etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin työsulku/lomat asiasta päätös

Työtuomioistuin on vihdoin tehnyt päätöksen ns. työsulku/lomat-asiassa. Alla on tuomiolauselma, päätös kokonaisuudessaan liitteenä täällä.

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 106
Antopäivä 20.10.2005
Diaarinro R 78/05

Tuomiolauselma:

Työtuomioistuin kanteen siten hyväksyen vahvistaa, että Stora-Enso Oyj on ollut velvollinen antamaan työsulun ja lakon vuoksi kokonaan tai osittain pitämättä jäänyt työehtosopimuksen 26.3.2 kohdassa tarkoitettu vuosiloma kanteessa tarkoitetuille Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden 1, 4 ja 5 vuoron työntekijöille.

Työtuomioistuin tuomitsee Metsäteollisuus ry:n työehtosopimuslain 8 ja 9 §:n nojalla maksamaan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoa Paperiliitolle neljätuhatta viisisataa (4 500) euroa.

Metsäteollisuus ry ja Stora Enso Oyj velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Paperiliiton oikeudenkäyntikulut kahdellatuhannella sadalla (2 100) eurolla, jolle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

sivun alkuun