etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen tiedote 15.3.2005

TIEDOTE
Toimisto
Jouko Ahonen
15.3.2005

PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT UMPIKUJASSA

Paperiteollisuuden työntekijöitä edustavan Paperiliiton ja työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n työehtosopimusneuvottelukunnat neuvottelivat alan työehtosopimuksen uudistamisesta viimeksi maanantaina 14.3. Neuvotteluissa ei tapahtunut mitään edistystä. Paperiliiton edustajien tulkinnan mukaan neuvotteluissa otettiin jopa takapakkia, joten sopimismahdollisuuden löytäminen ainakaan lähiaikoina näyttää erittäin epätodennäköiseltä.

Paperialan työehtosopimusneuvottelut käydään poikkeuksellisesti alakohtaisina, sillä työnantajia edustava Metsäteollisuus ry ei halunnut olla mukana syntyneessä tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa, jonka piirissä on noin 90 % palkansaajista. Myös Paperiliitto ilmoitti selkeästi halustaan olla mukana kokonaisratkaisussa.

Neuvotteluissa työnantajan edustajat eivät ole useista pyynnöistä huolimatta suostuneet edes kommentoimaan Paperiliiton yli kuukausi sitten esittämiä tulopoliittisen kokonaisratkaisun tavoiteasetantaa myötäileviä neuvotteluesityksiä. Työnantajan mukaan he eivät kommentoi niitä ennen kuin työnantajan esittämistä sopimustavoitteista on sovittu. Vaatimusta voi tulkita siten, että ensiksi Paperiliiton tulee hyväksyä työnantajan esitykset ja vasta sen jälkeen työnantaja toteaa, mitkä mahdolliset osat työntekijäpuolen esityksistä voidaan tulevaan sopimukseen mahdollisesti hyväksyä.

Tällainen käyttäytyminen neuvottelupöydässä lienee varsin ainutkertaista, eikä varmaankaan Paperiliitolle sallittaisi vastaneuvottelijan toimesta kyseisen kaltaista menettelyä. Käytäntönä työmarkkinoilla on yleisesti ollut, että molemmilla sopimusosapuolilla on oikeus tuoda omat esityksensä neuvottelupöytään ja neuvotteluosapuolten sopimustavoitteita on käsitelty tasavertaisesti hakien yhteisesti niistä kumpaakin osapuolta tyydyttävä kompromissi, joka sopimusratkaisu yleensä ja poikkeuksetta on.

Työnantaja on esittänyt tällä liittokohtaisella neuvottelukierroksella useita edellä mainitusta tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta poikkeavia huononnuksia paperialan nykyisiin sopimusmääräyksiin. Näistä mainittakoon mm. kahden päivän palkaton karenssiaika sairaslomiin, palkanmaksun perusteeksi kahden palkattoman päivän jälkeen sairastapauksessa kelpaisi vain työpaikkalääkärin antama todistus, vuosiloman pilkkominen useaan osaan, palaaminen vuosikymmenten takaiseen nelivuorokäyntiin kesäaikana, mahdollistamalla työnantajan määräyksellä keskimääräisen työajan käyttö ja viikonlopputyöskentely käyttäen mm. 12 tunnin työvuoroja sekä palkankorotusten jakautumisesta päätösvallan siirtäminen yksipuolisesti työnantajalle. Näihin huononnusesityksiin Paperiliitto on suhtautunut melkoisen torjuvasti, ei kylläkään kieltäytymällä neuvottelemasta tehdyistä esityksistä, kuten työnantaja tekee Paperiliiton esitysten osalta.

Ennakko-odotusten mukaisesti neuvottelupöydässä ovat mukana myös tehtaiden joulu- ja juhannusseisokkien poisto sekä ulkopuolisen työvoiman käyttömääräyksien muuttaminen. Näistä asioista Paperiliitolla on valmius neuvotella ja sopiakin, kunhan vain yhteinen näkemys ratkaisumalleista löydetään. Valitettavasti näihin toimialan kannalta oleellisiin asioihin ei neuvotteluissa ole päästy keskittymään, koska aika on kulunut enemmänkin väittelyyn työnantajan epärealistisista huononnusesityksistä, joiden vaikutus metsäteollisuusyritysten tuottavuuteen ja kannattavuuteen on olematon. Alallamme työntekijöiden palkkakustannukset ovat keskimäärin vain noin 8 % kokonaiskustannuksista. Tuotannon arvosta laskettuna prosentti on vieläkin alhaisempi.

Paperiliiton neuvottelijat joutuivat toteamaan, ettei tästä työnantajan synnyttämästä neuvotteluasetelmasta ole mahdollista jatkaa asiallisia neuvotteluja. Työnantajan asettama ennakkoehto on jumiuttanut neuvottelut täysin. Neuvottelutapaaminen päätettiin edes sopimatta seuraavasta ajankohdasta. Paperiliiton edustajat totesivat kuitenkin, ettei neuvotteluja ole virallisesti katkaistu. Näin ollen vanha, muodollisesti jo 15.2. päättynyt työehtosopimus on voimassa työrauhavelvoitteineen ainakin vielä toistaiseksi. Paineet sopimuksettomaan tilaan ovat kuitenkin selkeästi kasvaneet työnantajan jäykän neuvotteluasenteen vuoksi.

Paperiliiton liittotoimikunta käsittelee neuvottelutilannetta kokouksessaan tämän viikon torstaina 17.3. Liittotoimikunta päättää työehtosopimusneuvottelukunnan antaman selvityksen pohjalta mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Paperiliiton tavoitteena on edelleen saada neuvottelutulos neuvottelemalla ja yhteisesti sopimalla ilman mahdollisia työrauhahäiriöitä. Työnantajan asettama ennakkoehto neuvotteluissa ja lukuisat työehtosopimuksen huononnusesitykset ovat kuitenkin väistämättä johtamassa vaikeasti ratkaistaviin tilanteisiin niin neuvottelupöydässä kuin myös sen seurauksena paikallistasolla eri tehtailla.

Voisikin aiheellisesti toivoa työnantajilta löytyvän työehtosopimuksen uudistamiseksi sama rauhanomaista sopimushalukkuutta korostava tahtotila, joka Paperiliitolla on koko neuvottelujen ajan ollut. Valitettavasti tällä hetkellä se tahtotila tuntuu työnantajalta kuitenkin täysin puuttuvan.Ay- ja yhteistyöterveisinJouko Ahonen
Puheenjohtaja