etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 23.10.2005

(tulostettava word-tiedosto täällä)

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
23.10.2005

PUHEENJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Tällä hetkellä vaikeimpina asioina neuvottelupöydissä ovat työnantajan poliisille jättämät tutkintapyynnöt kevään työmarkkinaselkkauksesta, työnantajan sopimuksen kanssa ristiriidassa olevat ohjeet liittyen mahdolliseen seisokkiaikaiseen käyntiin, irtisanomisuhkat eräällä tuotantolaitoksella sekä myös lomautusuhka eräällä toisella laitoksellamme. Myös työehtosopimusratkaisuun liittyvissä työryhmätyöskentelyissä on ollut "nihkeyttä" osin johtuen em. tutkintapyynnöistä ja osin liittyen aivan konkreettisiin näkemyseroihin mm. työaikatyöryhmässä.

Menemme Sauli Kovasen kanssa tapaamaan alkavalla viikolla valtakunnansovittelijaa ja kertomaan hänelle tällä hetkellä liittojemme välillä vallitsevista näkemyseroista. Tarkoituksenamme on tavata myös muita valtakunnan vaikuttajia, mm. kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen lähiaikoina.

Olemme kutsuneet muutamia eri yritysten pääluottamusmiehiä koolle tänne toimistolle maanantaiksi 31.10.2005. Käsittelemme tuolloin ajankohtaisia aiheita, mm. em. tutkintapyyntöjä. Työnantajan ilmoituksen mukaan he hakevat ennakkopäätöksiä alkuvaiheessa kolmen ammattiosaston puheenjohtajan osalta ja kolmen tehtaan pääluottamusmiehen osalta mahdollisesta rikokseen syyllistymisestä. Työnantajan kertoman mukaan ennakkopäätösten osoittauduttua mahdollisesti heille myönteisiksi on työnantajan tarkoituksena viedä samanlaiseen prosessiin kaikki viime kevään työrauhahäiriöt, joissa ei ennakkoilmoitusaikoja ole noudatettu. Näin ollen pahimmillaan poliisikuulustelut ovat odottamassa valtaosaa pääluottamusmiehistämme ja puheenjohtajistamme. Olemme vedonneet työnantajaan, että he luopuisivat tutkintapyynnöistään, mutta vastakaikua emme valitettavasti ole saaneet. Neuvottelut asiasta jatkuvat ja mahdolliset toimenpidepäätökset teemme sääntöjen mukaisella tavalla hallinnossamme.

Työtuomioistuimesta tuli päätös liittyen vuosilomien kulumiseen työsulun aikana. Paperiliitolle myönteinen päätös on toimitettu ammattiosastoille jo aiemmin. Metsäteollisuus ry on omassa tiedotteessaan ottanut myös kantaa tuomioon. Ja ei voi kuin hämmästellä sitä hurskastelun määrää, joka tuohon tiedotteeseen liittyy, sillä työmarkkinajohtaja Tähtisen mukaan vuosilomat määrättiin lain vastaisesti kulumaan työsulun aikana, koska "vuosilomien siirtäminen seisokkien jälkeiseen aikaan parin viikon varoitusajalla olisi aiheuttanut työntekijöille kohtuutonta haittaa". Raadollinen totuushan on kuitenkin se, että lomien pitämättä jättäminen olisi johtanut kaaosmaiseen tilanteeseen tehtailla tuotannon kannalta, koska lyhyeen ajanjaksoon ajoittuvat lomat olisivat aiheuttaneet lomittajapulan vuoksi tuotantokatkoksia varsin laajasti. Se siitä työntekijöille aiheutuvasta kohtuuttomuudesta, sillä kyllä työnantajaliitto katsoi vain ja ainoastaan omaa työnantajien etua toimiessaan tietoisesti lain vastaisesti ohjeita antaessaan. Työnantajan tiedotteessa kerrotaan myös, että "Paperiliiton eriävästä kannasta huolimatta useilla tehtailla työnantajat ja työntekijät olivat jo keväällä sopineet noudattavansa Metsäteollisuus ry:n antamaa toimintaohjetta". Tässäkin asiassa totuus on se, että useilla työpaikoilla noudatettiin Paperiliiton lähettämää ohjetta ja lain määräyksiä siitä, että vuosiloma voi kulua työsulun aikana vain siitä erikseen työntekijän kanssa sopimalla. Metsäteollisuus ry ohjeisti juuri päinvastoin väittäen lain vastaisesti, että työnantajalla on oikeus määrätä loma myös työsulun ajalle.

Tiedotteensa mukaan "Metsäteollisuus ry perehtyy työtuomioistuimen päätökseen huolellisesti ja selvittää jäsenyritystensä kanssa, mitä tuomion täytäntöönpano niiltä edellyttää". Tuomioistuin on asian käsitellyt ja todennut työnantajalla olevan velvollisuuden antaa sulun aikana alkaneen loman työntekijöille, ellei muusta ole sovittu. Työtuomioistuimen tuomio on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Koska työsulun aikaisista lomista on asiaan kuuluvat rahalliset korvaukset työnantajan toimesta jo keväällä maksettu, on mahdollisesti nyt myöhemmin pidettävä loma palkatonta. Loman ajalta on kuitenkin oikeus Paperiliiton työtaisteluavustukseen, joka loman vuoksi jäi keväällä saamatta.

Vaikean neuvottelukierroksen jälkeen olisi ollut varsin toivottavaa, että tämä syyskausi olisi ollut hieman helpompi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että neuvottelupöydässä on varsin paljon vaikeita asioita ratkottavana. Oman lisävaikeutensa asioiden ratkaisun löytämiseen tuo vielä se tosiseikka, etteivät työnantajapuolen ja työntekijäpuolen keskinäiset suhteet ole kevään koitoksen jälkeen parhaalla mahdollisella mallilla. Myös keskinäinen luottamus ja yhteistyö ontuvat tällä hetkellä valitettavan pahasti. Tällainen tilanne ei ole varmaankaan pidemmän päälle kenenkään etujen mukaista. Siksi Paperiliiton puolelta ollaan valmiita tekemään tosissaan työtä paremman huomisen puolesta. Tähän työhön tarvitaan kuitenkin molempia osapuolia, yksin se ei onnistu.

Syyskokouskausi on menossa, joten toivotaan runsasta osallistumista tärkeisiin kokouksiin. Kokouksissa on läsnä myös liiton edustaja, jolta saatte ajankohtaista tietoa. Joten eiköhän mennä tänä syksynä runsain joukoin paikalle. Kokouksissa tehdään myös tärkeitä valintoja ja päätöksiä, joihin voi vaikuttaa vain osallistumalla. Poissaolijoiden "velvollisuus" on tyytyä läsnä olevien päätöksiin.Yhteistyöterveisin

Jouko Ahonen

sivun alkuun