etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Liittovaltuusto 1.7.2005

Liittovaltuusto 1.7.2005

Liittovaltuusto hyväksyy paperiteollisuuden neuvottelutuloksen

Paperiliiton valtuusto hyväksyy 29.6.2005 saavutetun paperiteollisuuden neuvottelutuloksen alan työehtosopimukseksi. Ratkaisu on kokonaisuutena lähellä yleisen tuloratkaisun linjaa. Se vastaa näin ollen Paperiliiton jo joulukuussa hyväksymää tavoitetta.

Ratkaisulla torjutaan työnantajan vaatimat palkattomat sairaspäivät, lomien silpominen, 12-tuntiset työpäivät ilman ylityökorotusta ja lomautusturvan huononnukset. Töiden ulkoistamisessa säilyy työntekijäpuolen veto-oikeus. Seisokkikäynnin mahdollisuus kompensoidaan joka tapauksessa toteutettavalla yleisellä työajan lyhennyksellä.

Paperiliitto katsoo eteenpäin ja on valmis tasavertaiseen yhteistyöhön työnantajapuolen kanssa niin liittotasolla kuin työpaikoillakin yhdessä tehdyn sopimuksen pohjalta. Paikallistason merkitys korostuu ja meidän on yhteistyössä tuettava paikallisten neuvottelijoiden työtä ja valmiuksia. Ongelmien avoin tarkastelu ja ratkaisukeinojen etsiminen yhteistyössä ovat oikea tapa vastata myös globalisaation haasteisiin. Koska työnantaja ilmoittaa saavuttaneensa tavoitteensa, odotamme luvattujen investointien suuntautumista Suomeen.

Yhtiöiden hyvä maine ja siihen liittyen hyvä ja tasavertainen yhteistyö työntekijäpuolen kanssa voisivat olla suomalaisen metsäteollisuuden menestystekijöitä myös maailmalla. Liittomme ensisijaisena vaihtoehtona on tukea alamme tämän suuntaisia pyrkimyksiä. Haluaisimme olla ylpeitä yrityksistämme ja mielellämme levittäisimme maailmalle esimerkkejä ja tietoa yritystemme vastuullisesta toiminnasta.

Jäsentemme sulutuksen päätyttyä suomalaisen yhtiön toiminta Kanadan Miramichissä erottuu selkeänä tahrana suomalaisen metsäteollisuuden kartalla. Vetoamme konsernijohtoon, jotta asiassa pyrittäisiin tasavertaisin neuvotteluin reiluun ja pikaiseen ratkaisuun. On tärkeää ottaa huomioon paikallinen sopimuskäytäntö, pienen paikallisyhteisön hyvinvointi ja työntekijöiden tuntemukset. Insinööritietämyksen lisäksi siellä tarvitaan nyt muutakin apua.

Liiton velvollisuus on varautua myös huonoihin vaihtoehtoihin. Liittovaltuusto velvoittaa liiton johdon toimimaan niin, että otetaan huomioon työehtokamppailujen muuttuminen maailmanlaajuiseksi. Kansainvälistä työtä ja tiedotustoimintaa vahvistetaan. Liiton valmius vastata työnantajan huononnusesityksiin pidetään hyvänä myös tulevaisuudessa.

Veljesjärjestöjen tuki työsulun aikana oli meille suuri voiman lähde. Paperiliitto maksaa kiitollisuuden velkaansa tukemalla vastavuoroisesti vaikeuksiin joutuneita veljesliittoja sekä panostamalla vahvasti solidaarisuustyöhön. Liittovaltuusto kiittää myös yhtenäistä ja päättäväistä jäsenkuntaamme kamppailumme viemisestä hyväksyttävään lopputulokseen.

sivun alkuun