etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 21.12.2005

(tulostettava word-tiedosto täällä)

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
21.12.2005

PUHEENJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Erittäin tapahtumarikas vuosi 2005 alkaa olla lopuillaan. Tämän vuoden aikana paperityöntekijät ovat joutuneet kokemaan ennennäkemättömän tilanteen työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä. Jäsenistömme joutui työnantajan päättämän työsulun kohteeksi useamman viikon ajaksi puolustaessaan sopimusoikeuksiaan ja työsuhteidensa ehtoja. Pitkä työsulku päättyi keskikesällä saavutettuun sopimusratkaisuun, jossa pääosa työnantajan sopimukseen kohdistuvista huononnusesityksistä pystyttiin yhteisvoimin torjumaan. Kuten aina ennenkin, oli tämäkin ratkaisu kompromissi, jossa myös eräät työehtosopimusmääräykset muuttuivat. Suurin muutos aiempaan on mahdollisuus tuotannon pyörittämiseen jatkossa myös jouluna ja juhannuksena. Ja jo tänä jouluna työnantaja käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, tosin ennakkoon arvioimaani vähäisemmässä mitassa. Seisokkiaikainen työskentely ei sinällään ole täysin uusi ilmiö, onhan aiemmin seisokkeja hyödynnetty mm. kunnossapitotöihin.

Toinen keskeinen asia viime kevään neuvottelukierroksella oli ulkopuolisen työvoiman käyttömääräyksiin liittyvät sopimusmääräykset. Pitkän väännön jälkeen ulkopuolisen työvoiman käytön laajentaminen pysyviin tuotannon tukitoimiin säilyi edelleen sopimuskysymyksenä. Tässä suhteessa työnantaja ei saanut tavoitettaan yksipuolisesta päätösvallastaan lävitse. Uutena "elementtinä" pysyvän ulkopuolisen työvoiman käytön sopimusmääräyksiin tuli uusi neuvotteluporras, johon osallistuvat keskusjärjestöjen edustajat. Kun aiemmin oli mahdollista sopia asiasta joko paikallisesti tai liittojen välillä, on jatkossa sopimusmahdollisuus myös puolueettomalla puheenjohtajalla ja SAK:n ja EK:n nimeämillä edustajilla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ulkopuolisen työvoiman käytön lisäämiseen tuntuu olevan erityistä painetta työnantajapuolella. Tämä on selvinnyt toimistomme suorittamasta kyselystä ja myös muista varsinkin viime aikoina tulleista viesteistä eri työpaikoilta. Tämä ei sinällään ole ollut mikään suuri yllätys, sillä onhan teema ollut esillä keskeisesti jo yli vuosikymmenen ajan. Samantyyppinen aktivoituminen tapahtui työnantajan taholta myös vuoden 2000 työehtosopimusratkaisun jälkeen, jonka seurauksena selvityksemme mukaan ulkopuolisen työvoiman pysyvän käytön lisäämiseen liittyviä sopimuksia on jonkin verran tehtykin.

Toimistomme toimesta on kesällä syntynyttä sopimusratkaisua selvitelty mm. Paperiliitto-lehdessä, liittomme kotisivuilla, syksyllä pidetyillä järjestöpäivillä ja myös ammattiosastojen syyskokouksissa ja niiden yhteydessä pidetyissä luottamusmieskokouksissa. Lisäksi sopimustekstit on toimitettu välittömästi allekirjoitusten jälkeen ammattiosastojemme ja luottamusmiestemme käyttöön. Ja onhan uusi painettu versio työehtosopimuksestamme jo valmistunut ja työpaikoille toimitettu. Jo toteutetun lisäksi pidämme alkuvuoden aikana kuusi alueellista luottamusmiesten koulutustilaisuutta, joissa keskeisenä aiheena ajankohtaisten asioiden lisäksi on nimenomaan työehtosopimusratkaisu. Uskoakseni painopisteenä näissä tilaisuuksissa tulee olemaan nimenomaan edellä mainittuun ulkopuolisen työvoiman käyttömääräyksiin liittyvät tulkinnat ja pelisäännöt. Tällaiselle perusteelliselle selvitykselle on olemassa selkeää tarvetta.

Vaikka tulevana vuonna ei olekaan työehtosopimusneuvottelukierrosta, ei vuosi näytä kuitenkaan neuvottelutoiminnan osalta miltään välivuodelta. Edellä mainitun ulkopuolisen työvoiman käytön lisäksi joudumme niin paikallistasolla kuin myös täällä liittotasolla neuvottelemaan useista työvoiman vähennyksiin liittyvistä työnantajan esittämistä tavoitteista. Liian useilla paikkakunnilla on uhkakuvina jopa tuotantolinjojen sulkemiskaavailuja ja niihin liittyviä vaikeita neuvotteluja. Vaikka tiedotusvälineitä seuraamalla on jo tietoja työnantajan kaavailuista tullutkin, en rupea luettelemaan tässä niitä paikkakuntia, joilla näitä uhkakuvia on. Sen näistä neuvotteluista voi todeta hyvin painokkaasti, että vaikeatkin asiat on pystyttävä sopimaan yhteisesti, eikä sopimusten seurauksena yhtään työntekijää tule jättää "hunningolle". Ratkaisut on löydettävä siten, että ne pystytään toteuttamaan vastuuta tuntien ns. pehmeillä keinoilla. Mitään väkisin toteutettuja pakkoratkaisuja Paperiliitto ei voi hyväksyä. Alamme suurilla ja vastuullisilla työnantajilla tulee olla halua ja malttia hoitaa vaikeatkin asiat yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valitettavasti tämänhetkiset esimerkit eivät kuitenkaan kovin hyvää lupaa, tosin neuvottelut ja siten lopulliset ratkaisut ovat vielä keskeneräisiä.

Viime kesän sopimusratkaisuun liittyen on sopimusosapuolten kesken käynnistetty ns. tulevaisuustyöryhmän työ tällä viikolla. Työhön, jota johtaa valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä osallistuu sopimusosapuolten keskeisten edustajien lisäksi myös suuri joukko muita toimialaamme tuntevia henkilöitä. Kysymyksessä eivät ole varsinaiset työehtosopimusneuvottelut, vaan tarkoituksena on tuottaa ja käsitellä tietoa siitä, mitä haasteita tulevaisuus toimialallemme asettaa. Työryhmissä selvitetään myös työllisyyteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on saada aikaiseksi yhteinen raportti kesään mennessä, joten työskentelyvauhti näinkin laajan teeman osalta on melkoinen. Jo nyt voinee ennustaa, että vaikka sinällään selvityksissä saatavat tulokset olisivat yhteisiä, saattavat osapuolten tulkinnat varsin luonnollisista syistä olla erilaisia. Tämä yhteinen työ on toki tärkeää, sillä vanhan sanonnan mukaan "menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa". Siksi tieto ja arviot tulevaisuudesta ovat tärkeitä.

Näistä varsin vaikeita asioita ja teemoja sisällään pitävistä mietteistä huolimatta toivotan kaikille jäsenillemme hyvää joulua ja menestystä ja työntäyteistä uutta vuotta 2006. Samalla kiitän jäsenistöä, luottamushenkilöitämme, hallintoamme ja toimistomme henkilökuntaa erinomaisesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä kuluneen todella vaikean vuoden aikana. Yhteistyössä on voimamme myös jatkossa!

Yhteistyöterveisin
Jouko Ahonen

sivun alkuun