etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

takaisin

Päivärahahakemuksen täyttäminen ajalta 31.3 - 6.4.2014

Ilmoituspäivä aikaisintaan 7.4

Suotavaa olisi, että hakemukset tehtäisiin sähköisesti.

Liiton asiointipalveluun pääsee nyt myös S-pankin ja Tapiola pankin tunnuksilla.

Yhteydenpito työttömyyskassaan
Suositeltavaa olisi, että jäsenet olisivat ensisijaisesti yhteydessä taloudenhoitaja Pauli Pekkiin puh. 0400 849 971 tai pääluottamusmies Mika Pajuojaan puh. 040 7628 604 jotka hoitavat kyselyt keskitetysti. Näin asiat hoituisivat joustavasti eivätkä puhelinlinjat kuormittuisi.

Päivärahahakemuksen täyttäminen ajalta 31.3 - 6.4.2014

Joka päivälle merkintä seuraavan listan mukaisesti:

lomautuspäivä - "työtön"
työpäivä - "työssä" merkatkaa myös tunnit"
sairas - "sairas"
V - "vuorovapaa"
muu syy - "merkitse mikä"

Vuorokohtainen ohje eri työaikamuodoissa työskentelevien hakemuksen täyttämisestä:
(mahdolliset henkilökohtaiset poikkeamat huomioitava erikseen)
Yli 9 päivän sairauslomat, ottakaa yhteys Mika Pajuojaan.

Ensihakemuksen täyttäjät, soveltakaa näitä ohjeita

TAM 37 1,2 ja 4-vuoro
31.3.	työtön
1.4.	työtön
2.4.	työtön
3.4.	työtön
4.4.	työtön
5.4.	työtön
6.4.	työtön
Korvauspäiviä tulee 5.
TAM 37 3-vuoro 31.3. työtön 1.4. työtön 2.4. työtön 3.4. työtön 4.4. työtön 5.4. työtön 6.4. vuorovapaa Korvauspäiviä tulee 4.
TAM 37 5-vuoro 31.3. työtön 1.4. työtön 2.4. työtön 3.4. työtön 4.4. työtön 5.4. työtön 6.4. työssä Korvauspäiviä tulee 4.

Lisätietoja Pauli Pekki ja Mika Pajuoja