etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 24.4.2005

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
24.4.2005

TYÖMARKKINATILANNE

Työehtosopimusneuvottelumme ovat käytännöllisesti katsoen täysin jumissa tällä hetkellä. Edellisen kerran olimme Saulin kanssa neuvotteluissa Tähtisen ja Rantakarin kanssa viime maanantai-iltana. Tapaamista tuskin voi varsinaiseksi neuvotteluksi kutsua, sillä missään esillä olleessa asiassa ei tapahtunut minkäänlaista edistystä. Neuvottelutapaaminen oli sovittu työnantajapuolen aloitteesta, joten uskalsimme ennakkoon toiveissamme odottaa edes jotain edistystä. Tällä hetkellä edes seuraavasta neuvottelutapaamisesta ei ole sovittu. Odotettavissa kuitenkin on, että myös neuvottelupöydässä tavataan lähiaikoina.

Muutenkin "tunnelma tiivistyy" ja voihan myös paineet lähiaikoina nousta ainakin työnantajapuolella, sillä tänne liiton toimistoon tulleiden tietojen mukaan on alkavalla viikolla odotettavissa varsin massiivisia työrauhahäiriöitä useammassa metsäteollisuuskonsernissa. Konsernien omien ammattiosastojen sisäisesti ja itsenäisesti tekemien päätösten mukaan mielenosoituslakot ajoittuvat tiistaista torstaihin porrastettuina. Tarkempi aikataulutus on luottamushenkilöiden toimesta tiedotettu työntekijöille ja työnantajille.

Kuten julkisuudessakin on ollut esillä, on Metsäteollisuus ry hakenut jo yli viikko sitten omalta keskusjärjestöltään EK:lta neuvottelijoilleen valtuudet käyttää tarvittaessa työsulkua työehtosopimustavoitteidensa edistämiseksi. Työsulku on työnantajan työtaistelukeino, jonka mukaisesti työnantaja voi keskeyttää työntekijöiltä työnteon ja palkanmaksun. Työsulusta tulee ilmoittaa samalla tavalla kuin työntekijöiden virallisesta työriitalain mukaisesta lakostakin eli viimeistään 14 vuorokautta aiemmin vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle. Ainakaan tällä hetkellä mahdollisen työsulun käytöstä ei ole olemassa tietoa.

Paperiliiton liittotoimikunta kokoontui viime torstaina ja käsitteli monien muiden asioiden lisäksi myös tämänhetkistä työmarkkinatilannetta. Vastatoimenpiteenä työnantajan hakemalle työsulun käyttöoikeudelle Paperiliiton liittotoimikunta päätti myöntää meidän työehtosopimusneuvottelukunnallemme valtuudet jättää tarvittaessa ilmoituksen työtaistelusta. Tässä vaiheessa meidän osaltamme ei ole ilmoituksesta päätöstä tehty, tosin tilanteen kehittymistä seurataan erityisen tarkasti kaiken aikaa.

Meidän oma työehtosopimusneuvottelukuntamme on päättänyt kokoontua seuraavan kerran ensi torstaina 28.4. klo 12.30 täällä liiton toimistolla. Toki tarvittaessa meillä on valmius kokoontumiseen nopeammallakin aikataululla. Kokouksessa käsittelemme tietysti sen hetkistä tilannetta työehtosopimusrintamalla ja teemme tarvittaessa tilanteen vaatimat päätökset. Toivomme edelleen, että vielä alkuviikon aikana voisimme tavata työnantajan kanssa ja päästä aitoihin ja asiallisiin neuvotteluihin sopimusratkaisun aikaansaamiseksi. Tosin toiveemme lienee melkoisen turha, sillä sen verran "jäykkää" työnantajan käytös ainakin tähän saakka on ollut.

