etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 25.9.2005

(tulostettava word-tiedosto täällä)

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
25.9.2005

JÄRJESTÖPÄIVÄT JA TUTKINTAPYYNNÖT

Hyvät toverit

Kesä on mennyt ja syksy kiireineen on tullut. Viime viikko meni järjestöpäivillä Kiljavalla, jonne oli kokoontunut yhteensä yli kolmesataa ammattiosastojen aktiivia. Päivät olivat varsin onnistuneet. Ryhmätöissä laitettiin erittäin ansiokkaasti liittokokouspäätöksiä tärkeysjärjestykseen. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin kohtuullisen seikkaperäisesti mennyt neuvottelukierros ja syntynyt neuvottelutulos. Muuttuneita sopimusmääräyksiä käsitellään vielä tarkkaan jokaisen ammattiosaston syyskokouspäivänä pidettävissä luottamusmieskokouksissa. Olethan ottanut vastuutoimitsijaan yhteyden ja sopinut kokoontumisajankohdasta.

Työnantaja se jaksaa yllättää meidät aina vaan uudelleen. Viimeinen yllätys oli se, että STT:n toimittaja soitti minulle viime perjantaina noin klo 17.00 ja sanoi saaneensa tiedotteen Metsäteollisuus ry:stä, jossa kerrottiin työnantajien tehneen kolme rikostutkintapyyntöä viime kevään työtaisteluihin liittyen. Työnantajan mielestä viime keväänä järjestetyistä lakoista ei ollut ilmoitettu 14 vuorokautta aiemmin, joten työnantaja pitää niitä laittomina.

Olin melkoisen hämmästynyt asiasta, koska kuulin työnantajien hankkeista vasta tiedotusvälineiden edustajalta ensimmäisen kerran. Olisi toki voinut olettaa, että työnantaja olisi informoinut Paperiliittoa "hankkeistaan" etukäteen. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Toinen puoli asiassa on se, että viime kesäkuussa totesimme useaankin kertaan neuvotteluissa, ettei sopimuksen syntymisen jälkeen puolin eikä toisin asioita käsitellä oikeusistuimissa, vaan menetellään vanhan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Tämä todettiin tosin suusanallisesti, koska luotimme siihen että sovitut puheet pidetään.

STT:n toimittajan yhteydenoton jälkeen olen ollut perjantai-iltana ja viikonlopun aikana yhteydessä useisiin työnantajapuolen edustajiin ja kysellyt heiltä käynnistetyn operaation perusteita ym. asiaan liittyvää. Täytyy sanoa, että saamani vastaukset ovat olleet melkoisilta osiltaan varsin sekavia ja ristiriitaisia. Yhteyttä olen pitänyt mm. työmarkkinajohtaja Arto Tähtiseen, toimitusjohtaja Timo Poraseen, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaan Pekka Laaksoseen Tes-neuvottelukunnan puheenjohtajaan Seppo Rantakariin sekä myös työnantajapuolen TES-neuvottelukunnan muihin jäseniin.

Sain tehdä melkoista "salapoliisityötä", että sain selville nämä kolme paikkakuntaa, joissa tutkintapyynnöt on tehty, sillä työnantajan edustajat olivat erittäin pidättyväisiä kommenteissaan. Esimerkiksi Arto Tähtinen ei pyynöistäni huolimatta suostunut kertomaan näitä paikkakuntia. Useiden soittojen jälkeen sain kuitenkin selville, että tutkintapyynnöt on tehty Stora Enson Anjalankosken tehtaan jostain työrauhahäiriöstä, UPM:n Tampereen Raflatacin jostain tapauksesta sekä M-realin Kankaan paperitehtaan jostain vastaavanlaisesta tapauksesta.

