etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Tiedote liittotoimikunnan kokouksesta 20.10.2005

Liittotoimikunnan kokous 20.10.2005

Talousasiat

Seija Minervuo esitteli tilintarkastajien laatiman tilintarkastuspöytäkirjan, joka käsitti tilintarkastuksen II neljänneksen 2005. Tilintarkastajat totesivat, että liiton taloutta on kokonaistulos huomioon ottaen hoidettu hyväksytyn talousarvion ja hallintokuntien päätösten mukaisesti. Maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat edelleen hyvää tasoa.

Sauli Kovanen esitteli liittotoimikunnalle Törmälän investointeihin liittyvät lisätyöt. Törmälä on liiton jäsenille tarkoitettu lomapaikka, jota jäsenet voivat käyttää maksutta. Törmälän vanhaa päärakennusta remontoidaan kokonaisuudessaan. Vaunualueelle valmistuu huoltorakennus. Kovanen selvitti jätevesijärjestelmän ja sähköurakan aiheuttamia lisätöitä. Päärakennuksen osalta remontti on valmis vuoden alussa ja ulkoalueiden osalta kevätpuolella. Muut majoitustilat ovat jäsenistön käytössä koko ajan.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006

Petri Vanhala esitteli luonnoksen toimintasuunnitelmaksi ja Seija Minervuo luonnoksen talousarvioksi 2006. Molemmat jaettiin liittotoimikunnan jäsenille ja lähetetään postitse liittovaltuuston jäsenille kommentoitaviksi.

Kansainväliset asiat

Merkittiin tiedoksi Esa Mäistin matkaraportit EMCEF:n (Eurooppa-järjestömme) hallituksen kokouksesta sekä SAK:n kansainvälisen valiokunnan matkakokouksesta.

Päivi Turtiainen kertoi solidaarisuusyhteistyön käynnistämisestä Virossa. Tallinnassa pidetyn kokouksen tarkoituksena oli saada Eestin Metsäalan liiton kanssa tehtävä solidaarisuusyhteistyö entistä laajemmalle pohjalle. Yhteistyö on viime vuosina jäänyt lähinnä Paperiliiton ja Ruotsin Pappersin varaan, mutta nyt mukaan saatiin myös Puuliitto, Rakennusliitto sekä Toimihenkilöunioni. Paperiliiton painopiste on tukea Viron paperityön-tekijöiden järjestäytymistä. Paperiliitosta kokoukseen osallistuivat Esa Mäisti ja Päivi Turtiainen.

Juhani Siira kertoi Kööpenhaminassa pidetystä NIF:n (pohjoismainen järjestömme) sopimuskonferenssista. Kokouksessa oli keskeisesti ollut esillä kevään työmarkkinakierros Suomessa työsulkuineen sekä sopimuksen syntyvaiheet. Pohjoismaiset osanottajat lähettivät kiitoksia siitä, että Suomessa pystyttiin torjumaan työnantajan yritys romuttaa koko Suomen sopimusjärjestelmä. Kokouksessa käsiteltiin työmarkkinatilannetta myös muissa pohjoismaissa. Kansainvälistä yhteistyötä veljesjärjestöjen kesken pidettiin erittäin tärkeänä.

Juhani Siira kertoi kokouksen todenneen yksimielisesti, että liittojen lisäksi myös eri konsernien työntekijöiden välinen yhteistyö on tärkeää ja sitä on kehitettävä.

Paperiliitosta kokoukseen osallistuivat Juhani Siira ja Juho Kautto.

Juhani Haapala kertoi UPM:n Eurooppa-foorumin KEF:n kokouksesta. Foorumin nimi oli päätetty lyhentää muotoon EF (K viittasi Kymmeneen). EF:n toimintaa on onnistuttu laajentamaan saamalla mukaan puualan edustaja Virosta.

Työmarkkinatilanne

Jouko Ahonen kertoi, että suhteet työnantajaan eivät toiveista ja yhteistyötarjouksista huolimatta ole hyvät. Yhtenä syynä Ahonen pitää sitä, että työnantaja on tehnyt tutkintapyynnöt, jotka kohdistuvat kolmen osaston puheenjohtajaa ja kolmen tehtaan pääluottamusmiestä vastaan viime kevään työtaisteluista. Ahonen painotti, että Paperiliitto haluaa ratkoa kiistakysymykset neuvottelemalla sekä toimia yhteistyössä työnantajan kanssa koko alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Juhani Siira selvitti Metsäteollisuus ry.n työnantajille lähettämää kiertokirjettä, joka koskee seisokkityöskentelyn tulkintoja. Liittojen välillä on tulkintaerimielisyyksiä seisokki-työskentelystä. Tämän johdosta Paperiliitto on lähettänyt pääluottamusmiehille tiedoksi-antokirjeen, josta ilmenee Paperiliiton kannat.

Ahonen totesi, että työnantajan tämänhetkistä käyttäytymistä kuvaa sekin, että näitäkään tulkintaohjeita ei voitu laatia yhteisesti, jolloin olisi voitu välttää mahdolliset turhat kiistelyt paikallistasolla. Olisi ollut toivottavaa, että liitot olisivat voineet aiempaan tapaan laatia yhteiset tulkintaohjeet ja näin välttää erimielisyyksiä työpaikoilla.

Muutokset työ- ja toimistovaliokunnassa

Työvaliokunnan varajäseneksi nimitettiin Juhani Siira.

Toimistovaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi nimitettiin Päivi Turtiainen ja varajäseneksi Juhani Siira. Todettiin, että toimistohenkilökunnan edustajaksi toimistovaliokuntaan on valittu Anne Rosenberg.

sivun alkuun