etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Osaston lomatuki

Lomatuki

Toimikunta teki päätöksen tuesta 5.6.2008 pitämässään kokouksessa.

Päätettiin kevätkokouksen suosituksen mukaisesti jakaa jäsenille tukea virkistäytymiseen lomatukena seuraavin ehdoin.

Tuki on voimassa 5.6-31.12.2008 välisen ajan.

Tuen määrä on maksimissaan 100 euroa/työssäkäyvä, vuoden jäsenenä osastossa ollut henkilö.

Tuki maksetaan vain yhtä tapahtumaa/kuittia vastaan/tukeen oikeutettu jäsen, tuki voi olla myös pienempi kuin 100 euroa.

Tuki maksetaan majoituksesta (hotelli, mökki tai vastaava) kotimaassa. Tuki ei koske laivamatkoja.

Tuen saanti edellyttää kirjanpidossa hyväksyttävää kuittia, josta ilmenee tukeen oikeutetun nimi. Lisäksi kuittiin täytyy merkata pankkitilin numero johon tuki maksetaan sekä puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.

Tuki maksetaan saajan pankkitilille kahden viikon sisällä kun tarvittava kuitti on toimitettu taloudenhoitajalle.

Näitä sääntöjä tulkitsee puheenjohtaja tai toimikunta tarvittaessa.

Toimikunta voi tarvittaessa muuttaa ehtoja tuen voimassaoloaikana.

Syyskokoukseen toimikunta valmistelee mahdollisen tuen jatkon vuodelle 2009 saatujen kokemusten perusteella.Taloudenhoitajan yhteystiedot.