etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin ilmoitustaulu->liittotoimikunnan kokous 17.2.2005

TIEDOTE
Päivi Turtiainen 21.2.2005

Liittotoimikunnan kokous 17.2.2005
Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus
Jouko Ahonen selvitti liittotoimikunnalle tilannetta ns. raskaan paperin työehtosopimusneuvotteluissa. Neuvottelukierros aloitettiin työryhmätyöskentelyllä, jolla pyrittiin valmistelemaan asioista varsinaista neuvottelua varten. Työehtosopimusneuvottelukuntien tapaamisessa 8.2. jättivät sekä Paperiliitto että Metsäteollisuus ry työehtosopimustavoite-esityksensä. Sen jälkeen neuvotteluja on jatkettu useaan kertaan eri kokoonpanoilla.

Ahonen kertoi neuvottelijoidemme lähes tyrmistyneen siitä, että työnantajilla oli ja on niin monta merkittävää työehtojen huononnusesitystä varsinkin kun neuvottelupöytään oli odotettavissa esitykset seisokkikäyntiin ja ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyen, jotka jo sinällään ovat varsin vaikeasti ratkaistavia asioita.

Ahonen totesi, että työehtosopimus on yhdessä työnantajan kanssa sovittu, joten sen muuttaminenkin onnistuu vain yhdessä sopien. Ahosen sekä liittotoimikunnan jäsenten käyttämissä puheenvuoroissa välittyi se, että vaikka työnantajan esitykset ovatkin epärealistisia, ei niistä ole syytä provosoitua. Paperiliitto haluaa pitää neuvottelut asiallisina. Tämä asenne heijastuu omissa sopimustavoitteissamme. Pyrimme sopimusratkaisuun ensisijassa rauhallisesti neuvottelupöydässä keskustellen ja edeten. Ahonen kertoi, että työnantajien esityksistä kuvastunee se, että heidän asenteensa ei välttämättä ole kovin sopimushakuinen ainakaan tässä vaiheessa. Neuvotteluissa ei ole vielä tapahtunut minkäänlaista mainittavaa edistymistä.

Merikarvialla toimivan Stenqvist Suomen yt-neuvottelut ovat käynnissä. Työnantaja aikoo siirtää muovipussituotannon Ruotsiin, jotta sikäläinen tehdas saataisiin kannattavaksi. Tämä tarkoittaisi 50 - 60 henkilön joutumista työttömäksi Suomessa. Merikarvian tehdas on kannattava. Paperiliiton neuvottelijat tapaavat puheenjohtaja Ahosen johdolla Stenqvistin ylintä johtoa viikolla 8. Tilaisuuteen tulevat myös paikalliset työntekijöiden edustajat.

Ulkomaiseen omistukseen siirtyneen Savon Sellun yt-neuvottelut työnantajan esittämän noin 40 työntekijän vähentämisestä ovat vielä käynnissä. Puheenjohtaja Ahonen tapaa viikolla 8 yhtiön uuden toimitusjohtajan yhdessä paikallisen ammattiosaston edustajien kanssa. Tapaamisessa käsitellään lähes jumiutunutta neuvottelutilannetta.

Liittotoimikunta päätti kutsua koolle liittovaltuuston kokouksen. Kokous pidetään liiton toimistossa perjantaina 4.3.2004. Kokouksen pääasiallisena aiheena on työehtosopimustilanne ja siitä mahdollisesti tehtävät johtopäätökset.

Liittotoimikunta päätti myös kutsua koolle ns. raskaan paperin pääluottamusmiehet, liittovaltuuston ja liittotoimikunnan jäsenet informaatiotilaisuuteen, joka pidetään Helsingissä 9.3.2005. Tarkempi paikka ilmoitetaan erikseen lähetettävässä kutsussa. Paikalle kutsutaan myös Paperiliitto-lehden kirjoittajaryhmä seuraamaan kokousta ja tekemään juttuja seuraavaan Paperiliitto-lehteen. Tämänkin kokouksen pääasiallinen teema on tilanne työehtosopimusneuvotteluissa ja tilanteen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet.

