etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 26.4.2005

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
26.4.2005

TILANNE TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUISSA

Tapasimme tänään aamupäivällä alamme työehtosopimustilanteen johdosta valtakunnansovittelijan hänen esittämänsä tapaamispyynnön johdosta. Tilaisuuteen osallistuivat Juhani Saloniuksen isännöimänä Paperiliitosta minun lisäkseni Sauli Kovanen sekä Metsäteollisuus ry:stä Seppo Rantakari ja Arto Tähtinen.

Kysymyksessä ei ollut ennakkoonkaan suunniteltu virallinen neuvottelu tai sovittelutilaisuus, vaan kysymyksessä oli ns. informaatiotilaisuus, jossa kerroimme valtakunnansovittelijalle molempien neuvotteluosapuolten toimesta tämän hetkisestä neuvottelutilanteesta ja sitä edeltäneistä tapahtumista ja keskusteluista. Yksityiskohtaisia sopimustavoitteita puolin ja toisin ei käsitelty, koska sovittelijan mukaan tilanne ei ainakaan vielä ole siinä vaiheessa, että hänellä olisi tarvetta perehtyä niihin täsmällisemmin. Tällaiset sovittelijan järjestämät informaatiotilaisuudet eivät ole mitenkään poikkeuksellisia muillakaan aloilla, mikäli sovittelija katsoo tarpeellisiksi kuulla neuvotteluosapuolia.

Valtakunnansovittelija Juhani Salonius kertoi olevansa tarvittaessa käytettävissä avustamassa sopimusratkaisun aikaansaamista myös paperiteollisuuteen. Sovittelijan viesti kuitenkin oli, että olisi asioiden etenemiselle eduksi, mikäli osapuolten kesken pystyttäisiin etenemään ns. pienemmän mittaluokan asioissa. Sovittelun tulisi hänen mielestään mieluummin koskea vasta ns. suuremman mittaluokan erimielisyyskysymyksiä.

Sovittelijan tapaamisen yhteydessä sovimmekin, että neuvotteluja jatketaan "omin voimin" kokoonpanolla Ahonen, Kovanen, Rantakari ja Tähtinen huomenna keskiviikkona 27.4. klo 16.00 Metsäteollisuus ry:ssä. Tuolloin keskustelemme mahdollisuuksista edetä keskinäisissä neuvotteluissa varmaankin yhtenä mallina sovittelijan esittämä "toive". Toki neuvotteluissa voi tulla esiin muitakin mahdollisuuksia ja realismia on myös odottaa, ettei tapaamisessamme tapahdu suurempaa edistymistä. Mutta senhän näyttää huominen ilta!

Kuten jo aiemmin olen kertonut, kokoontuu meidän oma työehtosopimusneuvottelukuntamme ennakkosuunnitelman mukaisesti torstaina 28.4. klo 12.30 käsittelemään neuvottelutilannetta.Yhteistyöterveisin

Jouko Ahonen

sivun alkuun