etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin Jouko Ahosen selvitys neuvottelutilanteesta 7.4.2005

SELVITYS
Toimisto
Jouko Ahonen
7.4.2005

Hyvät toverit

AJANKOHTAINEN TYÖMARKKINATILANNE

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatketaan huomenna perjantaina 8.4. klo 13.00 kokoonpanolla Jouko Ahonen, Sauli Kovanen, Arto Tähtinen ja Seppo Rantakari. Jo ennen sitä, eli tänään aamupäivällä kokoontui pieni työryhmä käsittelemään yhtä neuvottelun kohteena olevaa teemaa eli neuvottelujärjestystä (ns. Pekkas-putki). Meiltä tähän tapaamiseen osallistuivat Jari Väänänen ja Raimo Laitinen. Työryhmässä esiteltiin näkemyksiä puolin ja toisin, mutta mitään merkittävää edistymistä ei tapahtunut. Keskusteluja teemasta jatketaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Uskoakseni huomisissakaan neuvotteluissa ei ole odotettavissa ainakaan kovin kummoista edistymistä, sen verran "jäykältä" työnantajan suhtautuminen ainakin viimeksi tiistaina aamuna Tähtisen kanssa keskusteltuani vaikuttaa. Tapasin Pasilan Tähtisen radiotalolla, jossa olimme haastateltavana paperiteollisuuden neuvottelutilanteesta. Vaikka edistymisen mahdollisuudet neuvotteluissa näyttävät "takkuisilta", niin siitä huolimatta neuvotteluja jatketaan tavoitteena saada alallemme sopimus ennemmin tai myöhemmin.

Ylityökielto on vaikuttanut todella tehokkaasti, sillä työnantajalta saadun tiedon mukaan jo noin 30 tuotantolinjaa on jouduttu pysäyttämään ensimmäisen viikon aikana. Tämä kiistatta osoittaa sen seikan, että tehtaiden miehitykset ovat todella selkeästi alimitoitetut. Eihän voi olla järkevää, että tuotannon pyörittäminen edellyttää jatkuvaa ylityön tekemistä. Työnantajapuolella tuntuu olevan hieman "paineen nousua" ylityökiellon vuoksi, sillä heiltä meni lehdistöjakeluun ja tuli myös meille eilen tiedote, jonka otsikko kuuluu "Ylityökiellon nimissä ajetaan paperikoneita laittomasti alas". Olen kopioinut ko. tiedotteen oheiseksi liitteeksi siitä huolimatta, että osalle teistä se on toimitettu jo eilen. (Liite 1)

Olemme alustavasti varautuneet siihen, että Paperiliiton liittotoimikunta kokoontuu käsittelemään neuvottelutilannetta perjantaina 15.4. klo 14.00 alkaen. Työehtosopimusneuvottelukuntamme kokoontuu ennen sitä. Selvitämme liittotoimikunnalle sen hetkistä neuvottelutilannetta ja teemme mahdollisesti tarvittavat päätökset saatujen selvitysten pohjalta. Kyseinen 15. päivä on myös siten tärkeä ajankohta, että silloin mahdollisesti alkaa AKT:n ahtaajia koskeva työtaistelu, ellei siihen mennessä saada ratkaisua aikaiseksi tai työministeri siirrä valtakunnansovittelijan esityksestä mahdollisen työtaistelun alkua. Mikäli ahtaajien laillinen työtaistelu alkaa, sillä saattaa olla pitkittyessään heijastusvaikutuksia myös meidän alallemme. Toivotaan AKT:n tovereiden saavan asiallisen sopimuksen aikaiseksi ilman työtaistelutoimenpiteitä.

Oheinen liite 2 on keskusjärjestöjen välillä sovittu sopimus lakkoon liittyvistä pelisäännöistä eri järjestöjen kesken. Oheista ohjetta voi tulkita käytettäväksi myös julistamamme laillisen ylityökiellon takia tekemättä jäävään työhön. Käykää paikallisesti keskusteluja toimihenkilöjärjestöjen edustajien kanssa mahdollisista "rajanvedoista" turhien kiistojen ja näkemyserojen välttämiseksi. Uskoisin, että ainakin Toimihenkilöunionin edustajat ymmärtävät tilanteen, sillä heillä on neuvottelupöydässään vähintään ne samat sopimuksen huononnusesitykset, jotka myös meille työnantajan toimesta on esitelty. Huomatkaa, että myös ylempien toimihenkilöiden edunvalvontajärjestö on sitoutunut samaan. Tästä voinee tarpeen mukaan insinöörikuntaakin muistuttaa.

Myös Toimihenkilöunionin ja Metsäteollisuus ry:n neuvottelijat tapasivat eilen keskiviikkona 6. huhtikuuta. Neuvottelussa sovittiin edes jotain, eli toimistojen välisestä teknisestä työryhmästä. Työryhmän selvitykset ovat luonteeltaan teknisiä, eikä niillä oteta kantaa sopimusten sisältöön tai sen muuttamiseen. Työryhmä antaa selvitykset asiasta seuraavan neuvottelun yhteydessä. Muilta osin neuvottelutilanteessa ei tapahtunut muutoksia eikä edistymistä.

Metsäteollisuus ry oli haluton jatkamaan sopimusneuvotteluja Toimihenkilöunionin kanssa. Tästä huolimatta työehtosopimusneuvotteluja kuitenkin jatketaan seuraavan kerran torstaina 21.4.2005 klo 13.00. Nopeaa ratkaisua neuvotteluissa ei ole myöskään heidän osaltaan odotettavissa. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden luottamusmiehet kokoontuvat tarkastelemaan neuvottelutilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä ensi tiistaina 12. huhtikuuta 2005.

Toimihenkilöunioni ei ole ainakaan vielä päättänyt toimihenkilöitä koskevasta ylityökiellosta tai muista mahdollisista järjestöllisistä toimenpiteistä. TU noudattaa osaltaan keskusjärjestöjen välistä sopimusta, jonka mukaan toisen järjestön työtaistelutoimenpiteiden alaisista töistä pidättäydytään ja toimihenkilöt pitäytyvät omissa työtehtävissään. Toimihenkilöunionin neuvottelijat toteavat viestissään omille luottamushenkilöilleen, että ylitöiden tekemiseen sopimuksettoman tilan aikana tulee suhtautua harkiten.

Paperiliiton omista neuvotteluista Metsäteollisuus ry:n kanssa ja mahdollisista uusista tietoomme tulevista "käänteistä" tiedotan tarpeen mukaan. Jos uutta tiedotetta lähipäivinä tule, on se merkki neuvotteluiden "polkemisesta paikallaan".

Kiitän toimistomme puolesta kaikkia teitä "yhteisiin talkoisiin" osallistumisesta. Panoksenne on ollut erittäin merkittävä. Rintamamme pitää erinomaisesti!Yhteistyöterveisin

Jouko AhonenLiitteet
Työnantajan eilinen tiedote
Keskusjärjestöjen välinen sopimus työtaisteluista

sivun alkuun