etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittotoimikunnan kokous 17.11.2005

TIEDOTE
Päivi Turtiainen
18.11.2005
Liittotoimikunnan kokous 17.11.2005

Talousasiat
Liittotoimikunta päätti talousarviosta vuodeksi 2006. Seija Minervuo kertoi, että talousarvio perustuu liiton toimintasektoreiden tekemiin toimintasuunnitelmiin. Suunnitelmat on tehty tapahtumakohtaisina ja jokaisen tapahtuman kulut on arvioitu erikseen.
Henkilöstöasiat
Liittotoimikunta nimitti liiton työsuojelusihteeriksi Hannu Uleniuksen (sd). Ulenius on toiminut Myllykosken tehtaalla työsuojeluvaltuutettuna 10 vuotta. Ulenius on myös os. 35:n puheenjohtaja. Ulenius aloittaa työt liitossa alkuvuodesta.

Todettiin, että liiton laki-, työsuojelu- ja tiedotusosastojen sihteerinä on aloittanut Eija Valkonen.

Kansainväliset asiat
Petri Vanhala kertoi, että ICEM:n (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Union) maailman paperiryhmän kokouksessa käsiteltiin laajasti Suomen paperiteollisuuden työmarkkinatilannetta ja työsulkua. Edustajia kokouksessa oli 17 eri maasta; jokaisessa maaraportissa kerrottiin solidaarisuustoimista sekä painotettiin kansainvälisen verkostoitumisen tärkeyttä. Jouko Ahonen valittiin maailman paperityön-tekijöiden puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. (liiton kotisivulla) Paperiliitosta tilaisuuteen osallistuivat Jouko Ahonen, Petri Vanhala, Sauli Kovanen ja Esa Mäisti.

Jouko Ahonen, Petri Vanhala ja Esa Mäisti osallistuivat Euroopan paperityöntekijöiden kokoukseen Tukholmassa. Kokouksessa perehdyttiin paperiteollisuuden tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitysnäkymiin Euroopassa sekä yleisellä tasolla että maakohtaisesti. Kokous antoi kannanoton Stora Enson ilmoittamiin irtisanomisiin ja tehtaiden myyntiin. (liiton kotisivulla)

Paperiliiton 100-vuotisjuhlat
Petri Vanhala, Seija Minervuo, Ulla Setälä ja Pirjo Kivilinna toimivat 100-vuotisjuhlien järjestelytoimikunnassa. Vanhala kertoi, että liitto juhlii pääjuhlan lisäksi eri puolilla Suomea pitkin vuotta. Aikataulu on seuraava:

- pääjuhla Tampere-talolla 22.4.2006
- Linnanmäen perhejuhla 20.5. klo 10 – 13
- moottoripyöräilijöiden kokoontumisajot Imatralla 10. – 11.6.
- karavaanareiden kokoontuminen Törmälässä 1. – 2.7.
- kulttuuritapahtuma Keurusselällä 2. – 3.9.

Ammattiosastojen 100-vuotisvastaavat organisoivat kuljetuksia ym. Lisätietoja tapahtumista lähiaikoina liiton kotisivuilta.

Työmarkkina-asiat
Jouko Ahonen selvitti liittotoimikunnalle työmarkkinakierroksen jälkimaininkeja. Paperiliiton Tampereen osaston 50 r.y:n puheenjohtaja Ari Petman UPM:n Raflatacin tehtaalta on kutsuttu poliisikuulusteluun. Kuulustelun aiheena on työnantajan tekemä tutkintapyyntö viime kevään työmarkkinakierrokselta. Työnantaja on tehnyt muitakin tutkintapyyntöjä, vaikka työehtosopimusta solmittaessa sovittiin, että kevään asioita ei oikeuteen viedä.

Ahonen kertoi, että globalisaatiotyöryhmän johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty Raimo Sailas. Paperiliiton edustajat työryhmässä ovat Jouko Ahonen, Petri Vanhala, Sauli Kovanen, Esa Mäisti, Ilkka Nokelainen, Raimo Viljanen ja Jari Heikkilä. Sihteerinä Paperiliiton puolelta toimii liiton lakimies Juha Koivisto.

Pekka Kokkonen, Summa ja Kai Pärnänen, Varkaus, selvittivät Stora Enson toimia paikallisesti. Summan tehtaan kannattavuutta olisi parannettava rajusti ja tehdas on ns. tarkkailuluokalla ensi vuoden. Varkaudessa lopetetaan PK 1; tämä oli yllätys paikallisesti, koska koneen ohjausjärjestelmään oli investoitu.

sivun alkuun