Työnantajan edustajat korostivat moneen otteeseen, ettei kysymys ole Metsäteollisuus ry:n operaatiosta, vaan kyseessä ovat nimenomaan yrityskohtaiset rikosilmoitukset. Tätä työnantaja perustelee sillä, että heidän näkemyksensä mukaan kyseessä on ns. asianomistajarikos, josta tutkintapyynnön voi tehdä vain kyseinen yritys. Tosin ei työnantajapuoli sitä kiistänyt, että asian valmistelussa ja päätöksenteossa on kiinteästi ollut mukana myös Metsäteollisuus ry.

Työnantaja väitti saattaneensa tiedon asianomaisten ammattiosastojen edustajien tietoon jo ennen asian perjantaista julkistamista. Uskalsin väittää tästä asiasta vastaan, koska varmasti tieto olisi tullut myös Paperiliiton toimistoon. Niinpä pyysin työnantajaa tarkistamaan asian, jolloin selvisi, ettei yhdelläkään paikkakunnalla oltu asiasta puhuttu yhtään mitään. Siis tiedotusvälineet kertoivat ensiksi asiasta tosin tietämättä paikkakuntia, joilla tutkimuspyyntö oli jätetty. Tämä aiheutti sen, että mm. hyvin useat pääluottamusmiehet ovat olleet erittäin epätietoisia koko viikonlopun ajan. Lauantain aikana työnantaja on kuitenkin ottanut yhteyttä kyseisten ammattiosastojen edustajiin. Ymmärrettävästi tuntemukset kyseisillä henkilöillä eivät ole kovin työnantajamyönteisiä vaan päinvastoin on varsin kovia paineita työnantajan käytöksen vuoksi. Asia koetaan oikeutetusti erittäin loukkaavana.

Ylen tekstitelevision perjantai-iltaisen tiedon mukaan työnantaja harkitsee kaikkien muidenkin viime kevään lakkojen osalta jatkotoimenpiteitä, kunhan he ovat ensiksi saaneet ratkaisut näihin kolmeen tapaukseen. Näin ollen työnantajan operaatio ei ole rajoittumassa pelkästään näihin kolmeen tapaukseen, sillä työnantaja väittää omassa lehdistötiedotteessaan laittomia lakkoja olleen viime keväänä yhteensä 220. Näin ollen operaatio koskettanee varsin suurta osaa edunvalvontajoukostamme.

Kysymyksessä on varsin vakava hyökkäys työnantajan taholta, sillä tutkintapyyntö johtaa siihen, että edellä mainittujen tehtaiden ammattiosastojen puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet kutsutaan poliisikuulusteluihin rikoksesta epäiltynä. Kuulusteluista ei voi kieltäytyä. Kenenkään ei kuitenkaan pidä mennä kuulusteluun yksin, vaan kuulustelutilaisuuteen mukaan tulee ottaa liittomme lakimies.

Meillä on alkavalla viikolla koolla liittomme hallintoa, eli liittotoimikunta ja sen työvaliokunta. Lisäksi työehtosopimusneuvottelukuntamme kokoontuu keskiviikkona. Tuolloin arvioimme tilannetta ja teemme päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä. Alkuviikosta on tarkoitus jatkaa keskusteluja työnantajapuolen kanssa, jotta tilanne saataisiin normalisoitua ja tällaiset luottamushenkilöihin kohdistuvat hyökkäykset torjuttua. Kuten järjestöpäivillä totesimme, on meillä halu rakentaa tulevaisuutta eikä kaivella menneitä. Valitettavasti tämän hetkinen tilanne osoittaa työnantajan tahtotilan olevan täysin päinvastaisen. Tällaisessa ilmapiirissä luottamusta ja tulevaisuutta ei varmaan pystytä rakentamaan!

Kaikesta huolimatta toivotan hyvää alkanutta syksyä! Haasteita ainakin tuntuu riittävän omiksi tarpeiksi ja varmaan monille muillekin. Tiedotan asiasta lisää heti, kun lisätiedotettavaa tulee.


Yhteistyöterveisin
Jouko Ahonen

sivun alkuun