etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin

Päivärahahakemuksen täyttäminen ajalta 12.5 - 18.5.2014

Ilmoituspäivä aikaisintaan 19.5

Suotavaa olisi, että hakemukset tehtäisiin sähköisesti.

Liiton asiointipalveluun pääsee nyt myös S-pankin ja Tapiola pankin tunnuksilla.

Yhteydenpito työttömyyskassaan
Suositeltavaa olisi, että jäsenet olisivat ensisijaisesti yhteydessä taloudenhoitaja Pauli Pekkiin puh. 0400 849 971 tai pääluottamusmies Mika Pajuojaan puh. 040 7628 604 jotka hoitavat kyselyt keskitetysti. Näin asiat hoituisivat joustavasti eivätkä puhelinlinjat kuormittuisi.

Päivärahahakemuksen täyttäminen ajalta 12.5 - 18.5.2014

Joka päivälle merkintä seuraavan listan mukaisesti:

lomautuspäivä - "työtön"
työpäivä - "työssä" merkatkaa myös tunnit"
sairas - "sairas"
V - "vuorovapaa"
muu syy - "merkitse mikä"

Vuorokohtainen ohje eri työaikamuodoissa työskentelevien hakemuksen täyttämisestä:
(mahdolliset henkilökohtaiset poikkeamat huomioitava erikseen)
Yli 9 päivän sairauslomat, ottakaa yhteys Mika Pajuojaan.

Ensihakemuksen täyttäjät, soveltakaa näitä ohjeita

TAM 37 2,3 ja 5-vuoro
12.5.	työtön
13.5.	työtön
14.5.	työtön
15.5.	työtön
16.5.	työtön
17.5.	työtön
18.5.	työtön
Korvauspäiviä tulee viisi
TAM 37 4-vuoro 12.5. työtön 13.5. työtön 14.5. työtön 15.5. työtön 16.5. työtön 17.5. työtön 18.5. vuorovapaa Korvauspäiviä tulee neljä
TAM 37 1-vuoro 12.5. työtön 13.5. työtön 14.5. työtön 15.5. työtön 16.5. työtön 17.5. työtön 18.5. työssä Korvauspäiviä tulee neljä

Lisätietoja Pauli Pekki ja Mika Pajuoja