etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 8.11.2006

TIEDOTE
Jouko Ahonen
8.11.2006

Hyvät toverit

Kuten oheisesta tämän tekstin jatkona olevasta tiedotteesta ilmenee, pidettiin eilen Stora Ensolaisten ammattiosastojen edustajien kokous, jossa käsiteltiin Varkauden tehtaiden ns. kovia irtisanomisia.  Kokouksen aikana kävin mm. itse suoraan neuvotteluja tilanteen laukaisemiseksi Stora Enson maajohtaja Kai Korhosen kanssa. Samoin olin yhteydessä useampaankin otteeseen Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajaan Anne Brunilaan. Koska emme saaneet esityksillemme minkäänlaista vastakaikua työnantajapuolelta, päättivät Stora Enson ammattiosastojen edustajat pidättäytyä toistaiseksi yhteistoiminnasta työnantajan kanssa.

Samalla päätimme me täällä toimistolla, että emme myös täältä toimistolta toistaiseksi osallistu yhteistyötilaisuuksiin työnantajapuolen kanssa. Siksi mm. täksi aamuksi sovittu vuoropuhelun jatkaminen työnantajaliitossa on toimestamme peruttu. Emme myöskään osallistu täältä toimistolta luennoitsijoina tai edes seuraajina tämän viikon perjantaina pidettävään MT-Palvelut Oy:n järjestämään tuottavuusseminaariin. Koska kyseiseen seminaariin on ilmoittautunut myös muutama eri ammattiosastojemme edustaja, pyydän heitä harkitsemaan omalta osaltaan osallistumistaan huomioiden edellä mainittu. Eilisessä kokouksessa Stora Enson luottamushenkilöt tekivät päätöksen, ettei kukaan Stora Enson paperiliittolaisista luottamushenkilöistä perjantain tilaisuuteen osallistu.

Edellä kerrottu kuulostanee varsin poikkeukselliselta, mutta varsin outoa oli myös työnantajan käytös Varkauden tilanteen ratkaisemiseksi. Vaikka esitimmekin, että Paperiliiton Varkauden ammattiosasto ja myös Paperiliitto ovat valmiita takaamaan, että irtisanomisista syntyvät säästöt on löydettävissä ja korvattavissa paikallisen kehitystyön kautta yhteisesti sopimalla, ei tämä kelvannut työnantajalle. Esityksemme mukaan olisimme siis sitoutuneet kirjallisesti allekirjoitettavalla paperilla siihen, että sovittava malli olisi selkeästi ja takuuvarmasti tuonut aivan sentilleen ja eurolleen työnantajan irtisanomisilla tavoittelemat säästöt, tosin työntekijöiden tulevaisuuden turvaavalla tavalla.

Koska esityksemme tyrmättiin, ei voi välttyä ajatukselta, että ns. kovat irtisanomiset ovat työnantajapuolelle itsetarkoitus, vaikka he ovat useaan otteeseen korostaneet tavoitteena olevan vain ja ainoastaan kustannussäästöjen hakemisen.  Eilisissä neuvotteluissa työnantajapuoli toi esiin sen, ettei jo tehtyjä päätöksiä voida nopealla aikataululla muuttaa mm. lakiteknisistä seikoista johtuen. Tämä perustelu ontui varsin pahasti, sillä vielä edellisenä päivänä Varkauden paikallisjohtaja olisi ollut valmis perumaan irtisanomiset, mikäli paikallinen ammattiosasto olisi suostunut allekirjoittamaan sopimuksen suorista palkanalennuksista tai sitoumuksen jokaisen työntekijän suostumisesta pitämään palkattomia vapaapäiviä irtisanomisilla haettavia kustannussäästöjä vastaavan määrän. Siis työnantajan vaatimalla mallilla haetut säästyvät eurot ovat yritykselle erilaisia kuin vastaavan suuruinen määrä työntekijöiden esittämällä mallilla haettuja euroja. Herättää varmasti perusteltua ihmetystä ainakin meidän työntekijöiden keskuudessa!?!

Tarkoituksenamme on kuitenkin edelleen edellä kerrotusta huolimatta yrittää jatkaa neuvotteluja Stora Enson kanssa yhteisesti hyväksyttävissä olevan ratkaisun löytämiseksi. Helppoa se ei näistä työnantajan pitkälti määrittelemistä asetelmista päätellen tule olemaan, mutta uskotaan ja tehdään työtä ratkaisun eteen. Sen voinee tähän lopuksi todeta, ettei yhteistyön tekeminen pelkästään toisen osapuolen eli siis tässä tapauksessa työntekijäpuolen voimin ole kovin helppoa ja tuloksia tuottavaa. Siksi voisikin toivoa työnantajan tässäkin asiassa edes hieman tarkistavan asennettaan. Sillä en kuitenkaan ainakaan vielä usko työnantajankaan perustavan tulevaisuutta pelkän riidan rakentamisen varaan, vaikka tästä tapauksesta sellaisenkin johtopäätöksen tekeminen voisi melkoisen perusteltua olla.


Yhteistyöterveisin Jouko AhonenEilisen kokouksen kannanotto:

Stora Enso estää irtisanomisillaan yhteistoiminnan

Stora Enson paperiliittolaisten ammattiosastojen puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet kokoontuivat yhteispalaveriin Helsinkiin 7.11. käsittelemään Stora Enson Varkauden tehtaan kovia irtisanomisia.

Työntekijöitä Varkauden tehtaalla on noin 800. Stora Enso on päättänyt irtisanoa heistä noin 25 työntekijää. Ammattiosasto on esittänyt useita erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla irtisanomisilta vältyttäisiin ja samalla saavutettaisiin merkittäviä säästöjä ja toiminnan tehostumista. Ammattiosaston esittämillä toimilla voidaan saavuttaa helposti vähintään vastaavat säästöt, joita työnantaja tavoittelee irtisanomisten myötä.

Stora Enson paperiliittolaiset puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet katsovat, että konsernin johdon asenne, neuvotteluhaluttomuus ja jo ennalta tehdyt päätökset estävät rakentavan yhteistyön laajemminkin. Puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet muistuttavat, että paperiteollisuuden Tulevaisuustyöryhmän yhteisessä raportissa korostetaan avoimen ja oikean informaation ja luottamuksen tarpeellisuutta toteutettaessa muutoksia henkilöstölle turvallisella tavalla. Tähän Paperiliiton Varkauden ammattiosasto on koko ajan valmis.

Paperiliiton Varkauden ammattiosasto ja myös Paperiliitto ovat valmiita takaamaan, että irtisanomisista syntyvät säästöt on löydettävissä ja korvattavissa paikallisen kehitystyön kautta. Tämä ei kuitenkaan sovi työnantajalle. Tässä tilanteessa työnantaja on pakottanut Stora Enson paperiliittolaiset ammattiosastot kieltäytymään yhteistoiminnasta toistaiseksi.

sivun alkuun