Myös veljesjärjestöissämme on enenevässä määrin huomio kiinnittynyt meidän neuvottelutilanteeseemme, koska lähes kaikki muut palkansaajat ovat jo sopimuksensa aikaansaaneet. SAK:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 2.5.2005, jolloin keskustellaan varmasti meidän neuvottelutilanteestamme. Tämän viikon torstaina ratkeaa lopullisesti ahtaajien sovintoesityksen "kohtalo" jäsenäänestyksen jälkeen. Ilmeisesti sovintoesitys tulee hyväksyttyä, jonka jälkeen vailla sopimusta ovat meidän lisäksemme vain paperiteollisuuden toimihenkilöt sekä Finnairin lentäjät. Myös tiedotusvälineiden mielenkiinto tilannettamme kohtaan todennäköisesti lisääntyy lähiaikoina. Liiton toimiston lisäksi myös paikallisten ammattiosastojen edustajien tulee olla näkyvästi esillä julkisuudessa kertomasta vaikeasta tilanteestamme, jonka on aikaansaanut nimenomaan työnantaja kieltäytymällä neuvottelemasta alallemme tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaisen sopimuksen jo joulukuussa. Paperiliitolle tällainen malli olisi toki sopinut.

Alallamme jatkuu edelleen sopimukseton tila ilman työrauhavelvoitetta sekä myös täysin lain mukainen ylityökielto on voimassa. Ylityökielto on toiminut erinomaisen hyvin, joten yhteneväinen paperiliittolainen rintamamme pitää. Siitä kiitos "koitoksessa" hyvin mukana olevalle jäsenistölle. Kiitos myös ammattiosastojen aktiiveille, sillä heidän tehtävänsä ei ole missään tapauksessa ollut helppo näinä poikkeuksellisina aikoina. Toivon kaikille jaksamista toimittaessa nyt kovan paineen alaisena. Tuetaan toinen toistamme hyvässä paperiliittolaisessa hengessä, joka on arvokkain voimavara, mitä meillä olla voi. Yhtenäisyytemme ja jaksamisemme joutuvat arvioni mukaan lähiviikkoina entistä kovemmalle koetukselle, mutta olen täysin vakuuttunut niiden kestävyydestä. Sen verran upeasti te hyvät toverit olette toimineet tähänkin saakka.Yhteistyö- ja ay-terveisin

Jouko AhonenLiitteet
Ohessa on kopioituna SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen meitä tukeva kannanotto viime perjantailta sekä myös Kemianliiton puheenjohtajan Timo Vallitun lauantainen kannanotto, jossa hän peräänkuuluttaa oikeutetusti laajempaakin yhteistyötä palkansaajien kesken työnantajan hyökkäysten vastavoimaksi

SAK:n Lauri Ihalainen:

Vapaaehtoinen sovittelu tuotti tulosta ahtausalalla
EK:N PONNISTELTAVA METSÄTEOLLISUUDEN SAAMISEKSI TUPORUOTUUN

- Kun ahtausalalle syntynyt sovintoesitys nyt toivottavasti tulee hyväksyttyä, on voimavarat keskitettävä paperiteollisuuden jumiutuneen neuvottelutilanteen avaamiseen. Työnantajien EK:n tulisi nyt keskittyä jäsenliittonsa Metsäteollisuus ry:n saamiseen tuporuotuun sen sijaan, että käyttää jälleen kerran tilaisuutta hyväkseen ja kampanjoi sopimustilanteen varjolla lakko-oikeutta vastaan, totesi SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen KTV:n ammattiosasto 103:n 60-vuotisjuhlassa Jyväskylässä perjantaina.

- Lakko-oikeus on työelämän perusoikeus, jonka rajoittamiselle ei ole olemassa mitään asiallisia perusteita. Työtaisteluoikeutta on tottakai käytettävä vastuullisesti ja harkiten. Suomessa on jo pitkään ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti verrattuna erittäin vähän työtaisteluja. Myös sovittelujärjestelmä toimii meillä hyvin. Työministeri Filatovin linjaus onkin tässä täsmälleen oikea: ulkopuolista puuttumista lakko-oikeuteen ei tarvita, vaan haasteena on ennen muuta luottamuksen ja neuvottelutoiminnan kehittäminen. Koko tupokierros osoitti osaltaan, että keskusjärjestöjen on jatkettava työtä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän kehittämiseksi.