Liittotoimikunnan seuraava kokous on 17.3.2005. Myös tuolloin tullaan tietysti käsittelemään työehtosopimustilannetta huomioiden liittovaltuuston mahdolliset päätökset ja pääluottamusmiesten kokoontumisessa esille tulevat näkemykset ja kannanotot.

Talousasiat
Seija Minervuo esitteli vuoden 2004 tilinpäätöksen perusteet, jotka hyväksyttiin tilinpäätöksen pohjaksi. Tilinpäätösasiat viime vuodelta tulevat muilta osin vielä erikseen käsiteltäväksi liittotoimikunnan kevään kokouksissa.

Liittokokousasiat
Petri Vanhala selosti liittokokouksen valmisteluja. Liittokokousaloitteita on ammattiosastoilta tullut määräaikaan mennessä yhteensä 332 kappaletta. Esityksiä on hieman vähemmän kuin edellisellä kerralla, eniten ovat vähentyneet työehtosopimusaloitteet. Tähän on luonnollinen selitys se, että viime vuoden loppupuolella ja tämän vuoden alkupuolella työehtosopimustavoitteita on käsitelty poikkeuksellisen paljon meneillään olevien neuvottelujen vuoksi. Liittokokousaloitteet jaettiin liittotoimikunnalle perehtymistä varten. Toimistosta lähetetään liittotoimikunnan jäsenille alustavat luonnokset liittotoimikunnan lausunnoiksi ennen maaliskuun liittotoimikunnan kokousta. Liittotoimikunta laatii alustavan valmistelun pohjalta aloitteista lausuntonsa, jotka lähetetään yhdessä liittokokousaloitteiden kanssa lausuntokierrokselle ammattiosastoille kevään aikana. Lopullisesti aloitteiden pohjalta tehtävistä päätöksistä ja linjauksista päätetään kesäkuun 8. - 10. päivä pidettävässä liittokokouksessa.

Vanhala kertoi, että liittokokousehdokkaiden valinta osastoissa on sujunut ilman äänestyksiä. Liittotoimikunta päätti, että valituiksi tulleet edustajat ja varaedustajat tulee ilmoittaa liiton toimistolle jo 4.3.2005 mennessä. Asiasta lähetetään tarkempi kirje osastoille erikseen.

Kansainväliset asiat
Petri Vanhala selosti Pohjoismaisen Teollisuustyöntekijöiden Federaation NIF:n ja Pohjoismaisen Metallin yhdistymishanketta. Hankkeen tarkoituksena on mm. se, että pohjoismaiset teollisuustyöntekijät voisivat painokkaammin ajaa etujaan. Suomalaisille ja ruotsalaisille paperityöntekijöille on erittäin tärkeää se, että yhdistymisestä huolimatta toimialaryhmät, meidän tapauksessamme paperiryhmä, säilyvät.

Ilkka Nokelainen kertoi Veracel-projektin ohjausryhmän kokouksesta sekä mahdollisen Uruguai-projektin edellytysten selvittämisestä Brasiliassa. Stora Enson rakentama Veracelin sellutehdas Brasiliassa käynnistyy piakkoin. Suomen ja Ruotsin paperiliittojen sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n yhteisprojektin tarkoituksena on tutkia sitä, miten Veracel kantaa sosiaalisen vastuunsa suhteessa työntekijöihin. Tutkimuksen toteuttaa Observatorio Social-niminen tutkimuslaitos. Yhtiö on ollut hankkeessa avoin ja yhteistyöhaluinen. Nokelainen kertoi, että Paperiliitto seuraa erityisesti sitä, miten työmarkkinasuhteet Veracelissa toimivat. Yhteistyötä tehdään Brasilian Paperiliiton Sinapin kanssa.

Metsä-Botnia suunnittelee selluloosatehtaan rakentamista Uruguaihin. Nokelainen selosti ammattiyhdistysliikkeen ja paperityöntekijöiden tilannetta alueella.