaan huomioon sekä luonnon vaatimukset että luonnosta elävien ihmisten toimeentulo.

Ylä-Lapin tapahtumat viittaavat pahimmillaan siihen mahdollisuuteen, että mm. metsäsektorin mainetta pilaamalla pyritään asteittain estämään kaikki metsien hyödyntäminen Suomessa. Vaarassa on tällöin satojen tuhansien ihmisten toimeentulo ja koko suomalainen elintaso.

Pelkästään Ylä-Lapissa on kyse sadoista metsäsektorin työpaikoista, niiden välillisestä työllisyysvaikutuksesta sekä pohjoisten tehtaiden raaka-ainehuollosta. Erityisessä vaarassa on paikallinen Vapon saha ja alueen asutus.

Ylä-Lapissa hyödynnetään ahdingossa olevia poromiehiä pyrittäessä valtion talousmetsien käytön estämiseen. Monet paikalliset perheet saavat kuitenkin elantonsa monista lähteistä, porotaloudesta, metsätaloudesta ja matkailustakin. Porotalouden ongelmia kärjistää porokannan suuruus. Porotalous on saanut maatalouden piirteitä, mihin kuuluu valtion tuki ja lisäruokinta. Porokannan määrällä on vaikutusta sekä luonnon tilaan että poronlihan hintaan.

Paikallisilla osapuolilla Ylä-Lapissa on kaikki edellytykset metsien käsittelyä koskevien erimielisyyksien ratkaisuun. Pieniin tarkistuksiin toisille osapuolille tärkeissä kysymyksissä on aina mahdollisuuksia pikaisillakin neuvotteluilla. Pysyvämpi ratkaisu voitaisiin rakentaa osapuolten toimesta esimerkiksi Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kansainvälinen järjestötaktikointi, jossa asetetaan elinkeinoja vastakkain, on vastuutonta ja paikallisen väestön etujen vastaista.