etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->liittotoimikunnan kokous 17.3.2005

TIEDOTE
Päivi Turtiainen

Liittotoimikunnan kokous 17.3.2005

Työmarkkina-asiat
Jouko Ahonen kertoi työehtosopimusneuvottelujen tilanteesta. Asia on selvitetty erikseen lähetetyssä kannanotossa.

Toimintakertomus 2004
Liittotoimikunnalle jaettiin perehtymistä varten luonnos liiton toimintakertomukseksi 2004.

Valvontatarkastajan tarkastusmuistio tilivuoden 2004 tarkastuksesta ja tilinpäätös 2004
Seija Minervuo esitteli liiton tilinpäätöksen sekä valvontatarkastajan tarkastusmuistion, jossa todetaan, että liiton vuoden 2004 tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilinpäätös tilivuodelta 2004 on valvontatarkastajan mukaan oikein laadittu sekä kirjanpidosta oikein johdettu.

Tilinpäätös hyväksyttiin esiteltäväksi liittovaltuustolle.

Liittokokousasiat
Liittotoimikunta päätti 19. liittokokouksen varsinaisesta kokouskutsusta, liittokokouksen esityslistasta sekä liittokokouksen valiokunnista.

Liittotoimikunta keskusteli vilkkaasti ammattiosastojen tekemistä liittokokousesityksistä ja lausuntoluonnoksista. Liittotoimikunta perehtyy esityksiin ja lausuntoluonnosten laatimiseen seuraavaan kokoukseensa asti, minkä jälkeen ne lähetetään ammattiosastoille. Ammattiosastot perehtyvät esityksiin ja lausuntoihin sekä evästävät liittokokousedustajia.

Liittovaltuuston varsinainen kokous
Liittotoimikunta päätti kutsua liittovaltuuston varsinaisen kokouksen koolle 19.5.2005

Kansainväliset asiat
Esa Mäisti esitteli matkaraportin neuvotteluista Viron Metsäalan ammattiliiton kanssa. Viron liittoa on pyydetty tekemään realistinen toimintasuunnitelma sekä esittämään, miten veljesliitot voisivat olla avuksi.

Juhani Haapala kertoi NIF:n EWC-kokouksesta. Kokouksessa oli käsitelty EWC-toiminnan koordinointia ja roolia sekä Baltian alueen asioita.

Kanadan liiton CEP:n ammattiosasto 689 kiittää Paperiliittoa solidaarisuudenosoituksesta UPM:n Miramichin tehtaan työtaistelussa oleville työntekijöille.

Kannanotot
Liittotoimikunta antoi kaksi kannanottoa, jotka molemmat on lähetetty erikseen tiedoksi ammattiosastoille.

- Tilanne työehtosopimusneuvotteluissa
- Ylä-Lapissa järjestötaktikointi vaarantaa työpaikat ja luonnonsuojelijoiden maineen