- Metsäteollisuus on syksyn ja kevään kuluessa osoittanut, ettei sillä ole todellista halua päästä neuvotteluteitse sopimukseen Paperiliiton kanssa. Järjestö on päin vastoin kaikin keinoin pyrkinyt provosoimaan työntekijäpuolta, muun muassa tuomalla neuvottelupöytään täysin epärealistisia heikennystavoitteita sekä viimeksi hakemalla valtuudet työnsulun käyttöönottoon. Paperiliitto puolestaan on syksystä asti viestittänyt sitoutumistaan yleiseen tupolinjaan. Liitto on kuitenkin näissä olosuhteissa jo joutunut turvautumaan ylityökieltoon. Paperiväen pitkämielisyys on ollut koetuksella, mistä kielivät myös tiedot ensi viikolle kaavailluista työnseisauksista.

- Ahtausalan ratkaisua etsittäessä valtakunnansovittelijan johdolla tapahtunut vapaaehtoinen valmistelu- ja sovittelutyö osoittautui toimivaksi malliksi. Myös paperiteollisuudessa tulisi nyt välittömästi saada käyntiin aidot, sopimukseen tähtäävät neuvottelut. Neuvottelupöydästä tulisi nyt putsata sinne kuulumattomat asiat, ja keskittyä olennaisiin kysymyksiin tupon soveltamisesta, seisokkiajoista sekä ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Aidon neuvottelutilanteen synnyttämisen kannalta olisi toivottavaa, että molemmat osapuolet pyrkisivät välttämään toimia, jotka voisivat johtaa tilanteen kärjistymiseen.

- EK:lta on nyt lupa odottaa vakavia ponnisteluja Metsäteollisuuden saamiseksi asiallisiin neuvotteluihin.

Kemianliiton Vallittu esittää ay-liikkeen solidaarisuussopimusta

" Liitot tukitoimiin, jos yleistä sopimustasoa uhataan "

Kemianliiton puheenjohtaja Timo Vallitun mukaan työnantajapolitiikassa tapahtui selvä muutos Elinkeinoelämän Keskusliiton syntymisen myötä. - Työnantajien linja on selvästi jyrkentynyt ja määrätietoinen palkansaajaliikkeen kuristaminen on ollut yksi silmiinpistävä asia viime ja tämän vuoden aikana. Työnantajien korostamaa konsensusta ei näy nykyään edes juhlapuheissa, Vallittu totesi avatessaan Kemianliiton liittopäivät lauantaina Hyvinkäällä.

Hänestä ammattiyhdistysliikkeen on tiivistettävä keskinäistä yhteistyötään. - On tehtävä uusi solidaarisuussopimus. Meidän tulee yhteisesti vastata, jos työantajapuoli pyrkii jättämään jonkin sopimusalan järjestelmän ulkopuolelle ja yrittää pakottaa sitä hyväksymään muita huonommat työehdot, Vallittu esittää.

Hän muistuttaa, että erilaiset tukitoimet ovat sallittuja sopimusten voimassa ollessa. - Tukitoimina ei tule sulkea mitään vaihtoehtoa pois etukäteen, Vallittu sanoo ja korostaa, että tarkoituksena ei tietenkään ole lisätä lakkojen määrää. - Tarkoitus on ainoastaan luoda varteenotettava vastavoima työnantajapuolen kiristyneelle edunvalvonnalle. Vastuu tukitoimien käynnistymisestä olisi työnantajaliitolla, joka pyrkii yleistä linjaa huonompaan sopimukseen, Vallittu linjaa.

Hänestä työnantajalinjan muutos näkyy paperiteollisuuden takkuavissa työehtosopimusneuvotteluissa. Metsäteollisuus ilmoitti alkuun, ettei se tule keskitettyyn mukaan, jos Paperiliitto ei tee myönnytyksiä työaikakysymyksissä. Vallittu toteaa, että akuutti tilanne ei koske vain Paperiliittoa. - On itsestään selvää, että vaatimus kahden päivän sairaskarenssista, työaikojen entistä suuremmasta joustavuudesta työnantajan määräämänä tai alihankintatyön käyttömahdollisuuksien lisäämisestä ei ole vain Metsäteollisuuden vaatimuslistalla, vaan me kaikki tulemme löytämään ne neuvottelupöydästämme, Vallittu totesi.

sivun alkuun