etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittotoimikunnan kokous 16.12.2005

TIEDOTE
Päivi Turtiainen
20.12.2005

Liittotoimikunnan kokous 16.12.2005
Talousasiat
Petri Vanhala esitteli liittotoimikunnalle Ylläs Saagan tilannetta. Paperiliitto on osallisena Ylläs Saagassa ja se on liiton jäsenetukohde.
Henkilöstöasiat
Liittotoimikunta valitsi tiedottajaksi Jukka Riksmanin, 50. Riksman on toiminut Paperiliitto-lehden toimitussihteerinä vuosina 1985-90, jonka jälkeen hän on ollut Teknisten Liiton, Toimihenkilöunionin ja Metalliliiton palveluksessa. Riksman aloittaa tiedottajana 15.1.2006.
Kansainväliset asiat
Juha Koivisto kertoi EMCEF:n sosiaalidialogikomitean kokouksesta. Kokouksessa todettiin, että sektorikohtainen vuoropuhelu toimii lähinnä energia-, kaivos ja kemian aloilla. Paperisektorin kohdalla vuoropuhelu on estynyt työnantajan vastustuksen vuoksi. Kokouksessa käsiteltiin myös tarvetta EU:n yhteiseksi energiapolitiikaksi sekä työvoiman ikääntymistä EU:n alueella.

Mirja Käki ja Päivi Turtiainen olivat käynnistämässä Turkissa projektia monikansallisten yhtiöiden työntekijäverkoston luomiseksi. Projekti on ruotsalaisen Industrifacketin vetämä ja rahoittama myös Paperiliiton osalta. Työntekijäverkostojen päämääränä on tiedon vaihto sekä pitkällä tähtäimellä saada oikeudenmukaiset työehtosopimukset jokaiseen konsernin tehtaaseen kaikkialla maailmassa. Jokaisen maan edustajat totesivat, että EWC-vastaavat ja ammattiosastojen kv-asioiden hoitajat ovat merkittävässä asemassa puolustettaessa oikeudenmukaisia työehtoja erityisesti konsernitasolla.

EMCEF:n teollisuuspoliittisen komitean pääaiheena oli energiapolitiikka. Markku Häyrynen kertoi, että kokouksessa perustettiin työryhmä laatimaan EMCEF:n kannan energiapolitiikkaan. Suomen edustajana toimii Sauli Väntti Sähköliitosta. Häyrynen kertoi, että Christer Larssonin (Ruotsin Pappers) tekemä selvitys Euroopan sellu- ja paperiteollisuudesta on hyväksytty EMCEF:n viralliseksi kannanotoksi.

Juha Koivisto osallistui pakkausalan EWC-seminaariin Unkarissa, jossa käsiteltiin työntekijöiden oikeutta tiedonsaantiin monikansallisissa yhtiöissä pakkausalalla. Seminaarissa todettiin, että on tärkeää tehostaa EWC-toimintaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, jotta tiedon kulku työntekijöihin vaikuttavista asioista varmistetaan. Lisäksi todettiin, että kielimuuri ja yhteystietojen puuttuminen aiheuttavat ongelmia tilanteessa, jossa oikeaa ja riittävän yksityiskohtaista tietoa tilanteesta eri maissa tarvittaisiin.

Jouko Ahonen, Petri Vanhala, Sauli Kovanen ja Esa Mäisti osallistuivat ICEM:n paperiteollisuuden maailmankokoukseen, joka pidettiin Brysselissä. Ahonen valittiin kokouksessa paperiryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokouksessa ICEM:n pääsihteeri Fred Higgs korosti kansainvälisen solidaarisuuden merkitystä. Ammattiyhdistysliikkeen on käytävä taistelua sosiaalisten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Kokouksessa käsiteltiin paperiteollisuuden tilaa ja tulevaisuutta, globaaleja eettisiä sopimuksia, työympäristöasioita, alihankintaa ja vuokratyövoimaa sekä tasa-arvoa paperiteollisuudessa. Tulevalla kaudella edistetään globaalien eettisten sopimusten solmimista paperiteollisuuden yritysten kanssa.

Työmarkkinatilanne
Jouko Ahonen selosti laajasti tilannetta eri tehtailla. Ahonen totesi, että työaikatyöryhmän työstä on lähetetty ammattiosastoille tiedoksiantokirje. Ahonen selvitti liittotoimikunnalle työantajan tekemiä yksittäisiin puheenjohtajiin ja pääluottamusmiehiin kohdistuneita tutkintapyyntöjä. Stora Enson kohdalla tilanne on vielä auki. Ahonen selvitti myös kansainvälistä tilannetta ja kertoi, että UPM on lomauttanut työntekijät kolmeksi kuukaudeksi Kanadan Miramichin tehtaalla. Toimihenkilöt ovat samaan aikaan työssä. Ahonen kertoi, että globalisaatiotyöryhmä aloittaa toimintansa seuraavalla viikolla.

sivun alkuun